Program Čalantika

Slumy sú sídliská z chatrčí v najchudobnejších štvrtiach preľudneného Bangladéša. Potulujú sa tu tisíce detí bez domova, obživy a budúcnosti. Aj tieto deti si zaslúžia chodiť do školy a najesť sa…

Čalantika je vzdelávacie centrum pre deti a ich rodiny, ktoré žijú v slume Čalantika v hlavnom meste Bangladéša – Dháka. Dochádza sem 92 detí vo veku 6 až 14 rokov a rovnaký počet ich rodičov. Centrum bolo založené v roku 2013 organizáciou ADRA Česká republika a funguje vďaka podpore darcov. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pridala v roku 2019.

Prečo sme sa rozhodli pre tento program?
Vzdelanie prostredníctvom tohto programu predstavuje pre dieťa jedinú reálnu šancu, ako jedného dňa vykročiť za hranice slumu. Triedy v štátnych školách sú preplnené a učitelia sa nemôžu žiakom dostatočne venovať. Rodičia detí sú často negramotní a deti preto potrebujú niekoho, kto im učivo pomôže dobehnúť. V slume chýba štátna škôlka, ktorej absolvovanie je povinné pre nástup do prvej triedy základnej školy. Na platenú škôlku rodičia nemajú prostriedky, a preto veľa detí na základnú školu vôbec nenasúpi.
ADRA založila v slume Čalntika vzdelávacie centrum, kde deťom zaisťuje:
– bezplatnú predškolskú prípravu, povinnú pre nástup do prvej triedy,
– doučovanie, vďaka ktorému môžu deti dokončiť základnú školu,
– učebnice, zošity, farbičky, uniformy a ďalšie školské pomôcky,
– výživné teplé jedlo, lebo s prázdnym bruškom sa nedá učiť,
– lieky, pravidelnú lekársku starostlivosť,
– vzdelávanie v oblasti zdravia, ktoré pomáha celej rodine,
– voľnočasové aktivity, ku ktorým sa v slume nedostávajú a každoročnú školskú exkurziu mimo slumu.
V tomto programe sa sústredíme aj na prácu s rodinami. Doterajšie výsledky programu ukázali, že zapojenie rodiny, predovšetkým matiek, je kľúčové pre jeho väčšiu udržateľnosť. Rodičia sú tými, ktorí rozhodujú o tom, či po skončení 5-ročnej základnej školy bude žiak v štúdiu pokračovať. Ak sú do vzdelávania sami zapojení, lepšie si uvedomujú hodnotu vzdelávania pre ich deti. Vďaka ďalším vykonávaným aktivitám v programe si majú možnosť zvýšiť príjem, čím získajú prostriedky, ktoré môžu použiť na vzdelávanie svojich detí.
ADRA rodičom zaisťuje:
– kurzy gramotnosti (väčšina rodičov je celý život negramotná)
– kurzy rôznych zručností (napr. šitia)
– lekársku starostlivosť a zdravotné poradenstvo
– návštevy priamo v rodinách spojené s psychosociálnym poradenstvom zameraným na problémy života v slume
– mesačné semináre na rôzne témy: hygiena, tehotenstvo, pôrod, práva detí a žien, dôležitosť vzdelania a pod.

Ako sa môžem zapojiť?
Staňte sa podporovateľom unikátneho vzdelávacieho centra pre rodinu priamo v slume. Veríme, že investícia do vzdelania je najlepší spôsob, ako trvalo zmierniť chudobu a umožniť deťom a rodinám žiť kvalitnejší život.

Koľko to stojí?
6 eur – učebnice a školské pomôcky pre 1 školáka na pol roka
Bangladéšske deti používajú namiesto školskej tašky vrecká od cementu alebo z ryže. Poznámky z niekoľkých predmetov si musia písať len do jedného zošitu, navzájom si požičiavajú ceruzky a učebnice.
12 eur – lekárska starostlivosť pre 1 školáka na jeden rok
Rodiny zo slumu žijú v zlých hygienických podmienkach, a pravidelnú lekársku starostlivosť si pochopiteľne nemôžu dovoliť. Časté infekcie a iné ochorenia ohrozujú zdravie a život chorého ale i jeho rodiny. Z toho dôvodu sú preventívne lekárske prehliadky nesmierne dôležité.
20 eur – školské uniformy pre 2 školákov na jeden rok
V bangladéšskych školách sú uniformy povinné. Nakoľko uniformy skrývajú sociálne rozdiely, je pravdepodobnejšie, že budú do školy chodiť. Avšak pre rodinu to je ďalšia investícia spojená so školskou dochádzkou. Deti z centra Čalantika nosia uniformy susednej štátnej školy vo farbách bangladéšskej zástavy (zeleno-červené).
30 eur – pomôcky na výučbu pre 1 mamičku na jeden rok
Takmer polovica dospelých v Bangladéši nevie čítať ani písať. Otcovia rodín z Čalantiky väčšinou celé dni pracujú, takže kurz základov gramotnosti je veľmi žiadaný hlavne medzi mamičkami, babičkami a tetami detí. Keď sa naučia čítať a písať, majú väčšiu šancu zohnať lepšie platenú prácu tiež môžu vlastným deťom pomôcť s doučovaním a domácimi úlohami.
40 eur – teplé obedy pre 5 školákov na jeden mesiac
Deti zo slumu Čalantika chodia do školy často krát hladné. Jedlo, ktoré dostanú v centre, býva ich jediným hlavným jedlom. Na obed býva polievka z červenej šošovice, ryže a zeleninové kari s vajcom alebo kúskami mäsa, na desiatu ovocie a pečivo. 50 centov je pre nás len pár drobných, ale v Čalantike táto suma pomôže jednému dieťaťu k výživnej strave.
Iná suma
Okrem uvedených príkladov je možné podporiť program aj inou sumou.
Pravidelný dar
Pravidelné dary sú základom finančnej stability humnanitárnych a rozvojových aktivít, nakoľko umožňujú ich realizáciu bez závislosti na dotáciách. Napríklad suma 20 eur zodpovedá mesačným nákladom na dochádzku jedného dieťaťa do školy a do nášho centra.