Podpora a integrácia

Zabezpečenie živobytia a pomoc pri integrácii odídencov na Slovensku

materiálna pomoc

ADRA aj naďalej poskytuje materiálnu pomoc pre odídencov najmä prostredníctvom ADRA DobroCentier v Banskej Bystrici, Gerlachove, Košiciach, Liptovskom Hrádku, Martine, Piešťanoch, Trenčíne, Kežmarku a Mieste humanitárnej pomoci Kto pomôže Ukrajine Aupark v Bratislave.

Miesto humanitárnej pomoci Aupark v Bratislave poskytuje potravinovú pomoc a hygienické potreby zaregistrovaným odídencom s potvrdením o dočasnom útočisku.
Nárok na pomoc vzniká matkám s deťmi do 15 rokov, seniorom nad 65 rokov a znevýhodneným občanom.

POZOR! Pokiaľ sa rozhodnete zaregistrovať pre materiálnu pomoc v mieste humanitárnej pomoci v bratislavskom Auparku, nie je možné poberať aj pomoc pre ZŤP prostredníctvom humanitárnej karty!

Pomoc pre zdravotne znevýhodnených

Pre odídencov z Ukrajiny, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí máme nový program pomoci: Na základe predloženia preukazu zdravotne ťažko postihnutého so stupňom 1. a 2. (podľa Ukrajinskej legislatívy) sa môžete zaregistrovať a získať humanitárnu kartu pomoci, na nákup potravín a základných potrieb v limitovanej hodnote.

Väčšina odídencov prichádza na Slovensko bez akýchkoľvek zdrojov, preto je materiálna pomoc veľmi dôležitá. Karta pomoci im umožňuje, aby sami rozhodli čo najviac potrebujú.

POZOR! Pokiaľ sa rozhodnete zaregistrovať na pomoc určenú pre ZŤP formou humanitárnej karty, nie je možné poberať aj materiálnu pomoc v mieste humanitárnej pomoci v bratislavskom Auparku!

Poradenstvo a psychosociálna pomoc

Integrácia a psychosociálna podpora

Integračné aktivity a psychosociálne služby sú pre odídencov kľúčovými. Pomáhajú odídencom prispôsobiť sa novému prostrediu, porozumieť svojim právam a navigovať v zložitých témach, akými sú napríklad pracovný trh a komunikácia s úradmi. Práve preto ADRA poskytuje odídencom psychosociálne konzultácie a organizuje komunitné podujatia. Jedným z aspektov integrácie je aj podpora pri hľadaní práce, ktorá odídencom napomôže stať sa finančne sebestačnými a cítiť sa viac zapojení do svojich nových komunít. Poskytovanie psychosociálnych konzultácií je kľúčovým pre odídencov, ktorí zažili traumu alebo čelia psychickým problémom. Takéto integračné aktivity a psychosociálne služby sú pre odídencov nevyhnutné a dávajú im podporu, ktorú potrebujú na obnovu svojich životov a prispôsobenie sa novým podmienkam.

SITUÁCIA

Od začiatku vojny na Ukrajine sa Slovensko stretáva s prílevom odídencov. Viac ako jeden milión Ukrajincov a osôb tretích krajín vstúpilo od 24.2.2022 z územia Ukrajiny na Slovensko, pričom 78 % z nich tvoria ženy a deti. Odídenci z Ukrajiny sú najmä starší ľudia, osoby s postihnutím a tí, ktorí potrebujú naliehavú zdravotnú starostlivosť. Humanitárne organizácie, občianska spoločnosť, súkromný sektor a dobrovoľníci z komunít reagovali rýchlo a od začiatku vojny poskytujú významnú podporu odídencom ako vo väčších mestách, tak aj v obciach a na hraniciach. 
 
Štatút dočasnej ochrany je pre odídencov a ich rodiny prístupný od 1. marca 2022 . Do konca decembra 2022 sa o dočasnú ochranu na Slovensku uchádzalo celkovo 104 764 osôb. Držitelia takéhoto štatútu majú nárok na naliehavú a nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť a určité sociálne výhody, vrátane základných pomocných položiek, príspevku na opatrovanie detí do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku pre deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, príspevky na obedné menu v materských školách a základných školách a na školské potreby. 
 
Aj napriek prijatým mechanizmom a všeobecne priaznivej spoločenskej atmosfére však utečencov čelí veľkým výzvam a nemá prístup ku základným službám. Ide najmä o prístup k dlhodobému ubytovaniu, uplatneniu na trhu práce, kvalitnej zdravotnej starostlivosti, zabezpečeniu sexuálneho a reprodukčného zdravia, prevencii starostlivosti o matku a dieťa, očkovaniu vzdelávaniu, dostupnému sociálnemu ochrannému mechanizmu, zabezpečeniu špecializovaných služieb pre obete rodovo-podmieneného násilia, a prístupu osôb so špeciálnymi potrebami k existujúcim pomocným mechanizmom. Najviac ohrozené sú deti a osoby s vážnymi zdravotnými problémami. 
 
Riziko ďalšieho presídlenia z Ukrajiny je stále vysoké a v súvislosti s eskaláciou útokov a poškodzovania občianskej infraštruktúry a evakuáciou civilistov v oblastiach postihnutých konfliktom sa očakáva príchod nových utečencov na Slovensku. Počet ľudí potrebujúcich pomoc na Slovensku v priebehu roka 2023 môže dosiahnuť až 200 000. Táto situácia bude predstavovať dodatočnú záťaž systému, a to najmä v oblastiach ubytovania a zdravotníckych služieb. Okrem toho dochádza k sekundárnym pohybom utečencov z Ukrajiny do iných krajín v regióne, čo predstavuje ďalšie výzvy pre úrady i humanitárne organizácie pri plánovaní služieb.

Partneri

Projekt „Support for Livelihoods and Self-reliance for Ukraine War Victims in Slovakia,“ v trvaní 3/2023 – 8/2023, je realizovaný z prostriedkov Japan Platform a ADRA Japonsko.

Materiálna pomoc odídencom je realizovaná vďaka podpore zo strany súkromných a firemných darcov. O tom, kto sú a ako pomáhajú, sa dočítate tu.

Darujte

sk_SKSK