Prečo si sa prihlásila ako dobrovoľníčka na Filipíny? Zaujímala ma rozvojová pomoc – najmä teda jej etické hľadisko, spôsob prerozdeľovania peňazí pri projektoch, udržateľnosť a váha deklarovaných potrieb samotnými beneficientmi. Zo svojich predošlých skúseností s dobrovoľníctvom som sa naučila veľa si toho odniesť z času stráveného pre iných bez...

🚰 Pitná voda pre 700 detí - Úspešná zbierka vlny a látok - Pomôž 41 sirotám - www.podporte.sk Read ADRA Newslatter 11/2016.    ...

In the spirit of our philosophy to teach people and communities in order to be independent and in order to achieve sustainable results of our aid in new project, we focused on maintaining and improving work habits of refugees in three camps in Thessaloniki in...