HelpShop

Vyber produkt ktorým pomôžeš

POMÁHAME UKRAJINE

Pomáhame ľuďom postihnutým vojnovým konfliktom na Ukrajine a utečencom. Zabezpečujeme transport a distribúciu humanitárnej pomoci do postihnutých oblastí. Pomáhame rodinám, ktoré  našli dočasné útočisko na Slovensku.

Slovensko

V čase koronakrízy slúžime domovom sociálnych služieb na Slovensku. HELP tímy pomáhajú so starostlivosťou o seniorov ktorí dostali Covid-19, zabezpečujeme dezinfekciu, hygienické prostriedky a podporu imunity. 

Uganda

Miesto dlhodobej Africkej misie ADRA Slovensko. Pomáhame v lokalite Kyaka II. kde je svoj nový domov našlo 120 000 utečencov z Konga, Južného Sudánu, Burundi… Staráme sa o živobytie, zdravie a vzdelávanie. Slovenskí humanitárni pracovníci odovzdajú vašu pomoc priamo na mieste.

Libanon

V spolupráci s ADRA Libanon pomáhame odstraňovať následky výbuchu v Bejrúte. Zaisťujeme potravinové balíčky, zdravotnícky materiál a opravu zničených domov.

Humanitárni pracovníci ADRA odovzdajú vašu pomoc priamo na mieste.

Srbsko

V srbskom Belehrade poskytujeme ľuďom bez domova pravidelný prístup k hygienickým zariadeniam, ale aj zdravotnú starostlivosť. Počas pandémie covid-19 sú tieto služby obzvlášť dôležité pre záchranu života a zdravia ľudí žijúcich na ulici.

Dobrovoľníctvo

Naši dobrovoľníci pomáhajú na Slovensku i v zahraničí. Obetujú svoj čas aj schopnosti, ale je nutné pokryť náklady spojené s ich pôsobením. Systematická finančná podpora nám otvára možnosti zapojiť a vyslať viac dobrovoľníkov tam, kde to najviac treba 

Rwanda

Pomáhame budovať malé farmy na pestovanie sadeníc pre zlepšenie výživy v chudobných regiónoch. Rozvoj záhradníctva odstraňuje podvýživu detí. 

Projekt sme ukončili. Ďakujeme za podporu.