V ústrety efektívnemu humanitárnemu dobrovoľníctvu

Budujeme kapacity organizácií v nízkopríjmových krajinách a pomáhame im pripraviť sa na hostenie humanitárnych dobrovoľníkov. 

Apríl 2020

AKO SA PRIPRAVIŤ NA RIZIKO? AKO CHRÁNIŤ DOBROVOĽNÍKOV V PRVEJ LÍNIÍ?

V dnešných dňoch si čoraz viac uvedomujeme dôležitosť dobrovoľníctva. Dobrovoľníci neraz stoja v prvej línii a ochotne čelia výzvam, ktoré nesú istú mieru rizika či nebezpečenstva. Bezpečnosť dobrovoľníkov je pre ADRA ako vysielajúcu organizáciu kľúčová. 

Adra Slovensko spolu s európskymi partnermi v projekte TEHV buduje kapacity budúcich hostiteľských organizácii v siedmich krajinách sveta. Aktuálne sú úspešne za nami už dva online tréningy. 

V prvom tréningu sme sa sústredili na manažment rizika a tvorbu bezpečnostných pravidiel. Akým rizikám môžu dobrovoľníci čeliť? Aká je ich závažnosť a pravdepodobnosť? Aké opatrenia podniknúť na ich elimináciu? 

„Je štátny sviatok, 10 hodín ráno. Zobudíš sa a v telefóne máš tri správy. Jednu od dobrovoľníka, druhú z miestnej nemocnice a ďalšiu z tvojej partnerskej organizácie. Píše sa, že dobrovoľník prekonal zásah elektrickým prúdom.“ Aj takéto dilemy sme riešili v druhej časti tréningu zameranom na tvorbu komunikačného plánu, komunikácie v stave núdze či ďalšie kroky ako evakuácia. 

 

Jún 2020

Zvládli sme to! Podali sme žiadosti o certifikáciu v rámci programu EU Aid Volunteers. 

Celá príprava sa zvyčajne realizuje na osobných stretnutiach, tento rok sme prvýkrát boli nútení presunúť sa do online priestoru. Posledné mesiace sme trénovali, radili, kontrolovali a pomáhali našim partnerom vytvoriť a nastaviť hromadu štandardov a procesov vedúcich k bezpečnému, účinnému a zmysluplnému humanitárnemu dobrovoľníctvu.

Držte nám palce, aby naši partneri boli úspešne certifikovaní a mohli s nami o rok realizovať humanitárne dobrovoľnícke misie!

Prinášame pár radostných momentiek z dňa podávania certifikácie:

 

 

 

 

 

 

Október 2020

AKO ETICKY INFORMOVAŤ O ROZVOJOVÝCH TÉMACH V MÉDIÁCH?

Túto otázku sme včera prediskutovali na spoločnom tréningu s partnerskými organizáciami, ktoré sa pripravujú na hostenie budúcich dobrovoľníkov a dobrovoľníčok v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers. Čím viac médií vzniká a snaží sa svojimi výstupmi upútať pozornosť svojich čitateľov a čitateliek, a čím viac sa verejnosť spolieha na informácie zo sociálnych sietí, tým väčší dôraz by sme mali klásť na etiku pri informovaní o aktivitách humanitárnych a rozvojových organizácií v nízkopríjmových krajinách. Mediálna gramotnosť a kritické myslenie napomáhajú v rozlišovaní toho, čo je objektívne a eticky podané, a čo naopak už narúša dôstojnosť zobrazovaných ľudí, ktorým sa v teréne rozvojovými projektmi pomáha.

Spolu s trénerkou Bobou Markovič Baluchovou sme vďaka teoretickej prednáške a následným praktickým cvičeniam spoznávali základy tvorby mediálnych obsahov, spôsoby vedenia rozhovorov, ale aj manipulatívne techniky pri tvorení titulkov, sprievodných fotografií a samotných článkov. Vysvetlenie fenoménov tzv. marketingu chudoby, komplexu bieleho spasiteľa či „voluntourismu“, ako aj pridržiavanie sa pravidiel etického kódexu pri tvorbe výstupov z dobrovoľníckych pobytov bolo tiež súčasťou tréningu.

