NA STIAHNUTIE

Prečítaj si naše najnovšie Výročné správy alebo si ich stiahni do počítača:

Výročná správa 2016 – ADRA Slovensko

Výročná správa 2015 – ADRA Slovensko

 

Pozri si príbeh nášho loga:

ADRA – príbeh loga

 


 

Iné dokumenty, zmluvy a správy:

Správa verejnej zbierky 2015/2016

Správa verejnej zbierky 2014/2015

 

Rámcová dohoda o zabezpečení stravných lístkov

Dňa 27. 2. 2017 uzavrela ADRA Slovensko rámcovú dohodu so spoločnosťou Cheque dejeuner, s.r.o. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom zabezpečenia stravných lístkov. Zákazka bola vysúťažená prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému (EKS). Podrobnosti sú uvedené v priloženej rámcovej dohode.