Pomáhajte s nami

Vojna na Ukrajine

Ľuďom na Ukrajine pomáhame vďaka podpore Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, Japan Platform, medzinárodnej sieti ADRA, a sieti firemných darcov.
Більше інформації про допомогу біженцям у Словаччині тут.

SOS Slovensko

Prostredníctvom núdzovej zbierky SOS Slovensko pomáhame tisíckam ľudí na Slovensku, ktorí boli zasiahnutí požiarmi, povodňami, ako aj inými nešťastiami.
Prispejte do zbierky a pomáhajte s nami:
Číslo účtu: SK83 8330 0000 0028 0179 0152
Variabilný symbol: 2023004

kde POMÁHAME

pomáhajte s nami

Nie je nič krajšie ako pomôcť človeku, ktorý sa ocitol v núdzi.
Aj malý ale pravidelný dar dokáže napomôcť veľkej zmene.
Darované veci venujeme tým, ktorí ich potrebujú najviac.

30 rokov adra na slovensku

Ako pomáhame

Čo sa u nás deje

Ukrajina

Ďakujeme, Amazon!

Naša veľká vďaka patrí spoločnosti Amazon Slovensko za systematickú pomoc.

naši darcovia