V poradí už ôsmy tréning je súčasťou projektu TEHV – Towards Effective Humanitarian Volunteering, ktorým si svoje skúsenosti vymieňajú partneri z 10 krajín.

 

 

 

 

 

 

 

November 2020

ĎALŠÍ KOMUNIKAČNÝ TRÉNING ZA NAMI

Po prvom tréningu, ktorý sa zameriaval na etiku komunikácie o rozvojovej a humanitárnej pomoci, sme v tom druhom viac hovorili o technickej stránke komunikácie. Mimochodom, Boba Markovic Baluchová, naša trénerka predošlého tréningu, nedávno poskytla rozhovor o etike, ale hlavne o mediálnej a informačnej gramotnosti, ktorý si môžete vypočuť tu: https://www.mixcloud.com/docunion/o-potrebe-mediálnej-a-informačnej-gramotnosti-v-čase-pandémie/

Tentokrát sme spolu s našimi kolegami z ADRA CZ a Adice Association zdieľali svoje skúsenosti mimoeurópskym partnerom v oblasti práce s rôznymi komunikačnými platformami, plánovania komunikácie aktivít, ale i správnej komunikácie a organizácie podujatí. Kolegovia z ADRA Česko na príklade ich úspešnej kampane „Bežím do Mali“ poskytli cenné rady k fundraisingovej komunikácii.

 

 

December 2020

AKO VYBUDOVAŤ ZMYSLUPLNÉ A ÚSPEŠNÉ DOBROVOĽNÍCKE PROJEKTY?

Je to náročná, ale nie nemožná úloha. Vypracovanie hodnotenia potrieb je skvelým začiatkom. Uspokojiť potreby každej strany – dobrovoľníka, hostiteľskej organizácie, a čo je najdôležitejšie – komunity, je kľúčom.

Druhým krokom je dôsledné sledovanie každej fázy projektu a dôkladné vyhodnotenie jeho dopadu, aby sme mohli neustále zlepšovať svoju prácu a dosahovať svoje ciele.

Lepšie pochopiť dôvody a dôležitosť týchto krokov bolo predmetom trojdňového tréningu zameraného na budovanie kapacít našich partnerov. Expertízu poskytli traja slovenskí tréneri z PDCS. Ukázali nám rôzne teoretické prístupy aj praktické nástroje, ktoré sme si počas tohto veľmi interaktívneho tréningu mohli vyskúšať.

Ako je možné zachovať interaktívnosť takéhoto tréningu, keď sa namiesto veľkého stretnutia v konferenčných priestoroch v zasneženej Bratislave stretne 15 organizácií z 21 krajín v online priestore zoom-u, si môžete pozrieť tu:

Ďakujeme našim 32 kolegom, trénerom aj tlmočníkom a facilitátorom z vysielajúcich organizácií (ADRA CZ, Adice Association, MTÜ Mondo) za účasť a spoluprácu. Držíme palce, aby hostiteľské organizácie mohli poznatky úspešne aplikovať do praxe.

Tréning bol súčasťou troch projektov: HVA – Humanitarian Volunteers in Action, SudHAV3 – Sustainable Development through Humanitarian Aid Volunteers 3, TEHV – Towards Effective Humanitarian Volunteering, ktoré sú podporené programom EU Aid Volunteers.

 

Jún 2021

KATASTROFY SPÔSOBENÉ PRÍRODOU AJ ČLOVEKOM MAJÚ DEVASTAČNÉ DOPADY NAJMÄ V NÍZKOPRÍJMOVÝCH KRAJINÁCH

Prírodné živly a iné nešťastia spôsobili za posledných 20 rokov 1,3 milióna strát na životoch, z toho 93% v tzv. rozvojových krajinách.

Ako môžeme zaistiť bezpečie zraniteľných komunít v oblastiach, kde je vysoké riziko záplav, zemetrasení a ďalších nešťastí? Tento týždeň sme sa spolu s našimi partnermi školili v znižovaní a manažmente rizika katastrof. Organizácie v Arménsku, Kambodži, Kirgizsku, Libanone, Nepále, Severnom Macedónsku a Srbsku sú teraz lepšie pripravené vyhodnotiť riziká v ich mieste pôsobenia a podniknúť kroky na ochranu miestneho obyvateľstva pred ničivými nešťastiami.

