Posilňovanie kapacít mimovládok na Západnej Ukrajine v oblasti práce s mládežou

Naša organizácia ADRA Slovensko ako partnerská organizácia realizuje aj druhý projekt budovania kapacít na Ukrajine (tentoraz nie ako líder, ale ako partner), a to pod názvom: „Enhancing Western Ukrainian NGO’s capacity for future work among youth“. Je tiež podporený Medzinárodným vyšehradským fondom v spolupráci s MZV Kórejskej republiky. Lídrom projektu je náš dlhoročný partner Hungarian Baptist Aid.

V lete sa naši dvaja tréneri vybrali do Velykej Dobroni, aby tam koncom júna prebehlo školenie na tému: „Cyklus projektového manažmentu“. Bola to prvá z troch aktivít, ktoré sú súčasťou tohto IVF projektu. Druhou je študijná cesta – po dobu 5 dní strávia v Bratislave 4 ukrajinskí participanti tréningu. Na jeseň by sa malo ísť zo SR na Ukrajinu, v 3 školách budú naše expertky hovoriť na tému „Human traficking“ a „Right prevention“.

 

Priebeh projektu:

  1. školenie na tému: „Cyklus projektového manažmentu“.
  2. študijná cesta – po dobu 5 dní strávia v Bratislave 4 ukrajinskí participanti tréningu.
  3. školenia zo SR na Ukrajine – v 3 školách budú naše expertky hovoriť na tému „Human trafiking“ a „Right prevention“.

Viac informácií o donorovi a partneroch projektu na stránkach:

www.visegradfund.org

http://www.mofa.go.kr/

www.adra.sk

www.adra.cz

www.baptistasegely.hu

www.pmm.org.pl

http://inrespublica.org.ua/en/

www.adra.org.ua

Pozri si, ako pomáhame na Ukrajine (foto neskôr)

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.