Aktuálne výzvy na humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky – EU Aid volunteers

Organizácia ADRA Slovensko sa v roku 2017 zapojila do dvojročného projektu HVM (Humanitarian Volunteering Management) na posilnenie a udržateľnosť manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. V roku 2019 sa zapojila do jeho pokračovania v podobe ďalšieho dvojročného projektu HVA (Humanitarian Volunteers in Action), v rámci ktorého už budú priamo vybraní kandidáti a kandidátky pripravovaní a vyslaní na svoju „misiu“ do post-konfliktných krajín. Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers“ iniciatívy. Je vedený francúzskou organizáciou ADICE, ktorá združuje spolu dvanásť partnerov z Európskej únie, Balkánu, Kaukazu a Maghrebu.

 

O iniciatíve EU Aid volunteers

Iniciatíva EU Aid Volunteers je program EÚ na prípravu a vysielanie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do certifikovaných organizácií, pôsobiacich mimo EÚ. Na výzvy programu EU Aid Volunteers môžu reagovať a prihlášku poslať občania hociktorej členskej krajiny EÚ aj ľudia s dlhodobým trvalým pobytom v krajinách EÚ.

Čo sa týka finančných aspektov dobrovoľníckeho pobytu, všetky náklady na pobyt dobrovoľníka či dobrovoľníčky sú plne hradené z programu (vycestovanie, ubytovanie, strava, poistenie, predvýjazdový tréning, mentoring počas pobytu, mesačný finančný príspevok / vreckové).

ADRA Slovensko bude vysielať v rámci projektu HVA celkovo 5 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, troch v prvom kole (december 2018 – január 2019) a dvoch v druhom kole (tieto výzvy budú zverejnené na jar 2019).

Na tejto stránke budú od decembra pribúdať aktuálne výzvy na dobrovoľnícke pozície, ktoré budeme postupne obsadzovať. Pravidelne nás preto sledujte!

 

Prvé výzvy zverejnené!

1. Ak sa vyznáte v projektovom manažmente, tak naša partnerská organizácia ADRA Albánsko hľadá práve vás. Viac po kliknutí na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Project development assistant (Albánsko, 12 mesiacov).

2. Ak si viete seba predstaviť v pozícii komplexnej sociálnej, no najmä zdravotnej podpory ľuďom s postihnutím či so zdravotnými ťažkosťami, hláste sa na dobrovoľnícku výzvu organizácie NCCS. Viac po kliknutí na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Occupational therapist (Albánsko, 12 mesiacov).

3. Ak chcete podporiť efektivitu finančného fungovania a marketing sociálneho podniku v hlavnom meste Turecka, a zároveň celkovo zlepšiť predaj jeho produktov, a teda i spôsob obživy vylúčených ľudí, ponuka Small Projects Istanbul je vhodná pre vás. Viac po kliknutí na pozíciu: Junior EU Aid Volunteers – Income generating activities & Livelihoods Assistant (Turecko, 12 mesiacov).

 

Dôležité informácie k výzvam

Deadline na podanie žiadosti: 20. 01. 2019

Vyslanie: ½ Júla 2019 ½ Júla 2020 (12 mesiacov)

Predvybraní kandidáti a kandidátky (2–3) absolvujú tréning pre humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky v Bruseli.

Úspešný uchádzač alebo uchádzačka absolvuje pred vyslaním 2-mesačnú stáž v ADRA Slovensko (½ Máj až ½ Júl).

Spojazdnili sme novú emailovú adresu: volunteering@adra.sk, lebo vieme, že v najbližších týždňoch od vás budeme dostávať veľa otázok, kvalitných motivačných listov a životopisov. Infopack k výzvam vo forme pdf si možno stiahnuť tu. Držíme prsty; dobrovoľníctvu zdar!

Pozri si, ako pomáhame vzdelávať mladých ľudí

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.