ADRA - pomáhajte s nami

Jedno veľké Ďakujeme!

To bol zase rok! Kto by si v januári 2021 pomyslel, čo všetko nás postretne a kde všade bude náš malý ADRA tím zapojený do pomoci. Tornádo na Morave,  pandémia koronavírusu, situácia v DSS, kríza v Libanone, utečenci v Ugande a Rwande, ľudia so špeciálnymi potrebami a ľudia bez domova na Slovensku i v Srbskom Belehrade…

Pomáhali sme len vďaka vám – našim donorom, sponzorom i individuálnym darcom. Preto chceme vyjadriť jedno veľké ĎAKUJEME! všetkým obetavým ľuďom dobrej vôle, ktorí ste nám prejavili dôveru a podporili našu službu. Viac o našich partneroch, ktorým chceme poďakovať TU.

Ako pomáhame

ADRA mení svet pomocou programov a iniciatív v štyroch kľúčových oblastiach

Aktuálne informácie

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ POMÁHATE S NAMI