 

AKO POMÁHAŤ V NÚDZOVEJ SITUÁCII

Záplavy, zemetrasenia, požiare či pandémia covid-19. Ako môžu humanitárne organizácie zefektívniť pomoc ľuďom zasiahnutým prírodnými a inými nešťastiami? Základom je organizovaný prístup. Od vytvorenia provizórnej základne, cez monitorovanie potrieb, materiálnu a dobrovoľnícku pomoc až po dlhodobú finančnú a psychosociálnu podporu, každý krok má svoje nenahraditeľné miesto v chronológii pomoci.

ADRA Česko, ktorá má bohaté skúsenosti so zásahmi pri povodniach, školila nás aj našich partnerov z Arménska, Kambodže, Kirgizska, Libanonu, Nepálu, Severného Macedónska a Srbska. Krátko po tréningu sme mali možnosť sledovať prácu českej Adry priamo v teréne, keď oblasť južnej Moravy zasiahlo ničivé tornádo. Aj tu sme videli, aká dôležitá je profesionálna koordinácia humanitárnej intervencie a dobrovoľníkov, aby bola pomoc efektívna a správne smerovaná.

 

August 2021

 

SO SLOVENSKÝMI ADRA DOBROVOĽNÍKMI O DOBROVOĽNÍCTVE V ZAHRANIČÍ

Letný dvojtýždňový dobrovoľnícky tábor v Pohorelskej Maši sme ukončili prezentáciou o iniciatíve EU Aid Volunteers, ktorej súčasťou je okrem vysielania dobrovoľníkov z EÚ do nízko-príjmových krajín aj budovanie expertízy tamojších organizácií cestou tzv. certifikácie. Po dlhej dobe sme tak konečne mohli zrealizovať síce netypický, ale náš „ADRA večer“. Našim miestnym dobrovoľníkom sme priblížili ako celý cyklus vysielania funguje, čo všetko musia zapojené organizácie zvládnuť, aby mohli hostiť dobrovoľníka.

Formou krátkych cvičení sme sa aj preniesli do kože budúcich dobrovoľníkov a ich hostiteľských organizácií. Na našej vlastnej skúsenosti z týchto dvoch týždňov v Maši sme pripravili tzv. needs assessment, teda hodnotenie potrieb domova sociálnych služieb Pohorelská Maša. V troch skupinkách sme analyzovali potreby domova z pohľadu klientov, personálu, ale aj dobrovoľníkov, a navrhli možné riešenia.

Veríme, že diskusia bola príjemným ukončením našich dobrovoľníckych aktivít v Maši a zároveň podnetným povzbudením skúsiť dobrovoľníctvo i za hranicami Slovenska.

 

September 2021

 

EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY SA OTVÁRA HUMANITÁRNYM AKTIVITÁM

Tento program, známy na Slovensku aj ako Európska dobrovoľnícka služba, prechádza zmenou, ktorá prinesie viac príležitostí hlavne mladým ľuďom. Súčasťou zmeny je prechod iniciatívy EU Aid Volunteers, v ktorej pôsobíme aj my, práve do Európskeho zboru solidarity. Ambíciou je tak vytvoriť robustný nástroj solidarity, prostredníctvom ktorého Európska únia dáva možnosť jej obyvateľom budovať viac inkluzívnu spoločnosť, podporovať zraniteľné komunity a reagovať na spoločenské a humanitárne výzvy. Nádejame sa teda i my, že program priláka aj viac ľudí zo Slovenska, aby skúsili dobrovoľníctvo v humanitárnom kontexte.

Na tieto nové príležitosti sa pripravujeme aj my s našimi partnermi. Posledné týždne sme usilovne pracovali na podaní prihlášky, aby sme získali certifikát tzv. Quality Label. Je to proces, v rámci ktorého preukazujeme zvládnutie kvalitného manažmentu dobrovoľníctva, schopnosť čeliť bezpečnostným výzvam, ale aj záväzok a kapacitu konať v súlade so základnými princípmi tohto programu.

