O nás

Poslanie

        Pomáhame ľuďom, meníme životy.

        Slúžime, aby každý mohol dôstojne žiť.

Motto

             

Čo robíme

Poskytujeme humanitárnu pomoc ľuďom, ktorí sa v dôsledku rôznych katastrof ocitli v ohrození

Realizujeme projekty rozvojovej spolupráce, pomáhame zlepšovať životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých krajinách.

Organizujeme pravidelné a systematické dobrovoľníctvo.

Kde pracujeme

Na Slovensku dlhodobo pomáhame seniorom v domovoch sociálnych služieb, ľudom v sociálnej núdzi a pod. V čase pandémie koronavírusu pomáhame nemocniciam zaistiť logistiku a technické zázemie.

V zahraničí realizujeme v úzkej spolupráci s miestnymi partnermi projekty humanitárnej a rozvojovej pomoci. Pôsobíme v Ugande, Rwande, Keni, Libanone, Srbsku, Albánsku, Turecku, Moldavsku…

V rámci medzinárodnej siete ADRA sa naša práca dotýka miliónov životov v 130 krajinách sveta. Spolupráca s partnermi nám umožňuje okamžitý zásah v čase krízy a dobré partnerstvo s komunitami, ktorým slúžime.

0
Krajín, v ktorých pôsobíme
sk_SKSK