NA STIAHNUTIE

 

Prečítaj si našu Výročnú správu 2015 alebo si ju stiahni do počítača:

Výročná správa 2015 – ADRA Slovensko

 

Pozri si príbeh nášho loga:

ADRA – príbeh loga

 


 

Iné dokumenty, zmluvy a správy:

 

Správa verejnej zbierky 2015/2016

 

Rámcová dohoda o zabezpečení stravných lístkov

Dňa 27. 2. 2017 uzavrela ADRA Slovensko rámcovú dohodu so spoločnosťou Cheque dejeuner, s.r.o. Predmetom zmluvy je zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom zabezpečenia stravných lístkov. Zákazka bola vysúťažená prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému (EKS). Podrobnosti sú uvedené v priloženej rámcovej dohode. Cena za nákup 1 700 ks stravných lístkov v hodnote 3,60 € je 6089,40 s DPH.