Ansima Esther

Vek/pohlavie: 6 rokov, dievča

Rodič/opatrovník: Claudine Furaha – mama
 
Situácia dieťaťa:
Eliya Kolondwa a jeho traja súrodenci sú polovičné siroty, žijú len s matkou, ktorá je chromá, v malom dome, ktorý im niekto prenajal.  
Ich mama Claudine Furaha nie je schopná platiť školné pre všetky svoje deti, keďže nemá prácu a kvôli svojmu postihnutiu si ju ani nedokáže nájsť. Rodinu živí z potravinovej pomoci a finančnej podpory, ktorú im poskytuje WFP (Svetový potravinový program).
Lokalita: Rodina žije v utečeneckom tábore Kyjaka II. v Ugande.
Príjem rodiny: Podpora z potravinového fondu WFP vo výške 13 000 UGX (3,50.-€)/mesiac/osoba.
Potrebná sponzorská podpora: 20.-€/mesiac,
Sponzorstvo pokryje: školné, školské pomôcky, školskú uniformu, teplý obed.

Pre Ansima Esther sme už našli darcovskú rodinu.
ĎAKUJEME! 🙂

en_USEN