About Us

Poslanie

Pomáhame ľuďom, meníme životy.

Slúžime, aby každý mohol dôstojne žiť.

Motto

             

         Spravodlivosť. Súcit. Láska.

Čo robíme

  • Poskytujeme HUMANITÁRNU pomoc ľuďom, ktorí sa v dôsledku rôznych katastrof ocitli v ohrození
  • Realizujeme projekty ROZVOJOVEJ spolupráce, pomáhame zlepšovať životnú úroveň ľudí v najmenej rozvinutých krajinách
  • Organizujeme pravidelné a systematické dobrovoľníctvo

Kde pracujeme

In Slovakia dlhodobo pomáhame seniorom v domovoch sociálnych služieb, ľudom v sociálnej núdzi a pod. V čase pandémie koronavírusu pomáhame nemocniciam zaistiť logistiku a technické zázemie.

V zahraničí realizujeme v úzkej spolupráci s miestnymi partnermi projekty humanitárnej a rozvojovej pomoci. Pôsobíme v Ugande, Rwande, Keni, Libanone, Srbsku, Albánsku, Turecku, Moldavsku…

 

V rámci medzinárodnej siete ADRA sa naša práca dotýka miliónov životov v 118 krajinách sveta.  Spolupráca s partnermi nám umožňuje okamžitý zásah v čase krízy a dobré partnerstvo s komunitami, ktorým slúžime.

0
Countries
served