Tento týždeň uplynul prvý termín, v rámci ktorého sa organizácie mohli zapojiť podaním svojej prihlášky, čo im v prípade úspešného získania Quality Label umožní vyslať či hostiť humanitárnych dobrovoľníkov v novom programe už budúci rok. Organizácie majú však i naďalej možnosť podať prihlášku a aktívne participovať v iniciatíve počas tohto programového obdobia 2021-2027.

Spolu s nami svoje prihlášky už podali aj naši partneri v Srbsku, Arménsku, Kirgizsku či Nepále. Veríme, že budeme úspešní a budúci rok budeme môcť spoločne podporovať vyslania slovenských humanitárnych dobrovoľníkov v spomenutých krajinách. 

 

AKO ÚSPEŠNE VIESŤ DOBROVOĽNÍCKU MISIU?

Odpoveďou sú 3 R: Recruit (Výber), Retain (Udržanie), Recognise (Uznanie).

  1. Výber. Vytvorte realistickú dobrovoľnícku pozíciu, vyberte vhodné komunikačné kanály používané vašou cieľovou skupinou a zabezpečte rovné príležitosti pre všetkých vašich kandidátov a kandidátky.
  2. Udržanie. Poskytnite dobrovoľníkom mentorovanie a podporu nielen v odbornom raste, ale aj v každodennom živote.
  3. Uznanie. Oceňujte väčšie aj menšie úspechy dobrovoľníkov.

Anna Yeghoyan z YIC Gyumri – Youth Initiative Centre NGO sa počas tréningu budovania kapacít s nami podelila o kľúč k úspechu ich početných dobrovoľníckych projektov. 

Či už ste organizácia so záujmom o manažovanie dobrovoľníckych projektov alebo potenciálny dobrovoľník/dobrovoľníčka, o príležitostiach v programe European Solidarity Corps sa dočítate tu: https://europa.eu/youth/solidarity_sk

 

Október 2021

Otázka „Prečo chceš byť dobrovoľníkom/ dobrovoľníčkou zaznie na každom z našich výberových pohovorov na dobrovoľnícke vyslania. Ale zamýšľali ste sa niekedy, prečo organizácie v nízkopríjmových krajinách zahraničných dobrovoľníkov rady uvítajú? A čo všetko sa hostiteľské organizácie musia naučiť a pripraviť, aby dobrovoľnícke vyslania boli úspešné?

Spýtali sme sa našich partnerov zo všetkých kútov sveta a dostali sme množstvo zaujímavých odpovedí! Pozrite sa sami v našom novom videu. Strih a úpravy nahrávok pripravil náš bývalý dobrovoľník Jozef Baňás. 

Ak vám angličtina nie je blízka, tu nájdete výber z odpovedí:

„Chceme sa posúvať spoločne a do našej práce priniesť nové perspektívy.“ ADRA Srbija

„Náš tím bude obohatený o pestrejšie schopnosti a zároveň dobrovoľníkom otvoríme brány k rozvíjaniu nových zručností či k budúcemu zamestnaniu.“ ADRA Lebanon

„Väčšina našich kolegov začínala dobrovoľníctvom a vieme, aký dôležitý dopad to môže mať na život mladého človeka.“ IDEA Центральная Азия

„Dobrovoľníci prinesú do Arménska kúsok Európy a do našej organizácie európske hodnoty.“ YIC Gyumri – Youth Initiative Centre NGO

„Dobrovoľníctvo nie je len o pomáhaní, ale aj o učení sa a o prehodnotení svojho svetonázoru.“ Cambodian Youth Action

„Dobrovoľníctvo v podstate stálo pri zrode našej organizácie. Dobrovoľníci nám prinášajú závan sviežosti a množstvo nových nápadov.“ Волонтерски Центар Скопје – Volunteers Centre Skopje

„Dobrovoľníci majú často špecializáciu, ktorá miestnym zamestnancom chýba, ako napríklad expertízu v technológii, fundraisingu či strategickom plánovaní.“ WHR Nepal

 

AKÉ SLOVO VÁM NAPADNE AKO PRVÉ V SÚVISLOSTI S DOBROVOĽNÍCTVOM?

Solidarita, pomoc, porozumenie, služba, aktivizmus… Toto sú asociácie, ktoré vytvorili účastníci našej online udalosti o humanitárnom dobrovoľníctve.

