Globálne dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo je vykonávanie činnosti v prospech iných osôb alebo pre konkrétny projekt – bez finančnej pláce za poskytnutý čas a vykonanú službu. No daný človek dobrovoľníčením získava omnoho viac – môže sa mu pozitívne zmeniť rebríček hodnôt aj plány do budúcnosti, naviac získa dôležitý sociálny kapitál: nové kontakty, partnerstvá a kopec užitočných zručností. Spolu s ním rastie tiež hosťujúca, prijímajúca organizácia, ale aj tá domovská, vysielajúca.

ADRA Slovensko školí a vysiela slovenských dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do krajín tretieho sveta cez dobrovoľnícky program z dielne MZVaEZ SR, ktorý administruje SlovakAid.

Naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky prispievajú v post-konfliktnej a/alebo nízko-príjmovej krajine ku spoločenskej zmene a zmierneniu chudoby. Ich prítomnosť a pôsobenie je mimoriadne dôležité, hoci do tzv. rozvojovej krajiny neprinášajú finančnú pomoc.

Za uplynulých päť rokov sme vyslali dvadsaťštyri rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Niektorí smerovali do komunít vnútorne presídlených ľudí v Gruzínsku, členov rómskej komunity v Albánsku, obetí tajfúnu na Filipínach, sociálne vylúčených rodín v Keni, začínajúcich aktivistov na Ukrajine, migrujúcich ľudí v Libanone, traumatizovaných ľudí po vojne v Bosne a Hercegovine atď..

 

Vyslaní mladí ľudia šli na „misiu“ tam, kde ich bolo potreba – na základe dôslednej komunikácie medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou, ako aj na základe potrieb lokálnej komunity. Naši dobrovoľníci v teréne nerobia prácu, ktorú môže robiť miestny človek, ale mali by priniesť svoju expertízu, napríklad v oblasti IT, marketingu, komunikácie, projektového manažmentu, HR alebo vzdelávania, pričom nejde o nadradenosť, ale o princíp: nebrať prácu lokálnym ľuďom. Popri tom sa učia v nových prostrediach a skupinách ľudí novým zručnostiam.

 

Kde pôsobili naši rozvojoví dobrovoľníci a dobrovoľníčky

Naša organizácia je partnermi z oblasti humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a globálneho dobrovoľníctva (práve pre kvalitnú predvýjazdovú prípravu a dobre fungujúce dobrovoľnícke cykly, ako aj vhodne zvolené sektorové a teritoriálne priority pobytov) označovaná za jedného zo slovenských lídrov vo vysielaní mladých ľudí do nízkopríjmových krajín, na čo sme hrdí a za čo sme vďační.

V roku 2016 sme vyslali do sveta jedenásť dobrovoľníkov, ktorí účinne pomáhali v ôsmich krajinách: Albánsko, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Keňa, Moldavsko, Libanon, Ekvádor a Gruzínsko.

Vroku 2017 sa dobrovoľníčka Janka vrátila z Albánska, kde pomáhala pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Dobrovoľníčky Barborka a Veronika pomáhali na Filipínach a v Albánsku. Ocenenie „Dobrovoľník roka SlovakAid“ za rok 2016 si v roku 2017 na pôde MZVaEZ SR prevzal náš dobrovoľník Samuel Čellár za svoju efektívnu dobrovoľnícku činnosť v Keni.

 

Na rok 2018 máme schválené štyri dobrovoľnícke projekty na vyslanie mladých ľudí do krajín Globálneho Juhu (Albánsko, Gruzínsko, Ukrajina, plus jeden expert pôjde tiež za našu organizáciu na Ukrajinu).

Takto vyzerali výzvy a očakávania od potenciálnych kandidátov či kandidátok na minulé dobrovoľnícke projekty. Trúfli by ste si zapojiť sa?

 

Mediálne a vzdelávacie výstupy o globálnom dobrovoľníctve

O tom, aké sú motivácie a motívy mladých ľudí pred výjazdom na „misiu“, ako aj o ich očakávania od pobytu a ako ich včas odčítať i manažovať v rámci manažmentu dobrovoľníctva, sa dozviete viac v tomto článku.

O praktických radách a zabezpečení bezpečnosti vyslaných dobrovoľníkov do tzv. rozvojových krajín, ako aj o manažovaní rizík v teréne, sa dočítate v tomto článku.

O tom, prečo je vlastne dôležitý taký manažment dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, a aké časti obstahuje, sa dozviete v tomto texte.

Naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky sa snažia počas svojho pobytu v nízko-príjmových krajinách informovať verejnosť v podobe blogov. V rámci ponávratových aktivít potom o svojich skúsenostiach rozprávajú na verejných podujatiach a sovetových prednáškach, tzv. ADRA večeroch. Fotografie z týchto podujatí možno nájsť v tomto fotoalbume.

K rozvojovému pribudol manažment humanitárneho dobrovoľníctva

Okrem dobrovoľníckeho programu SlovakAid je ADRA Slovensko od roku 2017 zapojená aj do dvojročného projektu HVM (Humanitarian Volunteering Management) na posilnenie a udržateľnosť manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a od roku 2019 aj do jeho pokračovania v podobe ďalšieho dvojročného projektu HVA (Humanitarian Volunteers in Action). Vrámci neho budú priamo vybraní kandidáti a kandidátky pripravovaní a vyslaní na svoju „misiu“ do post-konfliktných krajín. Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Voluneers“ iniciatívy.

Pozri si, ako pomáhame vzdelávať mladých ľudí

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.