Náš tím

Náš tím

Stanislav Bielik

Stanislav Bielik

riaditeľ

Prijal som zodpovednosť riaditeľa ADRA Slovensko. Keď sa niečo stane, jeto pre mňa výzva pomáhať. Starám sa o to, aby sme ako tím robili veci ktoré skutočne majú zmysel.

Kontakt: stanislav.bielik@adra.sk

tel: 0905 304 896

Bol som pri tom, keď sa v r. 1993 zakladala ADRA na Slovensku. Namiesto povinnej vojenskej služby som nastúpil na civilnú službu v adre. Vyhol som sa výcviku v kasárňach, ale ocitol som sa so zásielkami humanitárnej pomoci priamo na frontových líniách počas vojny v bývalej Juhoslávii, Abcházsku… Dotyk s utrpením ma zbavil ilúzií…

Dlhé obdobie som venoval práci s deťmi a mládežou v cirkvi. Učil som ich pomáhať a zapájať sa do dobrovoľníctva.

Moja srdcovka sú zahraničné misie v rozvojových krajinách. Čím sú podmienky ťažšie, tým je to pre mňa väčšia výzva. Roky som sa venoval horolezectvu, tak dobrodružstvo mi je vlastné. Humanitárka je tiež silný ADRAnalín a navyše to má aj zmysel.

Relaxujem pri hudbe a vo voľných chvíľach vyrábam a opravujem gitary.

Andrej mesároš

finančný manažér

V ADRA sa venujem finančnému kontrolingu a manažmentu projektov, finančne dohliadam na verejné zbierky, použitie asignácie podielu zaplatenej dane z príjmov. Som zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, daňového priznania, a tiež riešim bežnú právno-personálno-administratívno-finančnú agendu organizácie.

Pôsobil som ako externý účtovník viacerých neziskových organizácií, neskôr v oblasti finančného kontrolingu, viac ako 2 roky som bol finančným manažérom nadácie a v októbri 2019 som sa pridal k ADRA tímu na Slovensku.

Verím, že finančná stabilita a transparentnosť každej neziskovej organizácie je základom pre to, aby mohla zmysluplne pomáhať všade tam, kde je to potrebné.

Zaujímam sa o celospoločenské dianie, baví ma politická satira, v poslednej dobe sa tiež snažím opatrne posúvať svoje limity v jogových cvičeniach. 😉

Andrej Mesároš
AMB

Anna-Mária Benková

projektová manažérka

V ADRA manažujem humanitárne projekty na Blízkom východe a na Západnom Balkáne. Pripravujem  humanitárne organizácie z rozvojových krajín na prijatie európskych humanitárnych dobrovoľníkov. Zastupujem ADRA v platforme rozvojových organizácii AMBRELA. 

 

Vyrastala som v krajine poznačenou vojnovým konfliktom a humanitárnu pomoc som spoznala aj zo strany beneficienta. Je mi blízka potreba solidarity, empatie, pomoci a toto možno realizovať prostredníctvom profesionálnej humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Je to práca zmysluplná a dáva mi pocit spokojnosti. Na druhej strane je pre mňa motiváciou to, že rozvojová spolupráca obsahuje rôznorodosť aktuálnych tém a prispievam k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja.

Vo voľnom čase sa zaujímam aj o interiérový dizajn.

Nikola gurgoľová

projektová manažérka

V Adra tíme sa starám hlavne o projekty, ktoré implementujeme v rámci iniciatívy EU Aid volunteers. Vysielame dobrovoľníkov do rozvojových krajín, ktorí priamo pracujú so zraniteľnými komunitami alebo pomáhajú zlepšiť fungovanie organizácií, ktoré sa týmto skupinám venujú. Pomáham pripravovať organizácie na hosťovanie dobrovoľníkov. 

 

Neziskový sektor si ma získal hneď po štúdiu, začínala som v téme boja proti korupcii. Cesta do humanitárnych „vôd“ u mňa začala absolvovaním dobrovoľníctva cez Európsky zbor solidarity v Bulharsku, potom pôsobením v organizácií CCIVS pod Unescom vo Francúzsku, ktorá sa zaoberá medzinárodnou dobrovoľníckou službou.

