Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Na tejto stránke nájdete informácie k verejnému obstarávaniu tovarov a služieb, pre realizáciu našich projektov pomoci.

4. Generátory pre Ukrajinu - projekt (MOFA)

ADRA realizuje projekt na dodanie elektrocentrál pre Ukrajinu, financovaný zo zdrojov Ministerstva Zahraničných Vecí Japonsko. ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom „Generátory pre Ukrajinu projekt MoFA“ v súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 15.6.2023 do 12:00

E-mail: jozef.banas@adra.sk

Predpokladaný termín dodania: jún/júl 2023

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

  • Súbor na stiahnutie a vyplnenie – Príloha č. 2: Návrh zmluvy

Dátum zverejnenia: 6.6.2023

3. Potraviny, hygienické potreby..., (Slovak Aid)

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Doprava humanitárnej pomoci na Ukrajinu“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Záväzná objednávka s víťazným uchádzačom

Dátum objednávky: 6.7.2023

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Dodanie potravín, dodanie hygienických potrieb a dodanie nepotravinového tovaru do balíkov humanitárnej pomoci“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH. Každá časť predmetu zákazky bola hodnotená samostatne.

Zmluva s víťazným uchádzačom na potravinový tovar

Dátum zverejnenia: 26.6.2023

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Dodanie potravín, dodanie hygienických potrieb a dodanie nepotravinového tovaru do balíkov humanitárnej pomoci“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH. Každá časť predmetu zákazky bola hodnotená samostatne.

Zmluva s víťazným uchádzačom na hygienické potreby a nepotravinový tovar

Dátum zverejnenia: 22.6.2023

ADRA realizuje projekt Zabezpečenie životne dôležitej humanitárnej pomoci pre obyvateľov oslobodených miest na Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/5), financovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR. ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na
predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom „Doprava humanitárnej pomoci na Ukrajinu“ v súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 30.6.2023 do 12:00

E-mail: stanislava.draxlerova@adra.sk 

Predpokladaný termín dodania služby: šesť výjazdov priebežne v mesiacoch júl – september 2023.

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

 

Dátum zverejnenia: 20.6.2023

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Dodanie krabíc s potlačou“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Záväzná objednávka s víťazným uchádzačom

Dátum objednávky: 30.5.2023

ADRA realizuje projekt Zabezpečenie životne dôležitej humanitárnej pomoci pre obyvateľov oslobodených miest na Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/5), financovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom „Dodanie potravín, dodanie hygienických potrieb a dodanie nepotravinového tovaru“ v súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) môže predkladať ponuku na ktorúkoľvek časť alebo na aj na všetky tri časti predmetu zákazky.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 8.6.2023 do 12:00

E-mail: stanislava.draxlerova@adra.sk 

Predpokladaný termín dodania: jún 2023

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

 

Dátum zverejnenia: 29.5.2023

ADRA realizuje projekt Zabezpečenie životne dôležitej humanitárnej pomoci pre obyvateľov oslobodených miest na Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/3/UA/1/5), financovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR. ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom „Dodanie krabíc s potlačou“ v súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 29.5.2023 do 12:00

E-mail: stanislava.draxlerova@adra.sk

Predpokladaný termín dodania: jún 2023

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

Dátum zverejnenia: 19.5.2023

2. Dodanie potravín a hygienických potrieb 2

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Dodanie potravín a dodanie hygienických potrieb do balíkov humanitárnej pomoci“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH. Každá časť predmetu zákazky bola hodnotená samostatne.

Zmluva s víťazným uchádzačom

Dátum zverejnenia: 14.9.2022

ADRA realizuje projekt Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/5) ktorý je financovaný zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.

ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom Dodanie potravín a dodanie hygienických potrieb do balíkov humanitárnej pomociv súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo na obe časti predmetu zákazky.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 9.9.2022 do 24:00

E-mail: office@adra.sk

Predpokladaný termín dodania: september 2022

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

 

Dátum zverejnenia: 26.8.2022

1. Dodanie krabíc s potlačou

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Dodanie krabíc s potlačou“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Záväzná objednávka s víťazným uchádzačom

Dátum objednávky: 5.9.2022

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky – zverejnenie 22.8.2022

ADRA realizuje projekt Posilnenie prístupu k základným potravinám a hygienickým potrebám pre najzraniteľnejšiu časť populácie na Ukrajine (SAMRS/2022/HUM/2/UA/1/5), financovaný z Oficiálnej rozvojovej pomoci SR.

ADRA, ako obstarávateľ, zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na určenie PHZ a za účelom realizácie zákazky s názvom „Dodanie krabíc s potlačou“ v súlade s princípmi zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Uchádzač (dodávateľ) musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať služby, ktoré sú predmetom prieskumu trhu.

Lehota na predpokladanie ponúk: 2.9.2022 do 12:00

E-mail: office@adra.sk

Predpokladaný termín dodania: september 2022

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

 

Dátum zverejnenia: 22.8.2022

sk_SKSK