ADRA je medzinárodná organizácia. Aj slovenská kancelária vysiela svojich dobrovoľníkov do rôznych krajín, kde pomáhajú tým, ktorí to potrebujú. Bezpečnosť a zdravie našich vyslaných dobrovoľníkov je pre nás prioritou, ktorá má prednosť pred čímkoľvek materiálnym. Preto veľmi pozorne monitorujeme situáciu nielen v tomto čase pandémie Corona,...

Pripravili sme pre Vás inšpiráciu pre túto mimoriadnu situáciu, ako sa dá pomôcť najviac ohrozenej skupine: 1. Komu pomáhať: seniorom, ľuďom s potrebami, ktorí nemajú možnosť sami si zaistiť nákup základných potravín, drogérie a liekov. 2. Kto môže pomáhať: len absolútne zdravý = žiaden sopeľ, kašeľ, teplota...

ADRA reaguje na mimoriadnu situáciu! Cez víkend nás kontaktovali lekári z kliniky infektologie na Kramároch, ktorí riešia COVID-19 s prosbou o pomoc pri logistickom zabezpečení externého pracoviska na vyšetrovanie pacientov podozrivých na coronavírus. V nedeľu 15. marca vo večerných hodinách sa riaditeľ ADRA spolu programovým riaditeľom ADRA...

ADRA Slovensko má aktuálne svojich dobrovoľníkov vyslaných na zahraničných misiách v Albánsku, Gruzínsku, Moldavsku a Libanone. Aktuálne sa nenachádzajú v žiadnej oblasti postihnutej vírusom COVID-19, ale situáciu monitorujeme. ADRA International slúži aj v oblastiach, kde je rozšírený koronavírus. Preto v záujme ochrany zdravia svojich pracovníkov...

Milí dobrovoľníci, Po rokoch obnovujeme aktivitu letných pracovných táborov ADRA pre mládež a dobrovoľníkov. Je to príležitosť urobiť niečo naozaj užitočné = zapojiť sa do praktickej pomoci ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Nebude to ľahké, pretože sa dotkneme utrpenia ľudí, na ktoré nepoznáme vysvetlenie ani reálne...

Milí priatelia dobročinnosti. Chceme vám vyjadriť veľký obdiv a poďakovanie za mimoriadnu obetavosť a štedrosť, ktorú ste prejavili svojimi príspevkami do verejnej zbierky, ktorú organizovala ADRA na podporu ľudí postihnutých tragickou explóziou a požiarom bytovky v Prešove. Verejnú zbierku sme ukončili k 31.1.2020. Celkový výnos tejto verejnej zbierky na účte organizácie...

SudHAV 3 project is an EU Aid volunteers deployment project which aims at sending 42 European experts (juniors and seniors) by 3 EU organisations (MTÜ MONDO, ADICE, ADRA Sk) to 13 Non-EU partner countries in Eastern Europe, Balkans, Caucasia, Asia (Ukraine, Albania, Georgia, Turkey, Thaïland,...

V januári 2020 sme vycestovali do Kene s tímom elektrikárov – dobrovoľníkov, aby sme vybudovali záložné zdroje elektrickej energie pre nemocnicu ITIBO v Keni. Elektrická sieť v Afrike je veľmi nestabilná. Denne dochádza k výpadkom dodávky elektriny. Pre JIS - jednotku intenzívnej starostlivosti a operačnú sálu je aj krátkodobý výpadok elektriny...

V r. 2019 sme v ADRA CZ a ADRA SZ spojili sily a dohodli sme sa na spolupráci pri niektorých projektoch. Jedným z nich je Itibo hospital. Keď sme sa Aleša pýtali, čo ho najviac v súčasnosti trápi, vypadlo z neho – elektrika. Miestna sieť je natoľko nestabilná, že aj niekoľko krát...