O NÁS

ADRA (Adventist Development and Relief Association) je profesionálna humanitárna a rozvojová organizácia. Vznikla v roku 1956 a pôsobí v 130 krajinách sveta.

ADRA Slovensko je súčasťou medzinárodnej siete organizácií ADRA, s ktorou aktívne spolupracuje, ale nemá zahraničnú finančnú ani personálnu účasť a nepodlieha priamemu riadeniu zo zahraničia. ADRA Slovensko vznikla v roku 1992 a je aktívnym členom slovenskej Platformy MVRO.

Zameranie organizácie ADRA:

  1. POTRAVINOVÉ ZABEZPEČENIE A PITNÁ VODA
  2. EKONOMICKÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ
  3. PRIMÁRNE ZDRAVIE
  4. HUMANITÁRNA POMOC
  5. ZÁKLADNÉ VZDELANIE

DANIEL KABA
riaditeľ ADRA Slovensko

“Pomáhať ľuďom v núdzi je prejavom ľudskosti. A zároveň je to nevyhnutné, ak nechceme, aby ľudia umierali, kradli, vyvolávali nepokoje alebo boli nútení utekať do krajín s odlišnou kultúrou. Neľudské podmienky, v ktorých žije okolo 250 miliónov rodín na svete (vďaka extrémnej chudobe, vojnám či prírodným katastrofám) sú teda aj naším problémom a týkajú sa nás.

Preto ADRA Slovensko poskytuje okamžitú humanitárnu aj psycho-sociálnu pomoc a cez efektívne rozvojové projekty a sociálne podnikanie rieši príčiny, nielen dôsledky. 

Chudobné komunity ľudí vedieme k sebestačnosti, aby mohli zostať dôstojne žiť vo svojej krajine. Postaviť chudobnú rodinu na vlastné nohy nestojí veľa a prináša to dlhodobo udržateľnú zmenu, ktorá má zmysel. Preto pomáhame. Aby ľudia nemuseli migrovať.

  • viac ako 65 miliónov ľudí na svete žije momentálne na úteku, mimo svojich domovov
  • približne 800 miliónov ľudí stále nemá prístup k pitnej vode ani dostatok jedla

  • viac ako 130 miliónov ľudí potrebuje okamžitú humanitárnu pomoc
  • približne 1,3 miliardy ľudí na svete žije dnes v extrémnej chudobe

NÁŠ TÍM

dano

Právnik so špecializáciou na ľudské a medzinárodné práva. Skúsený manažér a od roku 2014 riaditeľ ADRA Slovensko. Vášnivý cestovateľ, milovník turistiky a kníh.

Daniel Kaba

Riaditeľ
tomas

Skúsenosti v neziskovom sektore získava už od 18-tich rokov. Priamo pracoval s drogovo závislými, bezdomovcami, seniormi či utečencami. Má výcvik v dynamickej psychoterapii.

Tomáš Bauer

Projektový manažér pre zahraničie
alenka

Manažuje projekty, ktoré menia životy. Posiela dobrovoľníkov tam, kde je to najviac potrebné. Cestovaním spoznáva rôznorodosť národov, v ktorej hľadá spoločné hodnoty.

Alena Horváthová

Projektová manažérka pre zahraničie
ivanka

Počúva, spája a motivuje. Má otvorené srdce pre druhých, ktorí sa ocitnú v kríze. Vo voľnom čase rada číta a venuje sa ručným prácam.

Ivana Márföldiová

Koordinátorka pre Slovensko
klaudia

V tíme máme aj docenta - drží kasu, aby sa financie spravodlivo dostali tam, kde sú potrebné. Do centa. Rada spoznáva svet, oddychuje aktívne alebo s knihou.

Klaudia Vlčková

Finančná manažérka
boda

Hlavu má plnú nápadov a je na peniaze. Zbiera ich pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Vďaka nej viete viac o tom, čo robíme a prečo. Keď nepracuje, číta a cestuje.

Boďa Oravcová

Impact PR & Fundraising
w_baruš

Vidí veci inak ako ostatní. Vďaka kreativite dáva veciam príbehy a pridanú hodnotu. Rada varí, objavuje nové chute a užíva si ranný svieži vánok.

Barbora Kaba

Grafická dizajnérka
w_peto1

Rád pomáha druhým a nerád hovorí o sebe. To je zatiaľ všetko, čo vám o ňom prezradíme.

Peter Miľko

Koordinátor dobrovoľníckeho centra (Košice)
w_janka_f

V októbri 2016 sme ju poslali na rok do Albánska a zatiaľ sa jej tam páči. Pomáha s lokálnymi projektami, ktoré realizuje ADRA Albánsko.

Jana Fintová

Dobrovoľníčka (Albánsko)
kajo

25 rokov pracuje pre mimovládne org. u nás aj v zahraničí. Venuje sa programom pre humanitárnu pomoc, budovanie občianskej participácie a komunitný rozvoj.

Milan Kajo Zbořil

Expert na východné partnerstvo a rozvoj občianskej spoločnosti
w_adracik1

Rád pomáha, cestuje a podáva správy z terénu. Nikdy neodvráva a je všade tam, kde sa niečo deje. Sleduj ho na Facebooku! 🙂

Adráčik

Háčkovaný reportér
VÍZIA

Spoluvytvárať svet, v ktorom budú žiť ľudia v najmenej rozvinutých krajinách dôstojnejší a slobodnejší život a lepšie pripravení na možné humanitárne situácie.

POSLANIE

Prostredníctvom programov, projektov, advokácie, partnerstviev, vzdelávania a šírenia povedomia, zlepšovať v oblasti rozvojovej spolupráce životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých krajinách, pomáhať ľuďom v humanitárnych situáciach zapríčinených človekom a/alebo prírodou v zahraničí a na Slovensku a rozvíjať pravidelné a systematické dobrovoľníctvo na Slovensku.

HODNOTY

ADRA je organizácia založená na kresťanských hodnotách, ktorá spolupracuje a pomáha ľuďom bez ohľadu na rasu, farbu pleti, národnosť, vierovyznanie alebo politickú príslušnosť, pričom kladie dôraz na princípy humanity, nezávislosti, nestrannosti, neutrality, transparentnosti, udržateľnosti, zodpovednosti, participatívneho prístupu a spätnej väzby.

Správna rada:

Bohuslav Kern (predseda správnej rady)

Mikuláš Pavlík

Daniel Mudraninec

Peter Miľko

Anton Lacika

Ján Cierbus

Miroslav Číž

Daniel Kaba

Hlavným riadiacim orgánom občianskeho združenia je Správna rada. Skladá sa z 8 členov, ktorí sú z celého Slovenska.

Štatutárom občianskeho združenia ADRA je riaditeľ, ktorý je volený Správnou radou raz za štyri roky.

s5

Radi pomáhame a beháme 🙂