Pomoc na Slovensku

Pomáhame vo svete aj doma

Slovensko patrí medzi bohaté krajiny sveta, ale aj u nás máme čo zlepšovať a komu pomáhať, preto 2 % z daní pre ADRA idú v plnej výške na pomoc ľuďom na Slovensku.

 

1. ADRA KIT – Pomáhame obetiam domáceho a sexuálneho násilia

Poskytujeme komplexnú právnu, psychologickú aj sociálnu pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia na Slovensku. Vzdelávame, robíme prevenciu v tejto oblasti a organizujeme diskusie Hovorme o násilí nahlas v rôznych mestách. Budujeme ADRA KIT – Krízový intervenčný tím, ktorý ako prvý na Slovensku poskytuje aj pomoc priamo v teréne. Aktuálne pomáhame už takmer 20 osobám.

Darujte dôstojný život: www.adra.sk/dostojnyzivot

ADRA KIT: www.adra.sk/pomoc-obetiam-nasilia-kit/

 

 

2. Poskytujeme bezplatnú právnu pomoc pre ľudí v núdzi

Pomáhame ľuďom v núdzi na Slovensku, ktorí nepoznajú svoje práva alebo potrebujú právnu pomoc, no nemôžu si ju dovoliť zaplatiť. Venujeme sa najmä rodinnému právu, nakoľko v tejto oblasti sme zistili najväčšie potreby a častokrát ide o pomoc pre najzraniteľnejšiu cieľovú skupinu – deti. Za prvých 12 mesiacov sme poradili a pomohli až 300 ľuďom.

Viac info: www.adra.sk/pravna-pomoc-pre-ludi-v-nudzi/

 

 

3. Staráme sa o integráciu ľudí s medzinárodnou ochranou a azylom (Západné Slovensko, Projekt STEP 3)

Poskytujeme kvalifikovanú pomoc a komplexné služby – približne 120 ľuďom, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy, pomáhame na Slovensku začať nový život v bezpečí a čo najskôr sa postaviť na vlastné nohy.

ADRA špajza: Zbierka suchých potravín

Viac info: www.adra.sk/integracia/

 

 

4. Spolu s dobrovoľníkmi podávame pomocné ruky znevýhodneným, osamelým matkám s deťmi, ľuďom bez domova či rodinám v krízových situáciách (Východné Slovensko)

Celoročne organizujeme množstvo dobrovoľníckych aktivít, mobilné odbery krvi, recykláciu šatstva a obuvi aj letné tábory. V roku 2018 sme spoločne obnovili nemocnicu v Kráľovskom Chlmci.

Foto: Obnova nemocnice

 

Dobrovoľníctvo

Rozvíjame globálne dobrovoľníctvo

Každoročne vysielame do sveta mladých ľudí, ktorí pomáhajú na rozvojových projektoch a zároveň majú možnosť zlepšiť si svoje zručnosti, spoznať novú krajinu a nových ľudí. Pracujeme na projekte, ktorý zefektívni vysielanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z rôznych krajín.

 

1. Projekt HVA (iniciatíva EU Aid Volunteers) – Pripravujeme nový systém pre vysielanie humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok z krajín EÚ do post-konfliktných krajín mimo EÚ.

V júni 2018 sme získali certifikát od Európskej komisie EACEA-EUAID ako dobre a bezpečne fungujúca organizácia, vysielajúca dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do zahraničia. Na jeseň 2018 sa ADRA Slovensko zapojila do dvojročného projektu HVA (Humanitarian Volunteers in Action) na vysielanie humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Volunteers“ iniciatívy. Je vedený francúzskou organizáciou ADICE, ktorá združuje spolu dvanásť partnerov z Európskej únie, Balkánu, Kaukazu a Maghrebu.

Viac info: www.adra.sk/hva_vysielanie_dobrovolnikov

 

2. Projekt HVM (iniciatíva EU Aid Volunteers) – Pracujeme na posilňovaní a udržateľnosti manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Tvoríme systém pre kvalitné fungovanie vysielajúcich a prijímateľských organizácií (EÚ, Balkán, Kaukaz, Maghreb), ktoré sa venujú humanitárnemu dobrovoľníctvu. Budujeme kapacity týchto organizácií, aby bol pobyt na „misii“ vysielaných humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez program EU Aid volunteers bezpečný a efektívny.

Viac info: www.adra.sk/hvm_manazment_dobrovolnikov

 

3. Dobrovoľnícky program cez SlovakAid – Školíme a vysielame slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do krajín tretieho sveta

Viac info: https://www.adra.sk/globalne_dobrovolnictvo/

Na rok 2018 máme schválené štyri dobrovoľnícke projekty na vyslanie mladých ľudí do krajín Globálneho Juhu (Albánsko, Gruzínsko, Ukrajina, plus jeden expert pôjde tiež za našu organizáciu na Ukrajinu).