Verím, že každý z nás môže svojou troškou prispieť k lepším zajtrajškom / Small things make big difference/. Pokoj a regeneráciu nachádzam v objavovaní nových miest, hlavne v prírode.

Nikola Gurgoľová
vv2

VERONIKA ZIMOVÁ

projektová manažérka

V ADRA pracujem ako projektová manažérka…

ANNA HRUBOŇOVÁ

projektová manažérka

V ADRA sa venujem manažmentu projektov rozvojového dobrovoľníctva a mentorovaniu vyslaných dobrovoľníkov, asistencii pri humanitárnych projektoch v zahraničí a počas pandémie COVID-19 aj na Slovensku.

 

Po ukončení štúdia som cez ADRA na 6 mesiacov vycestovala do Libanonu ako SlovakAid dobrovoľník. Venovala som sa humanitárnym a rozvojovým projektom zameraným na sýrskych utečencov, najmä v sektore vzdelávania detí a mládeže a prístupu k vode. Po návrate som sa pridala k ADRA tímu na Slovensku.

Narodila som sa do mieru a dostatku, môžem sa slobodne sebarealizovať, študovať, cestovať, a tento potenciál chcem investovať do pomoci tým, ktorí toľko šťastia v živote nemali. Je pre mňa dôležité vidieť, že moja práca je zmysluplná a spoločensky prospešná.  

Pred prácou v humanitárnom a rozvojovom sektore som sa venovala boju proti radikalizácii a terorizmu v Európe 😊

ah2
ZRI

Zuzana riečanOVÁ

administratíva a účtovníctvo

V ADRA tíme pracujem ako administratívna pracovníčka a účtovníčka od novembra 2020. Starám sa o projekty pomoci na Slovensku a dbám na to, aby všetky doklady boli riadne zaúčtované.

Stredoškolské štúdium som absolvovala na SPŠ v Revúcej v odbore Technicko-informatické služby a neskôr na Konzervatóriu  J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Počas študentských čias som sa venovala aktívne práci v OZ Klub Prieskumník – Pathfinder Po ukončení štúdia som pôsobila v školstve. Najprv ako pedagóg a neskôr v administratíve. V neziskovom sektore pôsobím už desiaty rok ako administratívna pracovníčka a účtovníčka. Som vydatá a mám dve deti. Aktívne sa zapájam do činnosti v rámci Cirkvi Adventistov siedmeho dňa. K mojim záľubám patrí hudba, turistika, plávanie a volejbal. Moja obľúbená farba je fialová.

Vo voľnom čase sa zaujímam aj o interiérový dizajn.

MAREK A SANDRINE SOÓS

MANAŽÉRI A NAŠI VYSLANÍ EXPERTI V UGANDE

Marek: Vyštudoval som Geografiu a kartografiu na prírodovedeckej fakulte v Bratislave. Namiesto prstom po mape, začal som cestovať po svete v službách humanitárnych organizácií. Pomáhal som v Afganistane, po zemetrasení na Haiti, neskôr v Africkom Mali (kde som sa zoznámil so Sandrine), v Stredoafrickej republike, na Papuanskej Novej Guinei…

Sandrine: pochádzam z MALI… 

 

Počas štúdia obchodnej akadémie a pri práci v ADRA som sa zoznámila s Marekom, ktorý pôsobil v Afrike ako humanitárny pracovník. Spojila nás túžba pomáhať a slúžiť. Kým bol Marek na Papui, študovala som v Bratislave manažment a pripravila sa na mašu spoločnú humanitárnu misiu. 

Teraz sme sa spolu vrátili späť do Afriky a zakotvili sme v Ugande, kde implementujeme projekt ADRA Slovensko. Učíme ľudí ako si zabezpečiť obživu z malej záhradky a tiež ako sa zdravo stravovať.

Pomáhať v tých najťažších podmienkach, to je náš ADRAnalín, ktorý je korením života… Marek rád fotí a tam kde sa pohybuje vždy je niečo zaujímavé…

Marek a Sandrine