Voda pre Libanon

Libanonci a sýrski utečenci v meste Baalbek sa tešia z najvzácnejšieho daru. Z kohútikov im potečie pitná voda.

Obec Hay Al Shaab Wal Zahraa, Baalbek, východný Libanon. Už pred desiatimi rokmi boli obyvatelia tejto časti krajiny sužovaní nedostatočnou infraštruktúrou, vrátane nepostačujúceho prístupu k vode. Rok 2011 bol pre región skúškou stability a solidarity. V susednej Sýrii vypukol vojenský konflikt, ktorý do Libanonu odvtedy vyhnal odhadom až 1,5 milióna sýrskych utečencov. Väčšina z nich sa usadila práve v nízkopríjmovom údolí Bekaa na východe krajiny, ktoré od Sýrie delí len jedno pohorie.

„V Bekaa žije 900 000 libanonských občanov, no hostíme vyše milióna sýrskych utečencov. Infraštruktúra bola vybudovaná pre milión ľudí, no dnes musme zabezpečiť vodu pre dva milióny ľudí,“ opisuje situáciu riaditeľ miestnej vodárenskej spoločnosti v reportáži RTVS.

Výnimkou nie je ani obec Hay Al Shaab Wal Zahraa neďaleko mesta Baalbek, kde sa k 21 000 miestnym Libanončanom dlhodobo usadilo približne 8 000 Sýrčanov. Práve tu sme sa po odporučení miestnych úradov rozhodli podať pomocnú ruku a vybudovať veľkokapacitnú nádrž na vodu o objeme 500m3, ktorá zabezpečí stabilný prístup k pitnej vode pre všetkých bez rozdielu, miestnych aj utečencov. 

Naša projektová manažérka na prvej obhliadke pozemku, na ktorom sme vybudovali nádrž. Február 2020

 

STRASTIPLNÁ CESTA K FUNKČNÉMU KOHÚTIKU

Od vzniku tejto myšlienky pred dvoma rokmi nám opakovane plány skrížili neočakávané prekážky. Masové občianske nepokoje, pandémia, no najmä vážna ekonomická kríza v Libanone znásobená dôsledkami tragického výbuchu v Bejrúte neustále narúšali harmonogram výstavby a preverili našu schopnosť hľadať riešenia za dynamicky sa meniacich okolností.

Motiváciou nám bola milá príhoda, keď po dokončení stavby nádrže prišiel čas na technickú skúšku, ktorej súčasťou je naplnenie nádrže do polovice. Skôr ako stihla prísť hodnotiaca komisia z vodární, miestni obyvatelia svojpomocne vodu odčerpali. Nemohli sme dostať lepší dôkaz, že pomáhame na správnom mieste a v správnom čase!

Hodnotiaca komisia kontroluje funkčnosť nádrže

V máji 2021 sa nám podarilo naplniť posledné úlohy zo zoznamu:

  1. Vystavať nádrž na vodu a absolvovať technické skúšky
  2. Pripojiť nádrž na miestnu studňu, ktorá čerpá vodu z hĺbky 500m
  3. Pripojiť nádrž na vodovodnú sieť
  4. Vybudovať novú trafostanicu a pripojiť čerpadlá na zdroj elektrickej energie

Posunuli sme sa tak k bodu, ktorý bol celý čas naším hnacím motorom:

  • Nádrž odovzdať do užívania miestnym obyvateľom, aby si z vodovodných kohútikov mohli napustiť prvý pohár pitnej vody

 

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDANIE

Balónová výzdoba, predstavitelia miestnych úradov a najmä funkčný rezervoár vody. Takéto privítanie dostal v máji 2021 v Baalbeku náš riaditeľ, ktorý sa zúčastnil slávnostného odovzdania nádrže v rámci oficiálnej návštevy slovenskej štátnej delegácie. Pracovnej cesty sa pod záštitou štátnej tajomníčky Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Ingrid Brockovej zúčastnili zástupcovia SlovakAid – Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu – aj neziskového sektora. 

 

ŽIVOT V STANOVÝCH USADLOSTIACH

Sýrski utečenci v Libanone prevažne žijú v prenajatých jednoduchých bytoch či rozostavaných a opustených budovách. Práve v údolí Bekaa však mnohí z nich vytvorili menšie neformálne stanové usadlosti pozostávajúce z niekoľkých rodín. Prístup k vode je pre ľudí v stanových usadlostiach ešte komplikovanejší, keďže nemajú napojenie na obecnú vodovodnú sieť. 

Sýrske deti v utečeneckej usadlosti vítajú návštevu zo Slovenska

V jednej z usadlostí sme nainštalovali menší vodojem s objemom 10 000 litrov a rozvod vody do všetkých stanov, aby každá rodina mala stabilnejší a jednoduchší prístup k úžitkovej vode pre potreby hygieny a starostlivosti o domácnosť.

V usadlostiach naši terénni pracovníci tiež organizovali školenia o šetrnom a bezpečnom zaobchádzaní s vodnými zdrojmi. Pre 70 rodín sme pripravili hygienické a dezinfekčné balíčky, aby sme prispeli k lepším životným podmienkam a ochrane zdravia komunity. 

Rodinám utečencov v stanových usadlostiach sme distribuovali hygienické balíčky

 

KAM SMERUJÚ NAŠE ĎALŠIE KROKY?

Sociálna situácia sa pre miestnych obyvateľov aj utečencov neustále zhoršuje v dôsledku ekonomickej krízy v krajine. Aj naša nedávna návšteva nás presvedčila, že pomoc je stále potrebná a srdečne vítaná. V Libanone už toto leto rozbehneme ďalšie humanitárne aktivity na pomoc sýrskym utečencom a ich hostiteľským komunitám. Sledujte našu prácu aj naďalej! 

 

__________________________________________________________________________

Aktivity v Libanone realizujeme vďaka podpore SlovakAid v rámci projektu SAMRS 2019/HUM/1/12 WASH intervencia v oblasti Baalbek pre sýrskych utečencov a Libanončanov.

Projekt podporili aj UNICEF Lebanon, Bekaa Water Establishment, samospráva mesta Baalbek a slovenskí darcovia. Ďakujeme! 

 

 

 

 

en_USEN