Venujte
2% dane

Venujte nám vaše 2% z daní

Rozhodnite, kam pôjdu Vaše 2% z daní. (postup nižšie)

Nie je to pre Vás žiaden výdavok navyše a pritom môžete pomáhať s nami. Venujte ich na podporu aktivít ADRA a potom sledujte, ako sa Vaše 2% z daní premenia na praktickú pomoc.

Ďakujeme.

Ako ADRA Použije vaše 2%

Vaše 2% z daní nám v roku 2023 umožnili:

  • distribuovať tony materiálnej pomoci pre ľudí, ktorí sa ocitli v kríze (prostredníctvom 8 DobroCentier)
  • vysielať dobrovoľníkov do DSS
  • zaistiť humanitárnu pomoc odídencom z Ukrajiny

Ako darovať 2%

1) Ak ste zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov a o potvrdenie o zaplatení dane. 

Do 30. apríla 2024 pošlite alebo osobne doručte tlačivá (Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane a Potvrdenie o zaplatení dane) daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.

Ak ste v roku 2023 odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám venovať dokonca až 3% z Vašich daní.

2) Ak ste živnostník, alebo máte firmu (FO alebo PO), do 2. apríla 2024 podajte daňové priznanie. Nezabudnite, že formulár pre venovanie 2% z daní je súčasťou daňového priznania pre fyzické osoby. Stačí ho vyplniť, doručiť na daňový úrad a zaplatiť daň za rok 2023. Venovaná suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá u fyzickej osoby – podnikateľa resp. 8 eur u právnickej osoby. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane až trom prijímateľom.

 

Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť

IČO:  30804850 (zarovnanie doprava) 

Obchodné meno: ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj – o. z.

Daňový úrad prevedie Vaše 2% z daní na náš účet do 90 dní.

Vaše 2% v plnom rozsahu použijeme na pomoc ľuďom v núdzi na Slovensku.

Ďakujeme, že Vám osudy iných nie sú cudzie!

sk_SKSK