Pomáhame vo svete

 

Zdravotnícke zariadenie Itibo
(Keňa)

Itibo je zdravotnícke zariadenie v juhozápadnej horskej oblasti v Keni, v ktorom sa ADRA Slovensko podieľa na humanitárnom a rozvojovom programe pod záštitou ADRA Česká republika. Je zameraný na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zvyšovanie jej úrovne, ako aj na edukáciu zdravotného personálu. Program sa začal v roku 2005. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pripojila v roku 2019.

 

Program BanglaKids
(Bangladéš)

Deti patria do školy a nie aby žobrali po uliciach! Preto naša partnerská organizácia ADRA Česká republika začala už od roku 1999 podporovať program vzdelávania detí v Bangladéši.
BanglaKids je dlhodobý rozvojový program, ktorý sa zameriava na podporu systematického vzdelávania konkrétnych detí a mládeže z chudobných rodín v Bangladéši. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pridala v roku 2019.

 

Vzdelávacie centrum Čalantika
(Bangladéš)

Čalantika je vzdelávacie centrum pre deti a ich rodiny, ktoré žijú v slume Čalantika v hlavnom meste Bangladéša – Dháka. Dochádza sem 92 detí vo veku 6 až 14 rokov a rovnaký počet ich rodičov. Centrum bolo založené v roku 2013 organizáciou ADRA Česká republika. ADRA Slovensko sa k tomuto programu pridala v roku 2019.

 

Rezervoár na pitnú vodu v Hay El Shaab Wal Zahraa
(Libanon)

V rámci projektu vybudujeme v dedine Hay El Shaab Wal Zahraa, Baalbek, Libanon rezervoár na vodu s objemom 500 m3, čím zabezpečíme prístup k bezpečnej, čistej a nezávadnej vode pre miestnu komunitu 29 000 osôb (21 000 Libanončanov a 8 000 Sýrčanov). Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie kurzy o vode, sanite a hygiene, čo významne prispieva k zlepšeniu životných podmienok i zdravia miestnej komunity. Projekt zabezpečuje ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Libanon od augusta 2019 do júla 2020.

 

Globálne dobrovoľníctvo
(svet)

ADRA Slovensko školí a vysiela slovenských dobrovoľníkov do krajín tretieho sveta. Naši dobrovoľníci nenahrádzajú prácu miestnych ľudí, ale prinášajú expertízu napríklad v oblasti IT, marketingu, komunikácie, projektového manažmentu, ľudských zdrojov alebo vzdelávania, čím miestnym ľuďom neberú prácu, ale pre nich pracovné príležitosti otvárajú.

 

Budovanie kapacít mimovládnych organizácií
(svet)

Program budovania kapacít dáva príležitosť pracovníkom z miestnych mimovládnych organizácií v zahraničí rozvíjať potrebné špecifické zručnosti, v oblasti riadenia, komunikácie, marketingu a fundraisingu (získavania finančných prostriedkov), aby sa miestne mimovládne občianske organizácie mohli účinne zapojiť do služieb v prospech komunity. Program prebieha formou školení, študijných ciest a konzultácií.

 

Pomáhame na Slovensku

Reakcia na krízu COVID-19
(Bratislava)

ADRA Slovensko nastupuje do prvej línie – spolupracuje pri zabezpečení logistiky pre testovanie COVID-19

Mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia.

Klinika infektológie UNB v Bratislave na Kramároch oslovila ADRA k spolupráci pri logistickom zabezpečení externého pracoviska na vyšetrovanie pacientov podozrivých na COVID-19. Štáb pracuje veľmi profesionálne a operatívne. Vďaka dobrej spolupráci všetkých zložiek (Klinika infektológie UNB, Armáda SR, Požiarny zbor, Polícia a ADRA) za 48 hodín bolo vybudované na parkovacích plochách v exteriéri nemocnice externé pracovisko pre evidenciu, selekciu a testovanie pacientov podozrivých na COVID-19. Potenciálni pacienti počas testovania vôbec nemusia vstúpiť do budovy nemocnice a ohroziť seba, zdravotníkov, iných pacientov, alebo kontaminovať nemocnicu.

 

Letný humanitárny tábor 2020
(Pohorelská Maša)

Po rokoch obnovujeme aktivitu letných pracovných táborov ADRA pre mládež a dobrovoľníkov. Je to príležitosť urobiť niečo naozaj užitočné = zapojiť sa do praktickej pomoci ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Nebude to ľahké, pretože sa dotkneme utrpenia ľudí, na ktoré nepoznáme vysvetlenie ani reálne riešenie. Môžeme len na chvíľu prekonať sami seba a niekoľko dní pomáhať ako sa dá… Tábor pripravujeme ako medzinárodný, lebo záujem prejavili aj ADRA dobrovoľníci – mladí ľudia z Holandska, Talianska a Fínska.
Vraciame sa do Domova sociálnych služieb v Pohorelskej Maši, kde už v Minulosti ADRA pomáhala a na túto službu dodnes radi spomínajú. V tomto domove je 120 klientok s telesným a mentálnym postihnutím rôzneho stupňa – od samostatných až po ležiacich pacientov odkázaných na stálu pomoc. Naša služba bude zameraná na službu klientom ale aj praktické aktivity pri rekonštrukcii objektov domova a parku.

 

 

ADRA – medzinárodná sieť

ADRA Slovensko je členom globálnej humanitárnej organizácie ADRA (Adventistická agentúra pre rozvoj a pomoc). Prostredníctvom medzinárodnej siete poskytuje ADRA humanitárnu pomoc a rozvojovú spoluprácu ľuďom vo viac ako 130 krajinách bez ohľadu na ich etnický pôvod, politickú príslušnosť alebo náboženskú príslušnosť.