In the world

Poslaním ADRA je slúžiť ľuďom tak, aby každý mohol dôstojne žiť.
Dokážeme to iba s Vašou pomocou.  Prostredníctvom Vašej podpory sa pomoc dostáva k miliónom mužov, žien a detí vo viac ako 118 krajinách sveta.

ADRA Slovensko aktuálne pôsobí v Ugande, Rwande, Keni, Libanone, Srbsku, Albánsku, Turecku, Moldavsku…

UGANDA
potravinová sebestačnosť

ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Uganda buduje farmu v oblasti Kyaka 2, kde žije viac ako 120 000 prisťahovalcov. Pomôžeme miestnym novousadlíkom aby dokázali uživiť svoju rodinu z vlastnej záhrady. Poskytneme im semená, sadenice, záhradnícke náradie a praktické zaškolenie.

UG 05
_MG_2952

RWANDA
podvýživa detí a potravinová sebestačnosť

ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Rwanda realizuje projekt na rozvoj farmárstva a záhradníctva. Pomáhame riešiť problém podvýživy detí. Miestnym ženám poskytujeme semená, sadenice, záhradnícke náradie a praktické zaškolenie.

LIBANON
zdroj pitnej vody

V dedine Hay El Shaab Wal Zahraa, Baalbek, Libanon budujeme rezervoár na vodu s objemom 500 m3. Zabezpečíme pitnú vodu pre  29 000 ľud (21 000 Libanončanov a 8 000 Sýrčanov). Súčasťou projektu sú aj vzdelávacie kurzy o vode, sanite a hygiene.

8
20200812_125158

SRBSKO
starostlivosť o ľudí bez domova

V spolupráci s ADRA Srbsko poskytujeme hygienické služby a prístup k zdravotnej starostlivosti pre ľudí bez domova v Belehrade počas pandémie covid-19. 

Vysielanie humanitárnych dobrovoľníkov

V rámci iniciatívy EU Aid Volunteers, trénujeme a vysielame európskych dobrovoľníkov do nízkopríjmových krajín, kde v našich partnerských organizáciách slúžia ako experti. 

dobrovolnicka
IMG_1875

Budovanie kapacít neziskových organizácií projekt TEHV

Organizáciám pomáhame získať medzinárodnú certifikáciu pre prijímanie a uplatnenie dobrovoľníkov z krajín EU.

Budovanie kapacít neziskových organizácií projekt EXCHANGE

Organizáciám pomáhame získať medzinárodnú certifikáciu pre prijímanie a uplatnenie dobrovoľníkov z krajín EU. 

4

UKONČENÉ PROJEKTY

 HVA – Humanitarian Volunteers in Action