S UTEČENCAMI

Domov > novinky > S UTEČENCAMI
Zahraničie

Chceš zmysluplne využiť svoj čas, energiu a skúsenosti na pomoc ľuďom v núdzi?

Vieš venovať jeden týždeň svojho času?

Chceš si vyskúšať ako funguje humanitárna pomoc v zahraničí?

 

Projekt:

Cieľom predkladaného projektu je zabezpečenie základných ľudských potrieb a zníženie zraniteľnosti utečencov v TAC (transmit addmission centre) v Slavonskom Brode v Chorvátsku, prostredníctvom distribúcie materiálnej pomoci (napr. hygienických balíčkov, dek, uterákov a pod.) pre približne 250 rodín. Materiálna intervencia sa tak dotkne približne 1 250 individuálnych príjemcov (rodiny, starší ľudia, ženy, ľudia s fyzickými ťažkosťami alebo postihnutiami). Okrem materiálnej pomoci sa týmtom ľuďom dostane aj pomoc vo forme psychickej podpory, poskytovaniu krízovej intervencie a organizovaniu voľnočasových aktivít s deťmi.

Aktivity:

  • Dobrovoľníci budú zapojení do nasledovných činností:
  • distribúcii materiálnej pomoci utečencom
  • psychická podpora pre príslušníkov ohrozených skupín
  • poskytovanie krízovej intervencie,
  • voľnočasové aktivity s deťmi,
  • koordináciu činností projektového tímu ADRA Slovensko s lokálnym partnerom a ostatnými zapojenými organizáciami.
  • Dobrovoľníci budú v Chorvátsku koordinovaní terénným projektovým manažérom ADRA Slovensko.

 

Obdobie trvania projektu:

01.01.2016 – 30.04. 2016

 

Na ako dlho:

Jedná sa o 1-2 týždňové turnusy dobrovoľníkov, prvý s odchodom v polovici januára. V rámci prípravy absolvujú dobrovoľníci tiež krátke predvýjazdové školenie v krízovej intervencii. Podľa údajov z 23.12.2015 je potreba aspoň 12 dobrovoľníkov v teréne denne. Jedná sa o prácu na 3 smeny, t.j. 4 dobrovoľníci po 8 hodín.

 

Lokalita:

Slavonsky Brod a okolie, Chorvátsko

 

Požiadavky:

  • základná znalosť anglického jazyka
  • minimálny vek 22 rokov
  • výhodou, ale nie nevyhnutnosťou, je skúsenosť v pomáhajúcich profesiách a odboroch ako medicína, psychológia, sociálna práca, práca s deťmi a pod.

 

Náklady:

Doprava do/z Chorvátska, doprava v mieste pobytu, strava, ubytovanie sú hradené.

 

Prihlášky:

Záujemcovia kontaktujte priamo ADRA Slovensko e-mailom na adrese: office@adra.sk, + 421 918 837 693

Prihláseným záujemcom obratom zašleme detailné informácie. Ak máte záujem a viete, že nemôžete vycestovať napr. v januári, ale neskôr napr. v apríli,dajte nám vedieť už teraz z dôvodu lepšieho plánovania.

Fakty:

Za viac ako 4 roky si vojna v Sýrii vyžiadala viac 250 000 ľudských životov. Ďalších takmer 16 miliónov, nachádzajúcich sa v Sýrii alebo v zahraničí potrebuje pomoc. Len v Turecko sa dnes nachádza 2 milióny utečencov zo Sýrie a momentálne každý piaty obyvateľ Libanonu je sýrčan.

Ale ľudia utekajú aj z ďalších krajín ako sú napríklad do chaosu uvrhnutý Irak, destabilizovaný Afganistan či diktátorsky režim v Eritrei, konflikt v stredoafrickej republike alebo niekoľko desaťročí v občianskej vojne zmietané Somálsko.

Nepochybne v skupinách utekajúcich ľudí sú aj ekonomickí migranti z iných krajín. To však ale neumenšuje potrebu ľudí utekajúcich pred vojnou. Rodiny s deťmi, mladí ľudia ale aj staršia generácia, všetci títo potrebujú stravu, zdravotnú starostlivosť, strechu nad hlavou, ochranu a zachovať si ľudskú dôstojnosť.

 

Projekt financový s podporou OSF 

 

Naďalej trvá aj verejná zbierka na pomoc utečencom. Prispieť môžete na číslo účtu 4975241312/0200, (v tvare IBAN: SK4802000000004975241312) variabilný symbol: 11601152. V poznámke uveďte skratku „REF“ 

Prispieť môžete aj formou DMS služby.