Voda pre Libanon

Sýrskym a libanonským utečeneckým rodinám sme zabezepčili prístup k pitnej vode.

V stanovej usadlosti v údolí Biká v Libanone sme dokončili výstavbu novej vodovodnej infraštruktúry. Tú sme následne napojili na solárny systém a  odovzdali do užívania miestnej samosprávy. Na existujúci vodovodný systém sme taktiež nainštalovali čerpadlo, ktoré je poháňané novým solárnym panelom. Naša intervencia tak zabezpečila jednoduchý a cenovo dostupný prístup k pitnej vode pre viac ako 230 ľudí zo 44 sýrskych rodín.
 
Libanon momentálne čelí jednej z najkomplexnejších humanitárnych kríz. Jedným z najzávažnejších problémov je nedostatok vody, čo ovplyvňuje nielen sýrskych utečencov, ale aj miestnu libanonskú komunitu. Mnoho ľudí je nútených získavať vodu z nebezpečných zdrojov, ako sú jarky, rybníky a nádrže, čo vedie k rôznym zdravotným problémom, vrátane cholery, hepatitídy A a svrabu.
 
Naša pomoc má za cieľ posilniť kapacity nízkopríjmových domácností, ktoré majú obmedzený prístup k vode. Už onedlho uskutočníme distribúciu 950 plastových rezervoárov o objeme 1 000 litrov, vďaka ktorej posilníme energetickú sebestačnosť zraniteľnej libanonskej komunity a sýrskych utečeneckých rodín v údolí Biká.
. . .
Aktivity projektu sú financované zo zdrojov Oficiálnej rozvojovej pomoci SR – SlovakAid v rámci projektu SAMRS/2022/HUM/1/6 – Posilnenie kritickej WASH infraštruktúry – vodovodný systém a malé rezervoáre pre sýrskych utečencov a Libanončanov v oblasti Bekaa a Baalbek-Harmel a realizované v spolupráci s ADRA Libanon.

en_USEN