O NÁS

ADRA Slovensko je slovenská humanitárna a rozvojová organizácia, ktorá v roku 2018 oslávila 25 rokov existencie. Je súčasťou medzinárodnej siete organizácií ADRA (Adventist Development and Relief Agency), s ktorou aktívne spolupracuje. Nepodlieha však priamemu riadeniu zo zahraničia, ani nemá zahraničnú finančnú či personálnu účasť. ADRA Slovensko realizuje svoje projekty v tzv. nízkopríjmových krajinách, ale čoraz viac aktívna je i doma na Slovensku. Je členom slovenskej Platformy MVRO.

Zameranie organizácie ADRA Slovensko:

  1. BUDOVANIE KAPACÍT OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
  2. DOBROVOĽNÍCTVO – LOKÁLNE, GLOBÁLNE (HUMANITÁRNE A ROZVOJOVÉ)
  3. ROZVOJOVÁ SPOLUPRÁCA A HUMANITÁRNA POMOC
  4. PRÁVNA A PSYCHO-SOCIÁLNA POMOC NA SLOVENSKU

NÁŠ TÍM

bielik

Stanislav Bielik

Štatutár / Riaditeľ
brano-strecansky

Branislav Strečanský

Programový riaditeľ
noemi

Noémi Sárossy

Projektová manažérka pre zahraničie
annamaria-benkova

Anna-Mária Benková

Projektová manažérka pre zahraničie
katarina-janacova

Katarína Janáčová

Finančná manažérka
danka

Daniela Borzová

Právnička pre obete násilia, ADRA KIT
silvia

Silvia Hamerlíková

Regionálna koordinátorka pre projekt STEP 3
emilia

Emília Trepáčová

Sociálna pracovníčka a poradkyňa, STEP 3
miska_lygova

Michaela Lygová

Právna poradkyňa
lava-kamnakshova

Lava Kamnakshova

Sociálna pracovníčka (Projekt STEP3)
slavo-chrasc

Slavo Chrašč

Sociálny pracovník (projekt STEP3)
Veronika Leitmanova

Veronika Leitmanová

Dobrovoľníčka (Ukrajina)
veronika

Veronika Zimová

Dobrovoľníčka (Albánsko)
martin-pavelka

Martin Pavelka

Dobrovoľník (Gruzínsko)
kajo

Milan Zbořil

Konzultant pre oblasť Východného partnerstva
kolesar

František Kolesár

Predseda správnej rady
VÍZIA

Spoluvytvárať svet, v ktorom budú žiť ľudia u nás aj v najmenej rozvinutých krajinách dôstojnejší a slobodnejší život a lepšie pripravení na možné humanitárne situácie.

POSLANIE

Prostredníctvom programov, projektov, advokácie, partnerstiev, vzdelávania a šírenia povedomia, zlepšovať v oblasti rozvojovej spolupráce životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých krajinách, pomáhať ľuďom v humanitárnych situáciach zapríčinených človekom a/alebo prírodou v zahraničí aj na Slovensku a rozvíjať pravidelné a systematické dobrovoľníctvo.

HODNOTY

ADRA je organizácia založená na kresťanských hodnotách, ktorá spolupracuje a pomáha ľuďom bez ohľadu na rasu, farbu pleti, národnosť, vierovyznanie alebo politickú príslušnosť, pričom kladie dôraz na princípy humanity, nezávislosti, nestrannosti, neutrality, transparentnosti, udržateľnosti, zodpovednosti, participatívneho prístupu a spätnej väzby.

Členovia správnej rady:

František Kolesár / SZ CASD (predseda)

Stanislav Bielik

Samuel Ondrušek

Daniel Márföldi

Mikuláš Pavlík

Daniel Mudraninec

Hlavným riadiacim orgánom občianskeho združenia je Správna rada. Skladá sa z cca 8 členov, ktorí sú z celého Slovenska.

Štatutárom občianskeho združenia ADRA je riaditeľ, ktorý je volený Správnou radou raz za štyri roky.