Náš tím

Náš tím

Stanislav Bielik

Stanislav Bielik

riaditeľ

Prijal som zodpovednosť riaditeľa ADRA Slovensko. Keď sa niečo stane, je to pre mňa výzva pomáhať. Starám sa o to, aby sme ako tím robili veci, ktoré skutočne majú zmysel.

Kontakt: stanislav.bielik@adra.sk

tel.: 0905 304 896

 

Bol som pri tom, keď sa v r. 1993 zakladala ADRA na Slovensku. Namiesto povinnej vojenskej služby som nastúpil na civilnú službu do ADRA. Vyhol som sa výcviku v kasárňach, ale ocitol som sa so zásielkami humanitárnej pomoci priamo na frontových líniách počas vojny v bývalej Juhoslávii a Abcházsku. Dotyk s utrpením ma zbavil ilúzií..

Dlhé obdobie som venoval práci s deťmi a mládežou v cirkvi. Učil som ich pomáhať a zapájať sa do dobrovoľníctva.

Moja srdcovka sú zahraničné misie v rozvojových krajinách. Čím sú podmienky ťažšie, tým je to pre mňa väčšia výzva. Roky som sa venoval horolezectvu, takže dobrodružstvo mi je vlastné. Humanitárka je tiež silný ADRAnalín a navyše to má aj zmysel.

Relaxujem pri hudbe a vo voľných chvíľach vyrábam a opravujem gitary.

Anna-MÁRIA BENKOVÁ

projektová manažérka

V ADRA manažujem humanitárne projekty na Blízkom východe a na Západnom Balkáne. Pripravujem  humanitárne organizácie z rozvojových krajín na prijatie európskych humanitárnych dobrovoľníkov. Zastupujem ADRA v platforme rozvojových organizácii AMBRELA. 

 

Vyrastala som v krajine poznačenou vojnovým konfliktom, v Srbsku, a humanitárnu pomoc som spoznala aj zo strany beneficienta. Je mi blízka potreba solidarity, empatie, pomoci a toto možno realizovať prostredníctvom profesionálnej humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Je to práca zmysluplná a dáva mi pocit spokojnosti. Na druhej strane je pre mňa motiváciou to, že rozvojová spolupráca obsahuje rôznorodosť aktuálnych tém a prispievam k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja.

Vo voľnom čase sa zaujímam o interiérový dizajn.

AMB
vv2

VERONIKA ZIMOVÁ

projektová manažérka

V ADRA manažujem dobrovoľnícke projekty v nízkopríjmových krajinách a zodpovedám za rozvojový projekt v Ugande, zameraný na potravinovú sebestačnosť utečencov v utečeneckom tábore Kyaka II.

 
S ADRA som sa prvýkrát dostala do kontaktu v roku 2017. Po dvojročnej dobrovoľníckej skúsenosti v ADRA Albánsko som nastúpila do slovenskej pobočky ADRA, kde som zúročila svoje skúsenosti z terénu a prispela k tvorbe a manažmentu zahraničných dobrovoľníckych projektov a rozvojových projektov v Afrike.
 
Prácu v neziskovom sektore považujem za veľmi dynamickú, niekedy náročnú, no zato neskutočne naplňujúcu. Každý deň mi taktiež ponúka možnosť naučiť sa niečo nové. Aj preto to ma práca v tomto sektore tak baví.
 
Vo voľnom čase si rada prečítam dobrú knihu, trávim čas so svojimi domácimi miláčikmi alebo si užívam pobyt v prírode.
 

Martin Pavelka

projektový a komunikačný manažér

V ADRA zodpovedám za prípravu a manažment humanitárnych projektov zameraných na pomoc Ukrajine a ľuďom, utekajúcim pred vojnou. Zastrešujem taktiež externú komunikáciu.

 

Po ukončení štúdia Ruských a východoeurópskych štúdií som prostredníctvom ADRA na rok vycestoval ako SlovakAid dobrovoľník do Gruzínska. V osídli pre vnútorne vysídlených ľudí Tserovani som v lokálnej organizácii For Better Future manažoval rozvojové projekty a pomáhal s marketingom lokálnemu sociálnemu podniku.

Po ukončení vyslania som ako EU Aid dobrovoľník strávil 2.5 roka v Turecku. V organizácii Small Projects Istanbul som zodpovedal za manažment projektov a dobrovoľníkov, externú komunikáciu a fundraising.

IMG-20210702-WA0001
ZRI

Zuzana riečanOVÁ

administratíva a účtovníctvo

V ADRA pracujem ako administratívna pracovníčka a účtovníčka. Starám sa o projekty pomoci na Slovensku a zabezpečujem, aby všetky doklady boli riadne zaúčtované.

 

Stredoškolské štúdium som absolvovala na SPŠ v Revúcej v odbore Technicko-informatické služby a neskôr na Konzervatóriu  J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Počas študentských čias som sa venovala aktívne práci v OZ Klub Prieskumník – Pathfinder. Po ukončení štúdia som pôsobila v školstve. Najprv ako pedagóg a neskôr v administratíve. V neziskovom sektore pôsobím už desiaty rok ako administratívna pracovníčka a účtovníčka.

Aktívne sa taktiež zapájam do činnosti v rámci Cirkvi Adventistov siedmeho dňa.

K mojim záľubám patrí hudba, turistika, plávanie a volejbal. Moja obľúbená farba je fialová.

Kristína Rankovová

Asistentka projektovej manažérky

V ADRA podporujem projektový manažment v humanitárnom projekte zameranom na Libanon a v dobrovoľníckych projektoch.

 
Popri písaní dizertačnej práce o globálnom vzdelávaní, ktoré tiež patrí pod program rozvojovej spolupráce, som pociťovala potrebu zažiť humanitárny a rozvojový sektore nielen na papieri a v knihách, ale aj na vlastnej koži. O ADRA som počula viacero dobrých vecí a to ma presvedčilo, aby som sa sem prihlásila na stáž a som rada. Po pár mesiacoch mi bolo jasné, že som sa rozhodla správne a o som to radšej, že som v ADRA mohla ostať aj po oficiálnom ukončení stáže – ako asistentka projektového manažmentu. Na práci ma najviac baví, že človek môže do hĺbky spoznať kontexty krajín a potreby ľudí, ktorí v nich žijú a následne ich aj adresovať.
1