Bezpečná voda pre rodiny v Libanone

Nedostupnosť bezpečnej pitnej vody v Libanone predstavuje výzvu nielen pre sýrske utečenecké rodiny, ale aj pre miestnu libanonskú komunitu.

 
Mnoho domácností je nútených používať vodu skladovanú v rybníkoch, nádržiach alebo vodných nádržiach, ktoré nie sú bezpečné a vedú k rôznym zdravotným problémom, ako je cholera, hepatitída A a svrab.
 
Distribúciou 1 082 plastových nádrží s kapacitou 1 000 litrov sme tak posilnili kapacity nízkopríjmových domácností v šiestich oblastiach v údolí Biká, ktoré súperili s obmedzeným prístupom k vode.
V jednej z týchto domácností žije aj rodina pani Malak, ktorej rezervoár zabezpečil prístup k bezpečnej pitnej vode a zlepšil tak kvalitu života.
 

. . .
Aktivity projektu sú financované zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR v rámci projektu SAMRS/2022/HUM/1/6 – Posilnenie kritickej WASH infraštruktúry – vodovodný systém a malé rezervoáre pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa a Baalbek-Harmel, v období október 2022 – apríl 2024.
 
 

en_USEN