Vo svete

Našim poslaním je slúžiť ľuďom tak, aby každý mohol žiť dôstojne.

Aktuálne pôsobíme na Ukrajine, v Ugande, Libanone a prostredníctvom našich dobrovoľníkov a dobrovoľníčok aj v ďalších krajinách sveta. 

PrebiehajÚce PROJEKTY

Untitled design

UKRAJINA
humanitárna pomoc

V týchto neľahkých časoch poskytujeme humanitárnu pomoc rodinám na Ukrajine a materiálne pomáhame odídencom na Slovensku. Do ukrajinských nemocníc prevážame zdravotnícke potreby. Počas prvých mesiacov krízy sme poskytovali pomoc utečencom bezprostredne po prekročení hraníc.

UGANDA
potravinová sebestačnosť

V spolupráci s ADRA Uganda sme v osídli Kyaka II, kde žije viac ako 120 000 utečencov, zriadili farmu a tréningové centrum. Novousadlíkov učíme farmárčiť, a pestovať vlastnú úrodu, aby tak dokázali uživiť svoje rodiny.
UG 05
Latriens With Arabic Seat Toilet - Kopya

LIBANON
udržateľná energia, voda a sanitácia

V utečeneckých usadlostiach zabezpečujeme prístup k vode a sanitárnym zariadeniam a v obci Al Faour inštalujeme verejné osvetlenie poháňané solárnym zdrojom. 

Humanitárne dobrovoľníctvo EU Aid

V rámci iniciatívy EU Aid Volunteers, trénujeme a vysielame expertných dobrovoľníkov z EÚ do nízkopríjmových krajín.
282632826_5430033673715925_7237016112551154969_n
IMG_9529

Rozvojové dobrovoľníctvo SlovakAid

Prostredníctvom grantov SlovakAid vysielame rozvojových dobrovoľníkov a dobrovoľníčky do nízkopríjmových krajín. 

Budovanie kapacít neziskových organizácií

V rámci projektu EXCHANGE pomáhame zahraničným neziskovým organizáciám získať medzinárodnú certifikáciu pre prijímanie a hosťovanie EU Aid dobrovoľníkov. 
280928652_5402159703169989_4492645250139507597_n

UKONČENÉ PROJEKTY

 Rwanda (2020-2022)
 Libanon (2019-2021)
 Humanitarian Volunteers in Action