Venujte
2% dane

Venujte 2% zo svojich daní

Rozhodnite, kam pôjdu Vaše 2% z daní. Nie je to pre Vás žiaden výdavok navyše a pritom môžete pomáhať s nami. Venujte ich na podporu aktivít ADRA a potom sledujte, ako sa Vaše 2% z daní premenia na praktickú pomoc. Ďakujeme.

2% vašich daní
pomáhajú spolu s nami

Ako ADRA Použije vaše 2%

Aj vďaka 2% z Vašich daní sme minulý rok mohli napríklad:

  • vysielať dobrovoľníkov do DSS, aby posilnili chýbajúci personál  počas najťažších dní pandémie
  • distribuovať tony materiálnej pomoci prostredníctvom dobrovoľníckych centier a organizácií pre ľudí, ktorí sa ocitli v kríze
  • Zaistiť humanitárnu pomoc pre ľudí postihnutých tornádom na Morave

Ako darovať 2%

Ak ste zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov a o potvrdenie o zaplatení dane. Do 30. apríla 2022 pošlite alebo osobne doručte tlačivá daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska. Ak ste v roku 2021 odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám venovať dokonca až 3% z Vašich daní. Venovaná suma však nesmie byť nižšia ako 3 eurá. Daňový úrad od 90 dní prevedie Vaše 2% na náš účet  Poskytnutá suma bude v plnom rozsahu použitá na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku.

Ak ste živnostník, alebo máte firmu (FO alebo PO), do 31. marca 2022 podajte daňové priznanie – formulár pre venovanie 2 % z daní je súčasťou daňového priznania. Stačí ho vyplniť, doručiť na daňový úrad a zaplatiť daň za rok 2021. Venovaná suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá u fyzickej osoby – podnikateľa resp. 8 eur u právnickej osoby.

Daňový úrad prevedie 2 % z Vašich daní na náš účet do 90 dní.