ADRA - pomáhajte s nami

VEREJNÁ ZBIERKA PRE UKRAJINU

Vyhlasujeme verejnú zbierku na pomoc obyvateľom Ukrajiny

SK83 8330 0000 0028 0179 0152
VS 2022001

Prispieť môžete aj zaslaním darcovskej SMS

na tel. č. 877 v tvare DMS ADRA (DMS medzera ADRA)

Cena darcovskej SMS správy je 2 €.

Viac informácií nájdete tu.

Ďakujeme, že aj vďaka vašej podpore môžeme pomôcť ľuďom, ktorí sa kvôli vojnovému konfliktu ocitli v kríze.

Ako pomáhame

ADRA pomáha meniť svet pomocou programov a iniciatív v štyroch kľúčových oblastiach

Aktuálne informácie

Ukrajina

V prvej línii

Nad ránom bol zase mráz a  ľudia, ktorí celé hodiny stáli na vetre v radoch pri prekračovaní hraníc prišli do nášho stanu úplne vyziabnutí, aby sa

Čítať viac »

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ POMÁHATE S NAMI