Posilnenie manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok cez projekt HVM

 

Organizácia ADRA Slovensko sa v januári 2017 zapojila do dvojročného projektu HVM (Humanitarian Volunteering Management) na posilnenie a udržateľnosť manažmentu humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Projekt sa realizuje vďaka finančnej podpore Európskej Únie v rámci „EU Aid Dobrovoľníckej iniciatívy“ a je vedený francúzskou organizáciou ADICE, ktorá združuje spolu 12 partnerov z Európskej únie, Balkánu, Kaukazu a Maghrebu.

Prebieha vo forme tréningov, mentorovania a prípravy na certifikáciu, ktorá zabezpečí štandard pre efektívne fungovanie medzi vysielajúcou a prijímajúcou organizáciou a bezpečný pobyt dobrovoľníka.

 

Cieľom je posilnenie organizácie v oblastiach:

1. Bezpečnosti v rámci humanitárnej pomoci pre organizáciu a dobrovoľníka

2. Analýzy potrieb a logistiky s cieľom zabezpečiť splnenie humanitárnej misie dobrovoľníka

3. Manažmentu dobrovoľníka

4. Zabezpečenia trvalého vplyvu na riadenie humanitárneho dobrovoľníctva prostredníctvom on-line platformy

5. Globálneho šírenia výsledkov projektov a motivovania organizácií, smerujúceho k vytvoreniu rozsiahlej platformy s metódami a nástrojmi pre pracovanie s dobrovoľníkmi

Rok 2017: Kick off seminár a prvá séria tréningov, mentoringu

V dňoch od 1. do 3. februára 2017 sa v kancelárii ADRA Slovensko v Bratislave konal Kick off seminár k tomuto HVM projektu. Bola to príležitosť pre partnerov z EÚ na prípravu tréningov a ďalších krokov k posilneniu kapacít partnerov.

Prvý tréning prebehol od 17. do 19. mája 2017 v Roubaix vo Francúzsku a bol zameraný na bezpečnosť dobrovoľníkov. Súčasťou programu bola aj medzinárodná konferencia na tému dobrovoľníctva, uskutočnená 18. 5. 2017 v Lille.

Bezpečnosť vyslaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok je pre nás prvoradá. Na čo všetko musíme pri vysielaní takejto ľudskej pomoci myslieť, zistíte v tomto videu našej partnerskej organizácie ADICE, ktorá vedie tento HVM projekt.

Rok 2018: ďalšia séria tréningov, konferencia a získaná certifikácia

Informovať okolie o aktivitách organizácie je dôležité pre efektívnejšiu spoluprácu a rozvoj. V lete 2018 sme trénovali na túto tému aj sedem neziskových organizácii v Maroku a v Turecku v rámci projektu HVM, prostredníctvom ktorého sa organizácie pripravujú na prijatie humanitárnych dobrovoľníkov cez iniciatívu EU Aid Volunteers. V jednej z nich, Small Project Istanbul, sme navštívili aj komunitné centrum pre sýrskych utečencov, kde sa môžu spolu stretávať, vzdelávať a privyrobiť si výrobou rôznych malých upomienkových predmetov.

V júli 2018 prešla naša organizácia ADRA Slovensko úspešne prípravným procesom a získala tak certifikáciu od Európskej komisie ako dobre a bezpečne fungujúca organizácia – vysielajúca dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do zahraničia.

Naša ADRA Slovensko spolu s francúzskou organizáciou ADICE, estónskou organizáciou MONDO a talianskou organizáciou ASPEm viedla na jeseň 2018 vo francúzskom meste Roubaix tréning pre 47 zástupcov a zástupkýň mimovládnych organizácií zo 17 krajín sveta. Témou bol projektový manažment, keďže manažment projektov i ľudí je základom každej dobre fungujúcej organizácie. Cieľom tréningu bolo posilniť kapacity zúčastnených organizácií, ako aj rozvíjať partnerstvá na poli humanitárnej pomoci, rozvojovej spolupráce a globálneho dobrovoľníctva.

Naše projektové manažérky sa zároveň zúčastnili medzinárodnej konferencie, týkajúcej sa vysielania humanitárnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčok do rozvojového sveta.

Pokračujeme v mentoringu partnerských organizácií v rámci jednotlivých modulov HVM a pripravujeme aj sériu mediálnych výstupov, aby sa aj ďalšie slovenské organizácie dozvedeli viac o manažmente humanitárnych dobrovoľníčok a dobrovoľníkov a zvýšili kapacity v tejto oblasti.

 

Viac o donorovi a partneroch projektu nájdete na:

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

www.adice.asso.fr

www.mondo.org.ee/en

www.merkuri.org.ge/en

www.jerada-issaf.blogspot.fr

www.oumifiss.org

www.nccsalbania.wordpress.com

www.smallprojectsistanbul.org

Pozri si, ako pomáhame vzdelávať mladých ľudí

Ako môžeš pomôcť?

Môžeš prispieť finančne

Podpor našu prácu finančným darom alebo sa staň naším pravidelným darcom,
aby sme mohli pomáhať tam, kde je to najviac potrebné. Pomáhajme spolu!
Ďakujeme.