NA STIAHNUTIE

Prečítaj si našu Výročnú správu 2015 alebo si ju stiahni do počítača:

Výročná správa 2015 – ADRA Slovensko

 

Pozri si príbeh nášho loga:

ADRA – príbeh loga

 

Iné dokumenty a správy:

Správa verejnej zbierky 2015/2016