BUDOVANIE KAPACÍT NA UKRAJINE V OBLASTI RIADENIA, FUNDRAISINGU A KOMUNIKÁCIE

 

Hlavným cieľom projektu je posilnenie miestnych kapacít mimovládnych organizácií v dôležitých témach, ktoré majú veľký význam pre rozvoj občianskej spoločnosti na Ukrajine a to cez transfer V4 skúseností a posilnenie spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami z krajín V4 a na Ukrajine. Kvôli ozbrojenému konfliktu na východnej Ukrajine a politickým posunom je potrebné zvýšiť základné zručnosti občianskej spoločnosti (vrátane riadenia neziskových organizácií a personálu priamo v teréne) a riešenia humanitárnej situácie.

Program Budovania kapacít sa bude skladať zo 4 častí: školenia, študijné pobyty, poradenská a osvetová činnosť.

 

1. Tréningový program

(7 školení)

bude navrhnutý tak, aby zlepšil zručnosti a vedomosti, ktoré potrebujú mimovládne organizácie a občianska spoločnosť vo všeobecnosti pri čelení rôznym výzvam. Témy školení sú: Strategické a Projektové riadenie, Komunikácia, Fundraising, Dobrovoľníci, Sociálna práca a Krízová intervencia.

 

2. Študijné pobyty

budú príležitosťou pre kľúčových pracovníkov zo štyroch mimovládnych organizácii z Ukrajiny stráviť 1 týždeň v kancelárii jedného zo štyroch projektových partnerov.

 

3. Mentorstvo

bude poskytované on-line pre účastníkov tréningov zo strany odborníkov z partnerských organizácií projektu a cieľom je pomôcť účastníkom pri plnení úloh z tréningov a vybudovaní si nových zručností.

 

4. Osvetové aktivity

sú súčasťou diskusných večerov v krajinách partnerov a konferencie v Kyjeve.

 

Program Budovania kapacít dáva príležitosť novým ale aj skúseným pracovníkom mimovládnych organizácií na Ukrajine rozvíjať potrebné špecifické zručnosti. Aktivity budú prebiehať od mája 2017 do septembra 2018. Tento projekt je realizovaný mimovládnymi organizáciami ADRA Slovensko, ADRA Česká republika, Hungarian Baptist Aid, Polish Medical Mission a ADRA Ukrajina a financovaný Vyšehradským Fondom v spolupráci s holandským Ministerstvom zahraničných vecí.

 

Viac informácií o donorovi a partneroch projektu môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

 

www.visegradfund.org

www.minbuza.nl

www.adra.sk

www.adra.cz

www.baptistasegely.hu

www.pmm.org.pl

www.adra.org.ua

Pozri si, ako pomáhame na Ukrajine (foto neskôr)

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.