Pomáhame vo svete

Zdravotnícke zariadenie Itibo
(Keňa)

Itibo je zdravotnícke zariadenie v juhozápadnej horskej oblasti v Keni, v ktorom sa ADRA Slovensko podieľa na humanitárnom a rozvojovom programe pod záštitou ADRA Česká republika. Je zameraný na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zvyšovanie jej úrovne, ako aj na edukáciu zdravotného personálu. Program sa začal v roku 2005. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pripojila v roku 2019.

Program BanglaKids
(Bangladéš)

Deti patria do školy a nie aby žobrali po uliciach! Preto naša partnerská organizácia ADRA Česká republika začala už od roku 1999 podporovať program vzdelávania detí v Bangladéši.
BanglaKids je dlhodobý rozvojový program, ktorý sa zameriava na podporu systematického vzdelávania konkrétnych detí a mládeže z chudobných rodín v Bangladéši. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pridala v roku 2019.

Vzdelávacie centrum Čalantika
(Bangladéš)

Čalantika je vzdelávacie centrum pre deti a ich rodiny, ktoré žijú v slume Čalantika v hlavnom meste Bangladéša – Dháka. Dochádza sem 92 detí vo veku 6 až 14 rokov a rovnaký počet ich rodičov. Centrum bolo založené v roku 2013 organizáciou ADRA Česká republika. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pridala v roku 2019.

Rezervoár na pitnú vodu v Hay El Shaab Wal Zahraa
(Libanon)

V rámci projektu vybudujeme v dedine Hay El Shaab Wal Zahraa, Baalbek, Libanon rezervoár na vodu s objemom 500 m3, čím zabezpečíme prístup k bezpečnej, čistej a nezávadnej vode pre miestnu komunitu 29 000 osôb (21 000 Libanončanov a 8 000 Sýrčanov). Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie kurzy o vode, sanite a hygiene, čo významne prispieva k zlepšeniu životných podmienok i zdravia miestnej komunity. Projekt zabezpečuje ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Libanon od augusta 2019 do júla 2020.

Globálne dobrovoľníctvo
(svet)

ADRA Slovensko školí a vysiela slovenských dobrovoľníkov do krajín tretieho sveta. Naši dobrovoľníci nenahrádzajú prácu miestnych ľudí, ale prinášajú expertízu napríklad v oblasti IT, marketingu, komunikácie, projektového manažmentu, ľudských zdrojov alebo vzdelávania, čím miestnym ľuďom neberú prácu, ale pre nich pracovné príležitosti otvárajú.

Budovanie kapacít mimovládnych organizácií
(svet)

Program budovania kapacít dáva príležitosť pracovníkom z miestnych mimovládnych organizácií v zahraničí rozvíjať potrebné špecifické zručnosti, v oblasti riadenia, komunikácie, marketingu a fundraisingu (získavania finančných prostriedkov), aby sa miestne mimovládne občianske organizácie mohli účinne zapojiť do služieb v prospech komunity. Program prebieha formou školení, študijných ciest a konzultácií.

Pomáhame na Slovensku

Integrácia ľudí s medzinárodnou ochranou
(Slovensko)

Počas posledných 23 rokov samostatnej existencie Slovenska naša krajina prijala len 1 504 ľudí s medzinárodnou ochranou. Takýmto ľuďom poskytujeme poradenstvo a právnu pomoc a na začiatku ich integrácie im pomáhame zabezpečiť základné potreby. Tento projekt realizuje ADRA Slovensko v spolupráci s občianskym združením Marginal.

Podpora obetiam domáceho a sexuálneho násilia
(Slovensko)

ADRA KIT je program, ktorý poskytuje komplexnú právnu, psychologickú a sociálnu pomoc obetiam domáceho a sexuálneho násilia bez ohľadu na ich pohlavie, rod, vek a etnickú príslušnosť, rovnako ako aj ich sociálnemu okoliu (deti, blízki, známi, priatelia). Tento program ADRA realizovala od januára 2018 do júla 2019.

ADRA – medzinárodná sieť

ADRA – medzinárodná sieť

ADRA Slovensko je členom globálnej humanitárnej organizácie ADRA (Adventistická agentúra pre rozvoj a pomoc). Prostredníctvom medzinárodnej siete poskytuje ADRA humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu ľuďom vo viac ako 130 krajinách bez ohľadu na ich etnický pôvod, politickú príslušnosť alebo náboženskú príslušnosť.