60 SVETOVÝCH ŠKOLÁKOV NA SLOVENSKU POTREBUJE TVOJU POMOC

 

Zapoj sa teraz do pomoci pre 60 školákov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy a utiekli s rodičmi pred vojnou či prenasledovaním na Slovensko z rôznych kútov sveta. Pošli im akékoľvek školské pomôcky – zošity, perá, pastelky, farbičky, pravítka, kružidlá, školské tašky či ruksaky alebo prispej ľubovoľnou sumou a my všetko potrebné zakúpime za výhodné ceny vo veľkosklade.

Pomoc pre deti utečencov, ktoré prišli na Slovensko z rôznych krajín (Ukrajina, Sýria, Afganistan, Irak…), aby tu začali nový život v bezpečí, zabezpečujú OZ Marginal a ADRA Slovensko v rámci projektu STEP 3. Ide o legálnych azylantov.

Zberné miesta pre školské pomôcky (pošli, prosím, poštou alebo prines osobne):

 

 

OZ Marginal, Hlavná 68, Košice

kontakt: Daša Vranka Knošková, 0948 900 791

 

ADRA Slovensko, Sabinovská 8, Bratislava

kontakt: Emília Trepáčová, 0905 579 100

 

Finančný dar môžeš poslať teraz hneď online cez našu darovaciu stránku.

Ďakujeme, že pomáhaš s nami. Zbierka potrvá do konca roka 2017.

Toto sú oni, svetoví školáci, ktorým teraz môžeš pomôcť

Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou

 

Na Slovensku zatiaľ neexistuje štátny integračný program, integrácia osôb s medzinárodnou ochranou sa realizuje iba prostredníctvom mimovládnych organizácií. ADRA Slovensko začala od decembra 2016 s pôsobnosťou na území Bratislavy a Západného Slovenska realizovať integračný projekt pod názvom „STEP 3“, spolufinancovaný EÚ z „Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)“, s trvaním do 31. 12. 2019. Projekt implementujeme v partnerstve s OZ Marginal.

 

Cieľom projektu je integrácia osôb, t.j. ich začlenenie sa do spoločnosti tak, aby si udržali vlastnú kultúru a zároveň sa prispôsobili kultúre prijímacej krajiny s cieľom vyhnúť sa ich asimilácii, separácii a marginalizácii s ohľadom na ich individualitu a mieru zraniteľnosti. Ľuďom v núdzi poskytujeme komplexné služby – sociálne, psychologické, právne poradenstvo a materiálnu aj finančnú pomoc za účelom čo najľahšej integrácie do majoritnej spoločnosti.

 

 

Nejde o ilegálnych migrantov, ale ľudí s azylom či doplnkovou ochranou

 

Ľudia, ktorým v rámci tohto projektu pomáhame, boli nútení opustiť svoje domovy z rôznych závažných príčin ako je prenasledovanie z politických, národnostných či náboženských dôvodov alebo vojenský konflikt. Pochádzajú z tretích krajín ako Afganistan, Sýria, Irak, Ukrajina, Líbya, či Irán, Somálsko, Eritrea. Ich cesta do bezpečnej krajiny je často strastiplná a nebezpečná. Prichádzajú na Slovensko väčšinou iba s tým, čo majú oblečené na sebe, aby začali nový život úplne od začiatku, bez zázemia, ktoré väčšina z nás má. Na to, aby sa vedeli čo najlepšie a čo najskôr začleniť do majoritnej spoločnosti potrebujú zo začiatku kvalifikovanú pomoc. Do projektu STEP 3 prichádzajú po pobyte v táboroch (v Rohovciach alebo Opatovskej Novej Vsi) po získaní azylu alebo doplnkovej ochrany na Slovensku.

 

 

100 ľuďom pomáha ADRA na Slovensku začať nový život

 

V ADRA tíme integračného projektu pôsobia 2 terénne sociálne pracovníčky, regionálna koordinátorka, právna poradkyňa, psychológ a 3 kultúrni mediátori. Venujeme sa približne 100 klientom, z toho je 13 rodín a 23 maloletých detí. Ďalším klientom sa venuje OZ Marginal. Poskytujeme im pomoc a asistenciu napr. pri hľadaní ubytovania, lekára, na úradoch. Po určitú dobu je im poskytovaná finančná podpora na zabezpečenie si základných potrieb. Klienti navštevujú povinne kurzy slovenského jazyka. Takisto im pomáhame s hľadaním práce. Naším cieľom je viesť ich k samostatnosti a schopnosti sa začleniť do spoločnosti, aby nemuseli byť dlhodobo odkázaní na žiadnu formu sociálnej pomoci. Chceš vedieť, aký je rozdiel medzi utečencom, migrantom a cudzincom? Pozri si www.neutekaj.sk a získaj overené informácie o ľuďoch s udelenou medzinárodnou ochranou.

 


 

Podpor teraz vzdelávanie detí utečencov, ktoré sa tešia do školy na Slovensku,

pošli im školské pomôcky alebo im na ne prispej ľubovoľnou sumou. Urobíš im radosť.

Ďakujeme, že pomáhaš s nami.