Pomoc na Slovensku

Pomáhame vo svete aj doma

Slovensko patrí medzi bohaté krajiny sveta, ale aj u nás máme čo zlepšovať a komu pomáhať, preto 2 % z daní pre ADRU idú v plnej výške na pomoc ľuďom na Slovensku.

 

1. ADRA KIT – Pomáhame obetiam domáceho a sexuálneho násilia

Poskytujeme komplexnú právnu, psychologickú aj sociálnu pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku. Vzdelávame, robíme prevenciu v tejto oblasti a organizujeme diskusie Hovorme o násilí nahlas v rôznych mestách. Budujeme ADRA KIT – Krízový intervenčný tím, ktorý ako prvý na Slovensku poskytuje aj pomoc priamo v teréne. Aktuálne pomáhame už takmer 20 osobám.

 

Darujte dôstojný život: www.adra.sk/dostojnyzivot

ADRA KIT: www.adra.sk/pomoc-obetiam-nasilia-kit/

Diskusie: www.adra.sk/hovorme-o-nasili-nahlas-diskusia/

 

 

2. Poskytujeme bezplatnú právnu pomoc pre ľudí v núdzi

Pomáhame ľuďom v núdzi na Slovensku, ktorí nepoznajú svoje práva alebo potrebujú právnu pomoc, no nemôžu si ju dovoliť zaplatiť. Venujeme sa najmä rodinnému právu, nakoľko v tejto oblasti sme zistili najväčšie potreby a častokrát ide o pomoc pre najzraniteľnejšiu cieľovú skupinu – deti. Za prvých 12 mesiacov sme poradili a pomohli až 300 ľuďom.

 

Viac info: www.adra.sk/pravna-pomoc-pre-ludi-v-nudzi/

 

 

3. Staráme sa o integráciu ľudí s medzinárodnou ochranou a azylom (Západné Slovensko, Projekt STEP 3)

Poskytujeme kvalifikovanú pomoc a komplexné služby – približne 120 ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, pomáhame na Slovensku začať nový život v bezpečí a čo najskôr sa postaviť na vlastné nohy.

 

ADRA špajza: Zbierka suchých potravín

Viac info: www.adra.sk/integracia/

VIDEO

 

 

4. Spolu s dobrovoľníkmi podávame pomocné ruky znevýhodneným, osamelým matkám s deťmi, ľuďom bez domova či rodinám v krízových situáciách (Východné Slovensko)

Celoročne organizujeme množstvo dobrovoľníckych aktivít, mobilné odbery krvi, recykláciu šatstva a obuvi aj letné tábory. V roku 2018 sme spoločne obnovili nemocnicu v Kráľovskom Chlmci.

Obnova nemocnice

Foto z terénu

 

Dobrovoľníctvo

Rozvíjame dobrovoľníctvo

Každoročne vysielame do sveta mladých ľudí, ktorí pomáhajú na rozvojových projektoch a zároveň majú možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a spoznať novú krajinu a nových ľudí. Pracujeme na projekte, ktorý zefektívni vysielanie dobrovoľníkov z rôznych krajín.

 

1. EU Aid Volunteers – Pripravujeme nový systém pre vysielanie dobrovoľníkov z rôznych krajín EÚ

V júni 2018 sme získali certifikát od Európskej komisie EACEA-EUAID ako dobre a bezpečne fungujúca organizácia vysielajúca dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do zahraničia. Viac info čoskoro.

 

 

2. Projekt HVM – Posilňujeme manažment humanitárnych dobrovoľníkov – tvoríme systém pre efektívne fungovanie a bezpečný pobyt (EÚ, Balkán, Kaukaz, Maghreb)

Viac info: www.adra.sk/hvm_manazment_dobrovolnikov

 

 

3. Volunteer Abroad Program/SlovakAid – Školíme a vysielame slovenských dobrovoľníkov do krajín tretieho sveta

Dobrovoľníčka Janka sa vrátila z Albánska, kde pomáhala pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, dobrovoľníčky Barborka a Veronika pomáhajú na Filipínach a v Albánsku.

Dobrovoľníkom roka SlovakAid 2016 sa stal náš dobrovoľník Samuel Čellár.

V roku 2016 sme vyslali do sveta 11 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali v 8 krajinách: Albánsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Keňa, Moldavsko, Libanon, Ekvádor a Gruzínsko.

 

Budovanie kapacít

Odovzdávame svoje skúsenosti ďalej

Robíme to, v čom sme dobrí – budujeme kapacity, vzdelávame dobrovoľníkov a pracovníkov neziskového sektora, aby mohli pomáhať ľuďom v núdzi ešte lepšie a efektívnejšie.

 

1. Ukrajina – Školíme neziskové organizácie v oblasti riadenia, fundraisingu a komunikácie

V roku 2017 vyškolili na Ukrajine naši 8 experti 192 sociálnych pracovníkov v oblastiach ako psycho-sociálna pomoc, integrácia ľudí či prevencia proti xenofóbii.

Viac info: www.adra.sk/budovanie-kapacit-ukrajina/

 

 

2. Projekt HVM

V roku 2017 sme trénovali v oblasti prijímania a efektívnejšieho manažovania dobrovoľníkov 9 neziskových organizácií.

 

Humanitárna pomoc

Zachraňujeme ľudí v núdzi

ADRA Slovensko vyhlasuje mimoriadne zbierky a dobrovoľnícke akcie počas prírodných katastrôf či iných humanitárnych kríz, pretože veríme, že pomáhať je ľudské.

 

1. Afrika, Keňa – Spojili sme sa pre ľudí, ktorých sužuje extrémne sucho

Viac info: www.spoluprekenu.sk

 

Spolu pre Keňu

2. Chorvátsko, Grécko – Mali sme na starosti distribúciu základných materiálnych a hygienických potrieb sýrskym rodinám na úteku, 2016/2017

Do pomoci sme zapojili vyše 50 dobrovoľníkov, pomohli sme 280 ľuďom denne.

Blog našej terénnej koordinátorky Zuzky: adraslovakia.tumblr.com

Foto z terénu

Video – Prečo pomáhame sýrskym rodinámVideo – Distribúcia – hygiena

 

 

3. Grécko, Thessaloniki – Vyzbierali sme vlnu a látky pre sýrske rodiny v utečeneckých táboroch, ktoré si vyrobili oblečenie na zimu, 2016/2017

Viac info: www.adra.sk/nemamconaseba

Foto z terénu

Video – Šitie a štrikovanie ako terapia

 

ĎAKUJEME