Prečo si sa prihlásila ako dobrovoľníčka na Filipíny? Zaujímala ma rozvojová pomoc – najmä teda jej etické hľadisko, spôsob prerozdeľovania peňazí pri projektoch, udržateľnosť a váha deklarovaných potrieb samotnými beneficientmi. Zo svojich predošlých skúseností s dobrovoľníctvom som sa naučila veľa si toho odniesť z času stráveného pre iných bez...

During Christmas people think what kind of a gift could please their neighbors. Whether a new phone, doll, laptop, book. Some people have got so many gifts that they do not even know what to do with them next. We, the family, drink hot tea...

🚰 Pitná voda pre 700 detí - Úspešná zbierka vlny a látok - Pomôž 41 sirotám - www.podporte.sk Read ADRA Newslatter 11/2016.    ...