Pomáhame už 25 rokov, 2 % z tvojich daní pomôžu na 100 %

 

Aj vďaka dobrým firmám a ľuďom ako si ty pomáhame rodinám v núdzi a meníme ich životy k lepšiemu.

Aj tento rok pôjdu vyzbierané 2 % z daní v plnej výške na pomoc ľuďom na Slovensku.

Pomáhaj s nami tým, ktorí si nevedia pomôcť sami.

 

Vďaka tvojim 2 % z daní môžeme aj tento rok

 

 

Rozhodni, kam pôjdu tvoje 2 % z daní – nie je to pre teba žiadny výdavok navyše a pritom môžeš pomáhať s nami.

Daruj a sleduj cez facebookyoutube a newsletter, ako tvoje 2 % z daní pomáhajú. Ďakujeme.

Údaje o prijímateľovi 2 % z daní:

 

IČO/SID:

30804850

Právna forma:

Občianske združenie

Názov:

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – Občianske združenie

Sídlo:

Cablkova 3, 821 04 Bratislava

Rok:

2017

Ako a kde pomáhame?

 

Sleduj naše aktuálne novinky na facebooku, youtube alebo odoberaj náš newsletter.

Pozri si fotky, blogy či podstránky o našich projektoch pomoci a zbierkach pre ľudí v núdzi:

 

15317942_1329583677094299_4468794291583483607_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Ďakujeme, že môžeme pomáhať.“   

Ivana & Marek, zbierka vlny a látok

Pomoc na Slovensku

Pomáhame vo svete aj doma

Slovensko patrí medzi bohaté krajiny sveta, ale aj u nás máme čo zlepšovať a komu pomáhať, preto 2 % z daní pre ADRU idú v plnej výške na pomoc ľuďom na Slovensku.

 

1. Poskytujeme bezplatnú právnu pomoc pre ľudí v núdzi – tvoje 2 % z daní pomôžu meniť životy ľudí k lepšiemu

Pomáhame ľuďom v núdzi na Slovensku, ktorí nepoznajú svoje práva alebo potrebujú právnu pomoc, no nemôžu si ju dovoliť zaplatiť. Venujeme sa najmä rodinnému právu, nakoľko v tejto oblasti sme zistili najväčšie potreby a ide o pomoc pre najzraniteľnejšiu cieľovú skupinu – deti.

Viac info: www.adra.sk/pravna-pomoc-pre-ludi-v-nudzi/

 

2. Pomáhame obetiam domáceho a sexuálneho násilia – tvoje 2 % z daní pomôžu meniť životy ľudí k lepšiemu

Pomáhame obetiam domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku, vzdelávame, robíme prevenciu v tejto oblasti a organizujeme diskusie Hovorme o násilí nahlas v rôznych mestách. Budujeme prvý ADRA KIT na Slovensku.

Viac info: www.adra.sk/hovorme-o-nasili-nahlas-diskusia/

ADRA KIT: www.adra.sk/pomoc-obetiam-nasilia-kit/

 

3. Staráme sa o integráciu ľudí s medzinárodnou ochranou a azylom (Západné Slovensko, Projekt STEP 3)

Poskytujeme kvalifikovanú pomoc a komplexné služby – okolo 120 ľuďom pomáhame na Slovensku začať nový život v bezpečí a čo najskôr sa osamostatniť.

Viac info: VIDEO

www.adra.sk/integracia/

 

4. Spolu s dobrovoľníkmi sa venujeme ľuďom so znevýhodnením – osamelým matkám, rodinám s maloletými deťmi, ktoré prišli o bývanie, zdravotne postihnutým, bezdomovcom (Východné Slovensko)

Foto z terénu

 

5. Vzdelávame a robíme prevenciu proti netolerancii a xenofóbii 

Viac info: www.adra.sk/vzdelavanie-proti-netolerancii/ 

Sociálne podnikanie

Pomáhame riešiť príčiny chudoby

Špecializujeme sa na dlhodobo udržateľné zmeny, vďaka ktorým sa rodiny v núdzi môžu postaviť na vlastné nohy a sebestačne žiť vo svojej vlastnej krajine.

