Materiálna pomoc

Materiálna pomoc

Ak nemáte ani čas, ani peniaze,  avšak máte nepotrebný – ale stále funkčný majetok, materiál, potraviny, prístroje, nehnuteľnosti…, ponúkame Vám príležitosť užitočne ich použiť.
ADRA vám pomôže darované veci poskytnúť ľuďom, ktorí to potrebujú najviac. 

Materiálne dary menia životy

Vďaka Vašim darom sme mohli rozdeliť medzi ľudí tony trvanlivých potravín, dezinfekčné a ochranné prostriedky, tisíce balení vitamínových doplnkov, nábytok a vybavenie pre DSS, teplé prikrývky, zimné oblečenie a obuv, počítače a notebooky pre detí zo sociálne slabých rodín…