O NÁS

ADRA Slovensko je slovenská humanitárna a rozvojová organizácia, ktorá  pôsobí v nízkopríjmových krajinách i na Slovensku. Je súčasťou medzinárodnej organizácie ADRA (Adventist Development and Relief Agency), ktorá pôsobí vo viac ako 130 krajinách. ADRA Slovensko však nepodlieha priamemu riadeniu ADRA International, ani s ňou nemá finančnú či personálnu účasť.

ADRA Slovensko je členom slovenskej Platformy rozvojových organizácií Ambrela a v roku 2018 oslávila oslávila 25 rokov svojej činnosti.

VÍZIA

Spoluvytvárať svet, v ktorom budú žiť ľudia u nás aj v najmenej rozvinutých krajinách dôstojnejší a slobodnejší život a lepšie pripravení na možné humanitárne situácie.

 

POSLANIE

Prostredníctvom programov, projektov, advokácie, partnerstiev, vzdelávania a šírenia povedomia, zlepšovať v oblasti rozvojovej spolupráce životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých krajinách, pomáhať ľuďom v humanitárnych situáciach zapríčinených človekom a/alebo prírodou v zahraničí aj na Slovensku a rozvíjať pravidelné a systematické dobrovoľníctvo.

 

HODNOTY

ADRA je organizácia založená na kresťanských hodnotách, ktorá spolupracuje a pomáha ľuďom bez ohľadu na rasu, farbu pleti, národnosť, vierovyznanie alebo politickú príslušnosť, pričom kladie dôraz na princípy humanity, nezávislosti, nestrannosti, neutrality, transparentnosti, udržateľnosti, zodpovednosti, participatívneho prístupu a spätnej väzby.

 

PROGRAMOVÉ ZAMERANIE

Medzinárodná humanitárna pomoc (svet)
Medzinárodná rozvojová spolupráca (svet)
Globálne dobrovoľníctvo (svet)
Budovanie kapacít občianskej spoločnosti (svet)
Integrácia osôb s medzinárodnou ochranou (Slovensko)
Program domáceho násilia (Slovensko)

Správna rada

Najvyšším orgánom občianskeho združenia je Správna rada. Štatutárom občianskeho združenia ADRA je riaditeľ, ktorý je volený Správnou radou raz za štyri roky.

Členovia správnej rady:

František Kolesár (predseda)
Miroslav Číž
Daniel Márföldi
Daniel Mudraninec
Samuel Ondrušek
Mikuláš Pavlík
Stanislav Bielik (štatutárny zástupca ADRA)

Naši zamestnanci

Tím humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce

bielik

Stanislav Bielik

Riaditeľ (štátutárny zástupca)
brano-strecansky

Branislav Strečanský

Programový riaditeľ
am

Andrej Mesároš

Finančný manažér
annamaria-benkova

Anna-Mária Benková

Projektová manažérka pre zahraničie

Tím projektu integrácie osôb s medzinárodnou ochranou

silvia

Silvia Hamerlíková

Regionálna koordinátorka
emilia

Emília Trepáčová

Sociálna pracovníčka a poradkyňa
miska_lygova

Michaela Lygová

Právna poradkyňa
slavo-chrasc

Slavo Chrašč

Sociálny pracovník
lava-kamnakshova

Lava Kamnakshova

Sociálna pracovníčka

Naši vyslaní dobrovoľníci v zahraničí

Veronika Leitmanova

Veronika Leitmanová

Ukrajina
veronika

Veronika Zimová

Albánsko
martin-pavelka

Martin Pavelka

Gruzínsko