Za svojím cieľom (pracovať v rozvojovom sektore) šla cieľavedome – cez účasť na dobrovoľníckom pobyte vďaka ponuke ADRA Slovensko. Pričom rozhodnutie o Albánsku ako krajine pôsobenia padlo až na poslednú chvíľu. Dvanásť mesiacov strávila implementovaním projektov, ktoré dávajú miestnym deťom z vylúčených komunít vzdelanie, a teda i lepšiu šancu sa...

Členky Krízového intervenčného tímu (KIT) organizácie ADRA Slovensko vstúpili do roka 2019 s predsavzatím: naďalej hovoriť nahlas o násilí, organizovať viac osvetových aktivít a vzdelávacích podujatí pre rôzne cieľové skupiny v SR. Pretože okrem krízovej intervencie, sociálnej rehabilitácie a adaptácie klientov a klientiek a advokácie...

Naša dobrovoľníčka Veronika Zimova, ktorá pôsobí v Albánsku vďaka podpore SlovakAid, nám počas ADRA večera a vianočnej kapustnice (dňa 6. decembra v KC UNIK v Bratislave) osobne porozprávala o svojich aktivitách, úspechoch i výzvach. Všetky projekty partnerskej organizácie ADRA Albánsko sú implementované v regióne Kruja na sever...

Osmičkový rok bol dôležitý nielen pre Slovensko, ale aj pre našu jubilujúcu organizáciu. Oslávili sme 25. výročie existencie. Urobili sme tento rok kopec dobrej práce v oblasti pomoci núdznym doma (bezplatná práva pomoc, lokálne dobrovoľníctvo, integračný projekt, krízová intervencia v teréne – pomoc obetiam násilia,...

Osídlie Tserovani sa nachádza iba niekoľko kilometrov od hlavného mesta Gruzínska, Tbilisi. Pozostáva z 8008 vnútorne presídlených ľudí (IDPs), ktorí tu takto v 2002 domčekoch žijú už desať rokov od rusko-gruzínskeho konfliktu. V jednom z takýchto domčekov sídli mimovládna organizácia For better Future, ktorá sa snaží...

Medzi oblasti, ktoré Krízový intervenčný tím (KIT) zastrešuje, patrí: krízová intervencia; sociálna rehabilitácia a adaptácia; advokácia; a prevencia. Všetky tieto aktivity, ako aj opis inovatívneho prístupu pomoci obetiam domáceho a sexuálneho násilia, boli v decembri širokej verejnosti odprezentované na vzdelávacích podujatiach.   Okrem komplexnej intervencie v teréne a pomoci...

Celý tento rok oslavujeme 25 rokov existencie našej humanitárnej a rozvojovej organizácie ADRA Slovensko. Počas letnej oslavy výročia ste sa mali možnosť viac či menej formálne dozvedieť – ako pomáhame v najchudobnejších regiónoch sveta, ale aj doma na Slovensku. Aj tento rok vám počas Soboty...

Tento rok sme sa rozhodli pred Vianocami vyjsť v ústrety vašim preplneným kalendárom a pospájať pod jednu strechu komunitného centra UNIK do jedného večerného podujatia viacero našich aktivít a projektov. Na 6. december si teda už žiaden iný mikulášsky či vianočný večierok neplánujte! Pozývame všetkých svojich...

I tento rok sa na Slovensku uskutoční globálna charitatívna kampaň #GivingTuesday! V utorok (27. novembra) ľudia vo vyše 100 krajinách sveta budú opäť robiť dobré skutky a budú štedrí. Pridajte sa k vyše dvom miliardám ľudí, ktorí v tento deň myslia na druhých o niečo...