Finančná podpora

Darcovská SMS

Jednoduchá a rýchla forma podpory prostredníctvom DMS cez fórum donorov.

Cena darcovskej SMS je 2€

DMS – darcovskú sms správu je možné poslať v sieti všetkých mobilných operátorov.
Všetci mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.

Ak pošlete SMS správu v nesprávnom tvare, obdržíte upozornenie, že ste zadali nesprávny text. Darcovská SMS správa vám účtovaná nebude.

Viac o mechanizme DMS nájdete na  www.donorsforum.sk

Finančný dar on-line

Podporte nás JEDNORÁZOVÝM finančným príspevkom.
Staňte sa našim SYSTEMATICKÝM PRISPIEVATEĽOM.
Aj malý ale pravidelný dar dokáže napomôcť veľkej zmene.
Váš príspevok realizujeme prostredníctvom ON-LINE služby DARUJME.sk.

Finančný dar na účet

AKTUÁLNE VEREJNÉ ZBIERKY:

Humanitárna pomoc pre UKRAJINU

SK83 8330 0000 0028 0179 0152  V.S.2022001

——–

Pomoc na Slovensku pri pandémii Covid-19, DSS, Help tímy…
SK83 8330 0000 0028 0179 0152 V.S.2021002

——–

Humanitárna misia UGANDA
SK83 8330 0000 0028 0179 0154 V.S.2021003

UKONČENÉ VEREJNÉ ZBIERKY:

Poďakovanie a pomoc zdravotníkom troch Banskobystrických nemocníc:
Verejná zbierka bola ukončená. Vyzbierané prostriedky boli zaslané nemocniciam:

Fakultná nemocnica s Poliklinikou F.D.Roosevelta: 610.-€

Detská fakultná nemocnica: 670.-€

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb: 690.-€

Pomoc na Morave pri odstraňovaní následkov ničivého tornáda
Verejná zbierka bola ukončená 31.8.2021.
Celkový výnos zbierky bol 20 936,91.-€.

Vďaka vašej štedrosti sme mohli v spolupráci s ADRA Česko finančne podporiť  opravy zničených domov pre 3 postihnuté rodiny v Moravskej Novej Vsi, poskytnúť materiálnu pomoc a logisticky zaistiť službu dobrovoľníkov prostredníctvom nášho Help Team Busu.

Zemetrasenie Chorvátsko
Verejná zbierka bola ukončená 28.2.2021.
Celkový výnos zbierky bol  1700.-€.
Všetkým obetavým darcom ďakujeme. Prostriedky sme poskytli na humanitárnu pomoc pre ľudí postihnutých zemetrasením v Chorvátskej župe Glina, kde pomoc koordinuje partnerská organizácia ADRA Chorvátsko.

HELPSHOP

Ak radi podporíte konkrétnu vec alebo aktivitu v niektorej z krajín kde pôsobíme, urobte „dobročinný nákup“
prostredníctvom nášho charitatívneho HeLPshopu

Venujte 2% zO SVOJICH daní

Ak nemáte ani čas, ani peniaze, môžete nám darovať niečo, čo aj tak už nepatrí Vám, ale štátu. 2% svojich daní. Vy máte právo rozhodnúť komu pomôžu. 

V ADRA ich použijeme na spoločný boj proti COVID-19. 

CHARITATÍVNA REKLAMA

Ak ste právnická osoba (firma, podnikateľ), môžete využiť formu finančnej podpory cez „charitatívnu reklamu“. My vašej spoločnosti umožníme zverejnenie na našom webe a vy si výdaje na charitatívnu reklamu môžete zaúčtovať do nákladov firmy. Viac informácií:

 

Kontaktujte nás na  office@adra.sk