ADRA International

Slúžime ľuďom tak, aby každý mohol dôstojne žiť.
Vďaka spolupráci v medzinárodnej sieti ADRA pôsobíme v 118 krajinách.
Pomáhame predovšetkým v sektoroch:
HUMANITÁRNE KRÍZY, ZDRAVIE, VZDELÁVANIE, OBŽIVA