Libanon

Vodovodná infraštruktúra a rezervoáre pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa a Baalbek-Harmel

ADRA Slovensko v spolupráci s ADRA Libanon realizuje v Libanon v poradí už tretí projekt zameraný na zabezpečenie bezpečného, cenovo dostupného a udržateľného prístupu ku kritickej vodovodnej infraštruktúre. 

Projekt má za cieľ zlepšiť kvalitu života sýrskej utečeneckej komunity a zraniteľných libanonských komunít v údolí Bekaa, ich hygienické podmienky, a energetickú sebestačnosť.

Výstavba vodovodnej infraštruktúry a napojenie na solárny systém

Prvou časťou aktivity bude výstavbu vodovodnej infraštruktúry a jej napojenie na solárny systém v neformálnej utečeneckej usadlosti.

Druhou časťou aktivity bude inštalácia čerpadla a nového solárneho systému na už existujúcu vodovodnú infraštruktúru v neformálnej utečeneckej usadlosti.

Výstavba a napojenie solárneho systému vyprodukuje elektrickú energiu, ktorá zabezepčí 44 sýrskym rodinám (cca. 230 osôb) jednoduchý a cenovo výhodný prístup k pitnej vode.

Distribúcia plastových rezervoárov na vodu pre rodiny a školy

Nedostupnosť pitnej a úžitkovej vody je problémom nielen pre sýrskych utečencov, ale aj pre miestnu libanonskú komunitu. Mmnoho ľudí je nútených používať vodu, uchovávanú v jarkoch, rybníkoch, či vodných nádržiach, ktoré nie sú bezpečné a spôsobujú rôzne zdravotné problémy ako napríklad choleru, hepatitídu A, či svrab. 

Práve preto budeme posilňovať kapacity nízkopríjmových domácností (cca. 9 869 jedincov), ktoré majú obmedzený prístup k vodným zdrojom. Prostredníctvom distribúcie 1 082 plastových rezervoárov o objeme 1 000 litrov, posilníme energetickú sebestačnosť zraniteľnej libanonskej komunity a sýrskych utečeneckých rodín v 6 miestach v údolí Bekaa – Bar Elias, Majdal Anjar, Meksa, Qab Elias, Bwarij a Mrayjat. Ďalších 50 plastových rezervoárov odovzdáme tunajším študentom a zamestnancom 10 škôl.

 

Rovnosť príležitostí, ochrana životného prostredia a boj s klimatickými zmenami

Nedostatok vody nepriamo ovplyvňuje najmä ženy a deti, keďže sú to práve ony, ktoré musia za pitnou vodou merať dlhé vzdialenosti. Táto situácia má takisto negatívne dopad aj na menštruačnú hygienu žien a dievčat. Okrem toho, že sú ceny za vodu v Libanone vysoké, domácnosti často musia robiť ťažké rozhodnutia a obetovať vzdelanie svojich detí, aby ušetrili peniaze na prežitie. Distribúciou plastových rezervoárov znížime neúmernú záťaž ktorej musia ženy a deti čeliť, a zvýšime tak ich kvalitu života na viacerých úrovniach.

Degradácia životného prostredia v Libanone je priamo spojená s prístupom k vode. Keďže nedostatok vody je citeľný v celej krajine, obyvatelia sa spoliehajú na nákup balenej vody alebo cisternový dovoz, čo však nie je dlhodobo udržateľné a má negatívny dopad na životné prostredie.82

Situácia

Kríza v Libanone je jednou z najkomplexnejších humanitárnych kríz súčasnosti. Kvôli nepretržitým bojom v Sýrii bolo od roku 2011 vysídlených cca 13,5 milióna ľudí. Libanon, ktorý mal pred krízou 4 milióny obyvateľov, prijal cca 1,5 milióna sýrskych utečencov a je tak hostiteľom najväčšieho podielu utečencov na jedného obyvateľa na svete. Vysoký počet utečencov je výzvou pre už beztak skúšanú libanonskú infraštruktúru, vrátane elektrických, vodovodných sietí. V kombinácií s oslabenými vládnymi inštitúciami, výbuchom v Bejrúte, COVID-19 krízou, vysokou infláciou a nedostatkom pohonných látok, energie, materiálov a surovín pre bežné obyvateľstvo, existuje v Libanone akútna nutnosť komplexných humanitárnych intervencií. 

Jedným z najzložitejších problémov je práve nedostatok vody. Solarizácia studní a vodojemov a distribúcia rezervoárov na vodu je najefektívnejšou odpoveďou na tento problém a ADRA Slovensko, ktorá pôsobí v Libanone od roku 2019 sa spolu so svojim lokálnym partnerom, ADRA Libanon, snaží o adresovanie niektorých z dlhodobých humanitárnych problémov, ktoré sužujú najzraniteľnejšie hostiteľské a utečenecké komunity. 

Aktuálny projekt voľne nadväzuje na dva úspešne ukončené projekty:

Partners:

ADRA Slovensko realizuje projekt v spolupráci s partnerskou organizáciou ADRA Lebanon. Aktivity projektu sú financované zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR v rámci projektu SAMRS/2022/HUM/1/6 – Posilnenie kritickej WASH infraštruktúry – vodovodný systém a malé rezervoáre pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa a Baalbek-Harmel, v období október 2022 – apríl 2024.

Related articles

en_USEN