Dobrovoľníčka Janka sa vrátila v roku 2017 z Albánska, kde pomáhala pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, dobrovoľníčky Barborka a Veronika pomáhajú na Filipínach a v Albánsku. Ocenenie „Dobrovoľník roka SlovakAid“ za rok 2016 si v roku 2017 na pôde MZVaEZ SR prevzal náš dobrovoľník Samuel Čellár za svoju efektívnu dobrovoľnícku činnosť v Keni..

V roku 2016 sme vyslali do sveta 11 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali v 8 krajinách: Albánsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Keňa, Moldavsko, Libanon, Ekvádor a Gruzínsko. Naša organizácia je partnermi i expertmi z oblasti humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a globálneho dobrovoľníctva označovaná za slovenského lídra v príprave a vysielaní dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do nízkopríjmových krajín.

Budovanie kapacít

Odovzdávame svoje skúsenosti ďalej

Robíme to, v čom sme dobrí – budujeme kapacity, vzdelávame dobrovoľníkov a pracovníkov neziskového sektora, aby mohli pomáhať ľuďom v núdzi ešte lepšie a efektívnejšie.

 

1. Ukrajina – Školíme neziskové organizácie v oblasti riadenia, fundraisingu a komunikácie

V roku 2017 vyškolili na Ukrajine naši ôsmi experti 192 sociálnych pracovníkov v oblastiach ako psycho-sociálna pomoc, integrácia ľudí či prevencia proti xenofóbii. V roku 2018 sme pokračovali v budovaní kapacít občianskych aktivistov formou študijných ciest. V roku 2019 sme lídrom IVF projektu zvyšovania kapacít ukrajinských neziskových organizácií v oblasti riadenia, komunikácie / marketingu a fundraisingu / získavania finančných prostriedkov, aby sa miestne mimovládne občianske organizácie mohli účinne zapojiť do služieb v prospech komunity. Hlavným cieľom projektu je posilnenie kapacít u miestnych komunít na Ukrajine; prenos skúseností z krajín Vyšehradskej štvorky (V4) a posilnenie spolupráce medzi mimovládnymi (NGOs) a občianskymi organizáciami (CSOs) z krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko) a z Ukrajiny.

Viac info: www.adra.sk/budovanie-kapacit-ukrajina/

 

 

2. Ukrajina – Vzdelávame neziskové organizácie v oblasti práce s mládežou

Naša organizácia ADRA Slovensko ako partnerská organizácia realizuje aj druhý projekt budovania kapacít na Ukrajine (tentoraz nie ako líder, ale ako partner), a to pod názvom: „Enhancing Western Ukrainian NGO’s capacity for future work among youth“. Je tiež podporený Medzinárodným vyšehradským fondom v spolupráci s MZV Kórejskej republiky. Lídrom projektu je náš dlhoročný partner Hungarian Baptist Aid.

Viac o projekte tu: https://www.adra.sk/budovanie-kapacit-ukrajina-ako-partner/

 

 

3. Projekt HVM (iniciatíva EU Aid Volunteers) – Budovanie kapacít v oblasti manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok

Budujeme kapacity vysielajúcich a prijímateľských organizácií (EÚ, Balkán, Kaukaz, Maghreb), ktoré sa venujú humanitárnemu dobrovoľníctvu, aby bol pobyt na „misii“ nimi vysielaných humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez program „EU Aid volunteers“ bezpečný a efektívny.

Viac info: www.adra.sk/hvm_manazment_dobrovolnikov

Humanitárna pomoc

Zachraňujeme ľudí v núdzi

ADRA Slovensko vyhlasuje mimoriadne zbierky a dobrovoľnícke akcie počas prírodných katastrôf či iných humanitárnych kríz, pretože veríme, že pomáhať je ľudské.

 

1. Afrika, Keňa – Spojili sme sa pre ľudí, ktorých sužuje extrémne sucho

Viac info: www.spoluprekenu.sk

 

Spolu pre Keňu

2. Chorvátsko, Grécko – Mali sme na starosti distribúciu základných materiálnych a hygienických potrieb sýrskym rodinám na úteku, 2016/2017

Do pomoci sme zapojili vyše 50 dobrovoľníkov, pomohli sme 280 ľuďom denne.

Blog našej terénnej koordinátorky Zuzky: adraslovakia.tumblr.com

Foto z terénu

Video – Prečo pomáhame sýrskym rodinámVideo – Distribúcia – hygiena

 

 

3. Grécko, Thessaloniki – Vyzbierali sme vlnu a látky pre sýrske rodiny v utečeneckých táboroch, ktoré si vyrobili oblečenie na zimu, 2016/2017

Viac info: www.adra.sk/nemamconaseba

Foto z terénu

Video – Šitie a štrikovanie ako terapia

 

ĎAKUJEME