Capacity-building WXCHANGE

Capacity-building of organisations in low-income countries

ADRA Slovensko je zapojená do iniciatívy EU Aid Volunteers, v rámci ktorej trénuje a vysielam európskych dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín. Na vstup do iniciatívy musia naše partnerské organizácie v nízkopríjmových krajinách získať certifikáciu, ktorej predchádzajú komplexné školenia a vypracovanie rozsiahlych interných dokumentov. ADRA Slovensko v projekte XCHANGE (Exchange of Good Practices and Cooperation in Humanitarian Action to Generate Engagement)  poskytuje technickú asistenciu a tréningy,  aby partnerské organizácie úspešne prešli hodnotením certifikačnej komisie. Po udelení certifikácie je organizácia plne kompetentná mentorovať dobrovoľníkov v teréne, koordinovať ich prácu či zaistiť ich bezpečnosť.

Viac o manažmente dobrovoľníkov v publikácii z dielne konzorcia:

Nástroje konzorcia na mapovanie manažmentu dobrovoľníkov (angl.). (ASPEm Italy, 10/2022)

Situácia

ADRA Slovensko je zapojená do iniciatívy EU Aid Volunteers, v rámci ktorej trénuje a vysielam európskych dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín. Na vstup do iniciatívy musia naše partnerské organizácie v nízkopríjmových krajinách získať certifikáciu, ktorej predchádzajú komplexné školenia a vypracovanie rozsiahlych interných dokumentov. ADRA Slovensko v projekte XCHANGE (Exchange of Good Practices and Cooperation in Humanitarian Action to Generate Engagement)  poskytuje technickú asistenciu a tréningy,  aby partnerské organizácie úspešne prešli hodnotením certifikačnej komisie. Po udelení certifikácie je organizácia plne kompetentná mentorovať dobrovoľníkov v teréne, koordinovať ich prácu či zaistiť ich bezpečnosť.

Partners:

XCHANGE project is a cooperation of 17 organisations from 10 countries all over the world. The lead partner ASPEm Onlus from Italy in cooperation with ADRA Slovakia, Fundación Alboan from Spain, No One Out Italy and Medicus Mundi Italy build capacities of Serbian organisations Čovekoljublje, Ekumenska Humanitarna Organizacija and Merhamet Sandzak, as well as organisations IGER and CDRO from Guatemala, JRS from Colombia, ASPEm Peru and CCAIJO from Peru, No One Out Kenya and GCN from Kenya, Charity from Ethiopia and No One Out from Mozambique.

The project is funded by the European Commission and managed by EACEA in cooperation with DG ECHO and DG EAC.

Galéria

Related articles

en_USEN