Kontakty

ADRA Slovensko

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.
Sídlo: Cablkova 3, 821 04 Bratislava 2
Kancelária: Pražská 11, 5. poschodie, 811 04 Bratislava 1

E-mail: office@adra.sk

Tel: +421 915 793 934

IČO: 30804850
DIČ: 2021117208

Napíšte nám