Program BanglaKids

Deti patria do školy a nie aby žobrali po uliciach! Preto naša partnerská organizácia ADRA Česká republika začala už od roku 1999 podporovať program vzdelávania detí v Bangladéši.
BanglaKids je dlhodobý rozvojový program, ktorý sa zameriava na podporu systematického vzdelávania konkrétnych detí a mládeže z chudobných rodín v Bangladéši. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pridala v roku 2019.

Prečo sme sa rozhodli pre tento program?
Veríme, že vzdelanie je jedným z najúčinnejších nástrojov na odstraňovanie chudoby a pomáha zabezpečiť sebestačnosť miestnych komunít. Vďaka vzdelaniu môžu mladí ľudia získať lepšie platenú prácu, rozvíjať sa a pomáhať celej rodine.
V Bangladéši žije viac ako 24 mil. ľudí za menej ako 1,90 USD na deň (podľa OSN pod hranicou chudoby). Čítať a písať vie len asi polovica dospelých. Negramotní ľudia sú lacnou pracovnou silou s nízkym a nestabilným príjmom. Chudoba sa dedí z generácie na generáciu.
Okrem vzdelávania priniesla ADRA v rámci tohto programu deťom a ich rodinám aj potravinovú podporu, lekársku starostlivosť, vykonáva rekonštrukcie školských priestorov a skvalitňuje zdroje pitnej vody na školách.

Doterajšie výsledky programu
7200 detí navštevovalo 43 dedinských, 7 internátnych, 15 slumových a 1 mestskú školu
42 školských budov bolo zrekonštruovaných a vybavených chýbajúcim vybavením
1 postavená nová dedinská škola
5 dedinských škôl vybavených solárnou energiou
2 internátne školy vybavené čistiarňou vody a studňami s cisternou na vodu
9 dedinských škôl s rekonštruovanými studňami
848 vyškolených učiteľov

Ako sa môžem zapojiť?
Môžete darovať konkrétnemu vybranému dieťaťu vzdelanie. Na webovej stránke programu si vyberte dieťa alebo viac detí, ktoré ešte nemajú systematického sponzora ich vzdelania. Zasielaním pravidelných darov vybraným deťom budete podporovať ich štúdium. ADRA zaistí celú administratívu a s tým spojenú logistiku. Vy prostredníctvom pravidelného kontaktu budete môcť sledovať, ako váš študent prospieva a pripravuje sa na život.

Koľko to stojí? Pre jedného žiaka:
22 eur mesačne – štúdium v mestskej škole: školské pomôcky, 1 x do týždňa výživné teplé jedlo, 1 x denne desiatu, základnú lekársku starostlivosť, 1 x ročne školskú uniformu
24 eur mesačne – štúdium v dedinskej škole: školské pomôcky, 1 x denne výživné teplé jedlo, základnú lekársku starostlivosť, 1 x ročne školskú uniformu
26 eur mesačne – štúdium v internátnej škole: školské pomôcky, 3 x denne výživné teplé jedlo, základnú lekársku starostlivosť, ubytovanie, 1 x ročne školskú uniformu
30 eur mesačne – štúdium v internátnej škole pre sirotu: školské pomôcky, 3 x denne výživné teplé jedlo, základnú lekársku starostlivosť, ubytovanie, 1 x ročne školskú uniformu, oblečenie, topánky a hygienické potreby (do kategórie „sirota“ patrí aj dieťa, ktorého rodičia žijú, ale z rôznych dôvodov sa oň nemôžu postarať)
36 eur mesačne – štúdium na vysokej škole: školské pomôcky, 3 x denne výživné teplé jedlo, základnú lekársku starostlivosť, ubytovanie, 1 x ročne školskú uniformu
Iná suma
Okrem uvedených príkladov je vítaná vaša podpora programu aj inou sumou.
Pravidelný dar
Pravidelné dary sú základom finančnej stability humanitárnych a rozvojových aktivít, nakoľko umožňujú ich realizáciu bez závislosti na dotáciách.