O NÁS

ADRA Slovensko je slovenská humanitárna a rozvojová organizácia, ktorá  pôsobí v nízkopríjmových krajinách i na Slovensku. Je súčasťou medzinárodnej organizácie ADRA (Adventist Development and Relief Agency), ktorá pôsobí vo viac ako 130 krajinách. ADRA Slovensko však nepodlieha priamemu riadeniu ADRA International, ani s ňou nemá finančnú či personálnu účasť.

ADRA Slovensko je členom slovenskej Platformy rozvojových organizácií Ambrela a v roku 2018 oslávila oslávila 25 rokov svojej činnosti.

VÍZIA

Spoluvytvárať svet, v ktorom budú žiť ľudia u nás aj v najmenej rozvinutých krajinách dôstojnejší a slobodnejší život a lepšie pripravení na možné humanitárne situácie.

 

POSLANIE

Prostredníctvom programov, projektov, advokácie, partnerstiev, vzdelávania a šírenia povedomia, zlepšovať v oblasti rozvojovej spolupráce životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých krajinách, pomáhať ľuďom v humanitárnych situáciach zapríčinených človekom a/alebo prírodou v zahraničí aj na Slovensku a rozvíjať pravidelné a systematické dobrovoľníctvo.

 

HODNOTY

ADRA je organizácia založená na kresťanských hodnotách, ktorá spolupracuje a pomáha ľuďom bez ohľadu na rasu, farbu pleti, národnosť, vierovyznanie alebo politickú príslušnosť, pričom kladie dôraz na princípy humanity, nezávislosti, nestrannosti, neutrality, transparentnosti, udržateľnosti, zodpovednosti, participatívneho prístupu a spätnej väzby.

 

PROGRAMOVÉ ZAMERANIE

Medzinárodná humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca
Globálne dobrovoľníctvo
Krízová intervencia na Slovensku
Projekty pomoci marginalizovaným skupinám na Slovensku

Občianske združenie riadi Správna rada v zložení:

František Kolesár (predseda)
Miroslav Číž
Daniel Márföldi
Daniel Mudraninec
Samuel Ondrušek
Mikuláš Pavlík
Stanislav Bielik

Štatutárny orgán

Štatutárom ADRA je jej riaditeľ (Stanislav Bielik), ktorý je volený Správnou radou raz za štyri roky.

Naši zamestnanci

bielik

Stanislav Bielik

Riaditeľ (štátutárny zástupca)
brano-strecansky

Branislav Strečanský

Programový riaditeľ
am

Andrej Mesároš

Finančný manažér
annamaria-benkova

Anna-Mária Benková

Projektová manažérka pre zahraničie

 

Naši vyslaní dobrovoľníci v zahraničí

Veronika Leitmanova

Veronika Leitmanová

Ukrajina
veronika

Veronika Zimová

Albánsko
martin-pavelka

Martin Pavelka

Gruzínsko