Pomoc Ukrajine

Тут ви можете знайти актуальну інформацію та контактні форми для допомоги людям, які постраждали від війни в Україні.

Tu nájdete aktuálne informácie a kontaktné formuláre pomoci pre ľudí zasiahnutých vojnou na Ukrajine.

Pomoc odídencom na Slovensku

331532989_596066358690280_4570570139869790144_n

Podpora a integrácia

Poskytujeme materiálnu pomoc pre zdravotne znevýhodnených, seniorov, matky s deťmi a iné zraniteľné skupiny. Pomáhame pri integrácii odídencov a zaisťujeme im psychosociálnu podporu. 

Registračné formuláre pomoci

Якщо ви зареєстровані в Словаччині як біженець з України (odídenec), ви можете зареєструватися і отримати допомогу:

Ak ste registrovaní na Slovensku ako odídenci z Ukrajiny, môžete sa zaregistrovať a získať pomoc:

materiálna pomoc AUPARK Bratislava

Miesto humanitárnej pomoci v bratislavskom Auparku poskytuje potravinovú pomoc a hygienické potreby vybraným skupinám odídencov. Každý žiadateľ musí mať potvrdenie o dočasnom útočisku a na výdaj pomoci sa dopredu zaregistrovať.

Pomoc najmä vo forme oblečenia, obuvi a niektorých potrieb do domácnosti poskytujeme všetkým skupinám odídencov.

Пункт гуманітарної допомоги в Братиславському Аупарку надає продовольчу допомогу та засоби гігієни окремим групам біженців. Кожен заявник повинен мати довідку про надання тимчасового притулку і заздалегідь зареєструватися для отримання допомоги.

Ми надаємо допомогу переважно у вигляді одягу, взуття та деяких побутових товарів усім групам біженців.

Aktuálne podmienky získania pomoci uverejňujeme na Facebookovej stránke miesta humnaitárnej pomoci Kto pomôže Ukrajine Aupark!
Актуальні умови отримання допомоги опубліковані на Facebook-сторінці сайту гуманітарної допомоги Kto pomôže Ukrajine Aupark!

Pomoc na ukrajine

Untitled design

Humanitárna pomoc

Na Ukrajinu pravidelne odosielame balíky humanitárnej pomoci (potraviny, hygiena, zimné veci). Zaisťujeme generátory pre nemocnice a zariadenia starajúce sa o ľudí najviac ohrozených vojnou.
sk_SKSK