Budovanie kapacít EXCHANGE

Budovanie kapacít organizácií v nízkopríjmových krajinách

ADRA Slovensko je zapojená do iniciatívy EU Aid Volunteers, v rámci ktorej trénujeme a vysielame európskych dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín. Na vstup do iniciatívy musia naše partnerské organizácie v nízkopríjmových krajinách získať certifikáciu, ktorej predchádzajú komplexné školenia a vypracovávanie rozsiahlych interných dokumentov. ADRA Slovensko v projekte EXCHANGE (Exchange of Good Practices and Cooperation in Humanitarian Action to Generate Engagement)  poskytuje technickú asistenciu a tréningy,  aby partnerské organizácie úspešne prešli hodnotením certifikačnej komisie. Po udelení certifikácie je organizácia plne kompetentná mentorovať dobrovoľníkov v teréne, koordinovať ich prácu či zaistiť ich bezpečnosť. 

Situácia:

Mnohé organizácie v nízkopríjmových krajinách by rady prijali podporu skúsených dobrovoľníkov zo zahraničia, ktorí k nim môžu byť vyslaní cez program EU Aid Volunteers. Aby získali certifikáciu v tejto iniciatíve, musia však splniť náročné kritériá, ktoré sú vyžadované Európskou komisiou. Mimoeurópske organizácie často nie sú oboznámené s európskymi bezpečnostnými štandardmi či administratívnymi procesmi a potrebujú technickú asistenciu a tréningy na budovanie kapacít od európskych partnerov, ktorí majú s týmito projektmi viac skúseností.  

Partneri

V projekte TEHV spolu s európskymi partnermi Adice (Francúzsko) a ADRA Česko budujeme kapacity organizácií IDEA (Kirgizsko), YIC Arménsko, ADRA Srbsko, CYA (Kambodža), WHR (Nepál), VCS Skopje (Macedónsko) a ADRA Lebanon.

V projekte Exchange spolu s organizáciami Aspem (Taliansko), ALBOAN (Španielsko) a SVI (Taliansko) budujeme najmä kapacity srbských organizácií Philanthropy, Ekumenska Humanitarna Organizacija a Merhamet Sandzak.

Projekty sú financované Európskou komisiou a manažované agentúrou EACEA v spolupráci s DG ECHO a DG EAC.

Fotografie a video

Súvisiace články