 

1. Afrika, Keňa, Busia – Dávame prácu farmárskym rodinám pri pestovaní bio a fair trade sezamu, už 522 farmárov má šancu zaplatiť vzdelanie svojim deťom

Úspešne máme za sebou prvé pestovateľské sezóny, 15 ton kvalitného sezamu je predaných, kúpili sme stroj na čistenie sezamu a zabezpečili bio a fair trade certifikáciu, vďaka čomu vedia farmári predať úrodu za ešte lepšie ceny.

Blog nášho dobrovoľníka Sama: samuelcellar.blogspot.sk

Foto z terénu

Video – Prečo pomáhame v Keni a Grécku

 

2. Slovensko – Hľadáme firmy a podnikateľov, ktorí chcú svoje podnikanie povýšiť na sociálne – napr. darovaním časti zisku na pomoc ľuďom v núdzi 

Príklad sociálneho podnikania (25 % zisku pre ADRA Slovensko): fairadventure.sk

Rozvojová pomoc

Meníme životy ľudí

Robíme to, v čom sme dobrí – budujeme kapacity, dávame druhú šancu extrémne chudobným rodinám či sirotám, rozvíjame profesionálne dobrovoľníctvo.

 

1. Ukrajina – Školíme neziskové organizácie v oblasti riadenia, fundraisingu a komunikácie

V roku 2016 vyškolili na Ukrajine naši experti 191 humanitárnych pracovníkov cez 7 odborných tréningov.

Viac info: www.adra.sk/budovanie-kapacit-ukrajina/

 

2. Afrika, Keňa, Marachi – Pomáhame sirotám na hraniciach Kene a Ugandy

Pozrite si, čo sme aj vďaka vašej podpore urobili pre zlepšenie ich životných podmienok: VIDEO

Viac info: www.adra.sk/nemamnikoho

Foto z terénu

 

3. EÚ, Balkán, Kaukaz, Maghreb – Posilňujeme manažment humanitárnych dobrovoľníkov – tvoríme systém pre efektívne fungovanie a bezpečný pobyt (Projekt HVM)

Viac info: www.adra.sk/hvm_manazment_dobrovolnikov

 

4. Školíme a vysielame slovenských dobrovoľníkov do krajín tretieho sveta (Volunteer Abroad Program/SlovakAid)

Viac info: www.adra.sk/dobrovolnik-adra/

Aktuálne: Dobrovoľníkom roka SlovakAid 2016 sa stal náš Samuel Čellár.

Dobrovoľníčka Edita sa vrátila z Libanonu, kde pôsobila medzi sýrskymi ľuďmi na úteku, dobrovoľníčka Janka pôsobí v Albánsku, kde pomáha pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, viac info: Blog Balbania

V roku 2016 sme vyslali do sveta 11 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali v 8 krajinách: Albánsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Keňa, Moldavsko, Libanon, Ekvádor a Gruzínsko.

 

5. Moldavsko, Hincesti – Zabezpečili sme pitnú vodu pre 700 detí v škôlkach, ďalších 810 ľudí sme pripojili k čističkám vody, 2016/2017

Viac info: www.adra.sk/najkrajsi-darcek-cista-voda/

 

6. Gruzínsko, Arménsko – Vyškolili sme 50 pracovníkov mimovládnych organizácií, 2016

Humanitárna pomoc

Zachraňujeme ľudí v núdzi

ADRA Slovensko vyhlasuje mimoriadne zbierky a dobrovoľnícke akcie počas prírodných katastrôf či iných humanitárnych kríz, pretože veríme, že pomáhať je ľudské.

 

1. Afrika, Keňa – Spojili sme sa pre ľudí, ktorých sužuje extrémne sucho

Viac info: www.spoluprekenu.sk

 

2. Chorvátsko, Grécko – Mali sme na starosti distribúciu základných materiálnych a hygienických potrieb sýrskym rodinám na úteku, 2016/2017

Do pomoci sme zapojili vyše 50 dobrovoľníkov, pomohli sme 280 ľuďom denne.

Blog našej terénnej koordinátorky Zuzky: adraslovakia.tumblr.com

Foto z terénu

Video – Prečo pomáhame sýrskym rodinámVideo – Distribúcia – hygiena

 

3. Grécko, Thessaloniki – Vyzbierali sme vlnu a látky pre sýrske rodiny v utečeneckých táboroch, ktoré si vyrobili oblečenie na zimu, 2016/2017

Viac info: www.adra.sk/nemamconaseba

Foto z terénu

Video – Šitie a štrikovanie ako terapia

ĎAKUJEME