Vo Svete

Poslaním ADRA je slúžiť ľuďom tak, aby každý mohol dôstojne žiť.
Dokážeme to jedine s Vašou pomocou.  Prostredníctvom Vašej podpory sa pomoc dostáva k miliónom ľudí v 118 krajinách sveta.

ADRA Slovensko aktuálne pôsobí v Ugande, Rwande, Libanone, Srbsku a prostredníctvom našich dobrovoľníkov aj v ďalších krajinách. 

Untitled design

UKRAJINA

V týchto neľahkých časoch bojujeme na troch frontoch: Pomáhame ľuďom bezprostredne po prekročení hraníc v centre Michalovce, zásobujeme zariadenia, ktoré poskytujú ubytovanie utečencom,
organizujeme zásielky humanitárnej pomoci do Mukačeva.

UGANDA
potravinová sebestačnosť

ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Uganda buduje farmu v oblasti Kyaka 2, kde žije viac ako 120 000 prisťahovalcov. Pomôžeme miestnym novousadlíkom aby dokázali uživiť svoju rodinu z vlastnej záhrady. Poskytneme im semená, sadenice, záhradnícke náradie a praktické zaškolenie.

UG 05
_MG_2952

RWANDA
podvýživa detí a potravinová sebestačnosť

ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Rwanda realizuje projekt na rozvoj farmárstva a záhradníctva. Pomáhame riešiť problém podvýživy detí. Miestnym ženám poskytujeme semená, sadenice, záhradnícke náradie a praktické zaškolenie.

LIBANON
udržateľná energia, voda a sanitácia

V libanonskej obci Al Faour nainštalujeme verejné osvetlenie poháňané solárnym zdrojom. V utečeneckých usadlostiach zabezpečíme vodojem a latríny.

20210518_101744
20200812_125158

SRBSKO
starostlivosť o ľudí bez domova

V spolupráci s ADRA Srbsko poskytujeme hygienické služby a prístup k zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova v Belehrade počas pandémie covid-19. 

Vysielanie humanitárnych dobrovoľníkov

V rámci iniciatívy EU Aid Volunteers, trénujeme a vysielame európskych dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín, kde v našich partnerských organizáciách slúžia ako experti. 

dobrovolnicka
IMG_1875

Budovanie kapacít neziskových organizácií projekt TEHV

Organizáciám pomáhame získať medzinárodnú certifikáciu pre prijímanie a uplatnenie dobrovoľníkov z krajín EU.

Budovanie kapacít neziskových organizácií projekt EXCHANGE

Organizáciám pomáhame získať medzinárodnú certifikáciu pre prijímanie a uplatnenie dobrovoľníkov z krajín EU. 

11

UKONČENÉ PROJEKTY

 Libanon (2019-2021)
 HVA – Humanitarian Volunteers in Action