Dokumenty

Chceme vás uistiť, že v ADRA Slovensko sa zodpovedne staráme o Vaše osobné údaje v súlade s platnou legislatívou.  

Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta.  Poskytnutie súhlasu je úplne dobrovoľné a raz poskytnutý súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Rozsahom poskytnutého súhlasu sme viazaní a plne ho rešpektujeme.

Prehľad o spracovaní Vašich osobných údajov a o Vašich právach je v priloženom dokumente.

Spracovanie osobných údajov