LT 2021

Milí dobrovoľníci

Po rokoch obnovujeme aktivitu letných pracovných táborov ADRA pre dobrovoľníkov. Je to príležitosť urobiť niečo naozaj užitočné = zapojiť sa do praktickej pomoci ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Nebude to ľahké, pretože sa dotkneme utrpenia ľudí, na ktoré nepoznáme vysvetlenie ani reálne riešenie. Môžeme len na chvíľu prekonať sami seba a niekoľko dní obetavo pomáhať, tak ako sa dá…

Vraciame sa do Domova sociálnych služieb v Pohorelskej Maši, kde už v minulosti ADRA pomáhala a na túto službu dodnes radi spomínajú. V tomto domove je 120 klientok s rôznym stupňom telesného a mentálneho hendikepu. Od celkom samostatných až po ležiace pacientky odkázané na stálu pomoc. Naša služba bude zameraná na službu klientom ale aj praktické aktivity pri opravách a údržbe objektov domova a parku.

INFORMÁCIE:

KEDY: 25. júla do 8. augusta 2021

KDE: Pohorelská Maša – Domov sociálnej starostlivosti

KTO: Vek min. 18. rokov, zapojenie min. 1 týždeň. Kapacita 10 dobrovoľníkov.

PODMIENKY: Ubytovanie: telocvičňa + stany, vlastné spacáky, zaistíme molitanové matrace, zabezpečená strava a pracovné pomôcky

NÁKLADY: cestovné, ubytovanie, stravu a ostatné náklady hradí ADRA.

Záujemci kontaktujte nás na: office@adra.sk Záväzné prihlášky najneskôr do 30.6.2021

Projekt môžete podporiť finančne na účet verejnej zbierky:
SK83 8330 0000 0028 0179 0152 VS:2021004

 

en_USEN