Pomáhame v spoločnom boji proti koronavírusu

 

Naše skúsenosti a kapacity venujeme spoločnému úsiliu o zvládnutie aktuálnej situácie s COVID-19 na Slovensku.

Buďte v tom s nami.

 

* Sledujte aktuálne dianie na našej Facebookovej stránke (link).

* Prispejte do verejnej zbierky (link) alebo inak podporte spoločný boj. 

* Buďte zodpovední a chráňte seba, svojich blízkych a svoje okolie. 

 

 

 

3 hlavné oblasti pomoci:

 

LOGISTIKA / Poskytujeme logistickú pomoc pri budovaní testovacích centier pre COVID-19

ADRA zabezpečuje kontajnerové bunky pre ordinácie a odberné miesta, zastrešenie, mobilné toalety, bilboardy a informačné tabule, napojenie na siete…

Vďaka testovacím centrám pred vstupom do nemocnice:

  1. Pacienti s podozrením na COVID-19 nevstupujú do nemocnice, neprenášajú nákazu, alebo sa sami nenakazia.
  2. Zdravotníci prichádzajú v minimálnej miere do kontaktu s podozrivými pacientami – sú chránení v kontajnerovej bunke.
  3. Nekontaminujú sa priestory nemocnice.
  4. Do nemocnice vstupujú len skutočne vážne chorí pacienti. Ostatní sa vracajú domov.

 

DISTRIBÚCIA / Distribujeme ochranné prostriedky, hygienické potreby, vitamíny a ďalšie potreby do ústavov sociálnej starostlivosti a domovov dôchodcov.

Zamestnanci potrebujú v čase pandemie zvláštne ochranné prostriedky, aby sa nenakazili a aby nepreniesli nákazu na postihnutých a starých, ktorí sú najzraniteľnejšími obeťami COVID-19

 

POMOC / Poskytujeme individuálnu pomoc opusteným seniorom v domácnostiach.

 

 

DÔLEŽITÉ:

AKO V SÚČASNOSTI POSKYTOVAŤ POMOC SENIOROM V DOMÁCNOSTIACH?

 

Prečítajte si „DESATORO POMOCI (link)“ pre rodinných príslušníkov i dobrovoľníkov, ako vhodne pomôcť seniorom. 

 

 

 

ADRA Slovensko vyhlasuje verejnú zbierku na pomoc pri boji s koronavírusom na Slovensku.

*  osobitný účet verejnej zbierky: SK480200 0000 0049 7524 1312

*   online dar na: https://adra.darujme.sk/1393/

 

Veľmi si vážime akúkoľvek Vašu pomoc a podporu a ďakujeme! 

 

 

 

 

 

ADRA – NAŠA MISIA

 

Poskytujeme rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc ľuďom v núdzi.

Pomáhame obetiam násilia začať žiť dôstojný život.

Budujeme kapacity občianskej spoločnosti.

Rozvíjame dobrovoľníctvo.

Už 25 rokov.

Pomáhaj s nami, sme ADRA Slovensko!

Nie je nám to jedno

Člen siete pobočiek vo viac ako 130 krajinách

11 Ľudí v tíme

50+ dobrovoľníkov

70+ úspešných projektov

150 000 Ľudí dostalo pomoc

1 centrum v Bratislave

Ďakujeme všetkým, ktorým to nie je jedno!