Finančná podpora

Darcovská SMS

Jednoduchá a rýchla forma podpory prostredníctvom DMS cez fórum donorov.

na tel. č. 877 v tvare DMS ADRA (DMS medzera ADRA)

Cena darcovskej SMS je 2€

DMS – darcovskú sms správu je možné poslať v sieti všetkých mobilných operátorov.
Všetci mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.

Ak pošlete SMS správu v nesprávnom tvare, obdržíte upozornenie, že ste zadali nesprávny text. Darcovská SMS správa vám účtovaná nebude.

Viac o mechanizme DMS nájdete na  www.donorsforum.sk

Finančný dar online

Podporte nás JEDNORÁZOVÝM finančným príspevkom, alebo sa staňte našim PRAVIDELNÝM darcom.
Aj malý ale pravidelný dar dokáže napomôcť veľkej zmene.
Váš príspevok realizujeme prostredníctvom ON-LINE služby DARUJME.sk.

Finančný dar na účet

AKTUÁLNE VEREJNÉ ZBIERKY

Humanitárna pomoc pre UKRAJINU

SK83 8330 0000 0028 0179 0152 

VS 2022001

 

Pomoc na Slovensku pri pandémii Covid-19, Domy sociálnych služieb, ADRA Help tímy

SK83 8330 0000 0028 0179 0152

VS 2021002

 

Humanitárna misia v UGANDE

SK83 8330 0000 0028 0179 0154

VS 2021003

UKONČENÉ VEREJNÉ ZBIERKY

Poďakovanie a pomoc zdravotníkom troch banskobystrických nemocníc.

Vyzbierané prostriedky boli zaslané nemocniciam:

Fakultná nemocnica s Poliklinikou F.D.Roosevelta: 610 €

Detská fakultná nemocnica: 670 €

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb: 690 €

Pomoc pri odstraňovaní následkov tornáda na Morave

Verejná zbierka bola ukončená 31.8.2021.

Celkový výnos zbierky: 20 936,91 €

Vďaka vašej štedrosti sme mohli v spolupráci s ADRA Česko finančne podporiť  opravy zničených domov pre 3 postihnuté rodiny v Moravskej Novej Vsi, poskytnúť materiálnu pomoc a logisticky zaistiť službu dobrovoľníkov prostredníctvom nášho Help Team Busu.

Zemetrasenie Chorvátsko

Verejná zbierka bola ukončená 28.2.2021.

Celkový výnos zbierky: 1 700 €

Všetkým obetavým darcom ďakujeme. Prostriedky sme poskytli na humanitárnu pomoc pre ľudí postihnutých zemetrasením v Chorvátskej župe Glina, kde pomoc koordinuje partnerská organizácia ADRA Chorvátsko.

HELPSHOP

Dobročinným nákupom v našom HelpShope môžete podporiť naše aktivity a pomôcť tak tým najzraniteľnejším. Stačí si vybrať službu, alebo produkt, ktorý chcete podporiť a zvyšok spravíme za Vás.

Venujte 2% zO SVOJICH daní

Nemáte čas a ani peniaze? Môžete darovať to, čo už aj tak nepatrí Vám, ale štátu.

O tom, komu pomôžu Vaše 2% z daní rozhodujete Vy.

CHARITATÍVNA REKLAMA

Ak ste právnická osoba (firma, podnikateľ), môžete využiť formu finančnej podpory prostredníctvom tzv. „charitatívnej reklamy“. Vašej spoločnosti umožníme zverejnenie na našom webe a Vy si výdaje na charitatívnu reklamu môžete zaúčtovať do nákladov firmy.

Kontaktovať nás môžete na office@adra.sk