Budovanie kapacít EXCHANGE

Budovanie kapacít organizácií v nízkopríjmových krajinách

ADRA Slovensko je zapojená do iniciatívy EU Aid Volunteers, v rámci ktorej trénuje a vysielam európskych dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín. Na vstup do iniciatívy musia naše partnerské organizácie v nízkopríjmových krajinách získať certifikáciu, ktorej predchádzajú komplexné školenia a vypracovanie rozsiahlych interných dokumentov. ADRA Slovensko v projekte XCHANGE (Exchange of Good Practices and Cooperation in Humanitarian Action to Generate Engagement)  poskytuje technickú asistenciu a tréningy,  aby partnerské organizácie úspešne prešli hodnotením certifikačnej komisie. Po udelení certifikácie je organizácia plne kompetentná mentorovať dobrovoľníkov v teréne, koordinovať ich prácu či zaistiť ich bezpečnosť.

Viac o manažmente dobrovoľníkov v publikácii z dielne konzorcia:

Nástroje konzorcia na mapovanie manažmentu dobrovoľníkov (angl.). (ASPEm Italy, 10/2022)

Situácia

ADRA Slovensko je zapojená do iniciatívy EU Aid Volunteers, v rámci ktorej trénuje a vysielam európskych dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín. Na vstup do iniciatívy musia naše partnerské organizácie v nízkopríjmových krajinách získať certifikáciu, ktorej predchádzajú komplexné školenia a vypracovanie rozsiahlych interných dokumentov. ADRA Slovensko v projekte XCHANGE (Exchange of Good Practices and Cooperation in Humanitarian Action to Generate Engagement)  poskytuje technickú asistenciu a tréningy,  aby partnerské organizácie úspešne prešli hodnotením certifikačnej komisie. Po udelení certifikácie je organizácia plne kompetentná mentorovať dobrovoľníkov v teréne, koordinovať ich prácu či zaistiť ich bezpečnosť.

Partneri

V projekte XCHANGE spolupracuje 17 organizácií z 10 krajín sveta. Vedúci partner organizácia ASPEm Onlus z Talianska spoločne s ADRA Slovensko, Fundación Alboan zo Španielska  a No One Out Taliansko a Medicus Mundi Taliansko budujú kapacity srbských organizácií Čovekoljublje, Ekumenska Humanitarna Organizacija a Merhamet Sandzak, ďalej organizácií IGER a CDRO z Guatemaly, JRS z Kolumbie, ASPEm Peru a CCAIJO z Peru, No One Out Keňa a GCN z Kene, Charita z Etiópie a No One Out z Mozambiku.

Projekty sú financované Európskou komisiou a manažované agentúrou EACEA v spolupráci s DG ECHO a DG EAC.

Galéria

Súvisiace články

sk_SKSK