Tieto týždne sa v ADRA nesú v znamení ukončovania nášho projektu Towards Effective Humanitarian Volunteering (V ústrety efektívnemu humanitárnemu dobrovoľníctvu). Počas posledných dvoch rokov sme budovali kapacity našich partnerských organizácií v humanitárnom dobrovoľníctve, aby sa efektívne pripravili na hostenie dobrovoľníkov vo svojich krajinách. Spoločnými silami sme sa vyškolili v ôsmich tematických tréningoch a pripravovali sme sa na získanie certifikácií v európskych dobrovoľníckych programoch EU Aid Volunteers a European Solidarity Corps.

Úspechy aj výzvy sme spoločne zhodnotili na októbrovom záverečnom stretnutí, ktoré sa už tradične odohralo online a tentokrát bolo otvorené aj verejnosti. Neskôr sme sa s partnermi stretli aj v neformálnom, úzkom kruhu. 

 

„Toto bol náš prvý projekt, ktorý sa plne odohrával online. Hoci sme čelili mnohým ťažkostiam, nemohli by sme si želať lepších partnerov, ktorí doviedli projekt k úspechu. A to si zaslúži oslavu! Na poslednom stretnutí sme partnerov „navštívili“ v ich domovských krajinách. Tentokrát len virtuálne, ale dúfame, že sa naše cesty čoskoro opäť stretnú pri rôznych príležitostiach, ktoré sú ešte pred nami. Jednou z nich je vysielanie a hostenie dobrovoľníkov cez program European Solidarity Corps,“ uzatvára naša projektová manažérka Veronika Zimová. 

Záverečnú udalosť projektu moderovala Boba Markovič Baluchová, komunikačná manažérka Platformy rozvojových organizácií – Ambrela.

 

 

HĽADÁŠ DOBROVOĽNÍCKE PROJEKTY V HUMANITÁRNEJ OBLASTI?

Tak si určite nenechaj ujsť ponuky z Európskeho zboru solidarity! Program European Solidarity Corps už čoskoro prinesie nové príležitosti z humanitárneho dobrovoľníctva v nízkopríjmových krajinách.

Ako si nájdeš vhodnú misiu či projekt? To už ti vysvetlí nové video z dielne našej partnerskej organizácie ADICE Association, ktoré vzniklo v spolupráci s nami a ADRA CZ v rámci nášho projektu Towards Effective Humanitarian Volunteering financovaného Európskou komisiou cez program EU Aid Volunteers

Viac o European Solidarity Corps sa dočítaš tu: https://europa.eu/…/solida…/young-people/volunteering_sk

 

V ÚSTRETY K EFEKTÍVNEMU HUMANITÁRNEMU DOBROVOĽNÍCTVU 

20.10.2021

Dnešný deň je oficiálnou bodkou za projektom Towards Effective Humanitarian Volunteering, ktorý bol našou prvou skúsenosťou s koordináciou celého konzorcia v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers. Našou úlohou bolo v spolupráci s ADICE Association a ADRA CZ pripraviť sedem organizácií v nízkopríjmových krajinách na hostenie európskych humanitárnych dobrovoľníkov. 

Partnerské organizácie v Libanone, Srbsku, Kambodži, Kirgizsku, Severnom Macedónsku, Nepále a Arménsku sa formou online tréningov naučili viac o bezpečnosti, komunikácii v humanitárnom kontexte, manažovaní a mentorovaní dobrovoľníkov, ale aj o tvorbe interných organizačných smerníc.

Viac vám už povedia naši partneri sami v záverečnom videu, ktoré pre nás zostrihal náš bývalý dobrovoľník Jozef Baňás.  

Ďakujeme všetkým partnerom za podnetné dva roky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, snáď aj v rámci novovznikajúcich humanitárnych dobrovoľníckych vyslaní v rámci programu European Solidarity Corps

____________________________________________________________________________

Projekt budovania kapacít Towards Effective Humanitarian Volunteering bol podporený zo zdrojov Európskej komisie v rámci iniciatívy EU Aid Volunteers a manažovaný Európskou výkonnou agentúrou pre vzdelávanie a kultúru (EACEA) v spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (DG ECHO) a Generálnym riaditeľstvom pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru (DG EAC). 

 

 

en_USEN