Zdroj pitnej vody pre dedinu v Libanone

 

Vybudovanie rezervoára na pitnú vodu

V rámci projektu vybudujeme v dedine Hay El Shaab Wal Zahraa, Baalbek, Libanon rezervoár na vodu s objemom 500 m3, čím zabezpečíme prístup k bezpečnej, čistej a nezávadnej vode pre miestnu komunitu 29 000 osôb (21 000 Libanončanov a 8 000 Sýrčanov). Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie kurzy o vode, sanite a hygiene, čo významne prispieva k zlepšeniu životných podmienok i zdravia miestnej komunity. Projekt zabezpečuje ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Libanon od augusta 2019 do júla 2020.

 

Prečo sme sa rozhodli pre tento projekt?

 

Kríza v Sýrii je jednou z najhorších humanitárnych kríz, ktorá trvá už vyše sedem rokov a kvôli nepretržitým bojom viedla k vysídleniu okolo 20 miliónov ľudí. Libanon, ktorý má 4 milióny obyvateľov, prijal takmer 1,5 mil. sýrskych utečencov, čo znamená, že je hostiteľom najväčšieho podielu utečencov na obyvateľa na svete. Skoro dve tretiny ľudí v Libanone nemajú prístup k pitnej vode. Spotreba vody spolu s nárastom počtu utečencov vysoko prevyšujúcu kapacity dodávateľov.

 

Preto budovanie rezervoárov je životne dôležitá potreba. Pred začatím projektu ADRA Libanon v spolupráci s miestnym úradom určila miesto výstavby vodnej nádrže tak, aby pomoc bola čo najefektívnejšia. Preto bola vybraná oblasť s vysokým počtom domácností, ktoré vedie žena, rodiny sýrskych utečencov, zraniteľné a chudobné domácnosti, rodiny s vysokým počtom detí (5 a viac), a vidiecka oblasť z nedostatočnými vodnými zdrojmi.

 

 

 

 

Ako sa môžem zapojiť a koľko to stojí?
Realizácia stavby rezervoára na vodu je 100% pokrytá prostriedkami Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu Slovak Aid.

Ak sa však chcete tiež podieľať na podpore našej práce, môžete nás podporiť zaslaním jednorazového alebo opakovaného finančného príspevku, ktorým podporíte potrebnú prípravu, logistiku a administratívu nutnú pre realizáciu našich aktivít.

Jednorazový dar

Sme Vám vďační za akýkoľvek finančný príspevok, nakoľko nim spolu s nami pomáhate zmierniť chudobu a utrpenie ľudí vo svete aj na Slovensku.

Pravidelný dar

Pravidelné dary sú základom finančnej stability humanitárnych a rozvojových aktivít, nakoľko umožňujú ich realizáciu bez závislosti na dotáciách.