Rwanda – potravinová sebestačnosť

Projekt FOUR - Farming oportunities Rwanda

ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Rwanda realizuje projekt na rozvoj farmárstva a záhradníctva. Pomáhame rodinám s nízkym príjmom riešiť problém podvýživy detí. Podporujeme malé farmy, ktoré im poskytujú semená, sadenice a záhradnícke náradie.

Skúsení lokálni farmári ich naučia ako využívať vlastnú záhradku a poskytnú aj kurzy prípravy zdravých výživných jedál. 

Situation:

Rwanda po prekonaní dôsledkov genocídy sa stáva stabilnou a rozvíjajúcou sa krajinou. Stále však zápasí s problémami podvýživy chudobných rodín na dedinách, kde sa často o deti starajú opustené ženy bez dostatočného príjmu. Sú odkázané na to, čo dokážu vyprodukovať na vlastnej záhradke.  

Partners:

Rwanda má vytvorené podmienky malých fariem, ADRA Slovensko vie ako na to, Slovak AID poskytol finančnú podporu pre náš projekt. Partnerom projektu je aj miestna organizácia žien, ktorá prostredníctvom okruhu svojich tréningových centier pomáha opusteným ženám, organizuje kurzy zdravej výživy a pomáha zvládať zodpovednosť za deti. 

Support our project

Aj vy sa môžete zapojiť do pomoci v Rwande: 

  • Pravidelne alebo jednorázovo podporovať humanitárnu misiu ADAR Slovensko v Rwande 
  • Zakúpiť konkrétne produkty pre miestnych obyvateľov prostredníctvom nášho helpshopu. 

Pictures and videos

Related articles

Produkty v HelpShop-e

en_USEN