ADRA - pomáhajte s nami

Jedno veľké Ďakujeme!

To bol zase rok! Kto by si v januári 2021 pomyslel, čo všetko nás postretne a kde všade bude náš malý ADRA tím zapojený do pomoci. Tornádo na Morave,  pandémia koronavírusu, situácia v DSS, kríza v Libanone, utečenci v Ugande a Rwande, ľudia so špeciálnymi potrebami a ľudia bez domova na Slovensku i v Srbskom Belehrade…

Pomáhali sme len vďaka vám – našim donorom, sponzorom i individuálnym darcom. Preto chceme vyjadriť jedno veľké ĎAKUJEME! všetkým obetavým ľuďom dobrej vôle, ktorí ste nám prejavili dôveru a podporili našu službu. Viac o našich partneroch, ktorým chceme poďakovať TU.

Our help

ADRA mení svet pomocou programov a iniciatív v štyroch kľúčových oblastiach

Aktuálne informácie

Na Slovensku

Poďakovanie

Sme vďační, že sme mohli aspoň svojou malou troškou pomôcť zmierniť utrpenie a naplniť tie najzákladnejšie potreby ľudí, ktorým sme slúžili na Slovensku i v zahraničí.   

Čítať viac »
Na Slovensku

Santabus

Ujo vy ste Santa? Zaskočili ma deti z domova, zízajúc na moju sivú bradu. Práve sme v jednom zo zariadení pre klientov s mentálnym znevýhodnením vykladali materiálnu pomoc.

Čítať viac »

ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ POMÁHATE S NAMI